'Syrische top' in Zeeland lil IIIIII PZC Lula, de rechtvaardige en verzoener Leider overgangsregering in ballingschap zoekt steun voor revolutie tegen Assad Motorrijder verongelukt op Sloebrug De sandwich bestaat 250 jaar Gezin gaat fors meer betalen voor gas SPORT Droomdebuut Luteijn Historische racedag op in marathon circuit Barcelona 29 38 en 39 door Marcel Modde MIDDELBURG - Zeven leden van de Syrische overgangsregering in bal lingschap hebben dit weekeinde een bliksembezoek gebracht aan Nederland. Onder hen was ook de hoogste baas van die regering, de Saoedische zakenman Noefal Al-Dawalibi. In een vakantiewoning in een Zeeuws recreatiepark is overleg ge voerd met medestanders van de Syrische revolutie. Onder hen de in Zeeland woonachtige militair adviseur van de overgangsregering. Al-Dawalibi spreekt woendag in Brussel het Europees Parlement toe over de situatie in zijn vader land. De twee weken geleden in Parijs geïnstalleerde autoriteit pro beert brede internationale steun te vergaren voor de opstand. Die steun is nodig om te voorkomen dat de situatie in het land en de re gio in een absolute chaos belandt, aldus Al-Dawalibi. „Een instabiel Syrië, waarin Iran' het grotendeels voor het zeggen heeft, is uiteinde lijk een enorm gevaar voor de we reldvrede." De nog jonge over gangsregering bestaat volgens de Saoediër in totaal uit 35 mensen buiten maar ook binnen Syrië. „Dat zijn onze gouverneurs in de vrije gebieden." Zodra die gebie den helemaal beveiligd zijn tegen de milities van president Bashar Al-Assad, zal de overgangsregering zich daar vestigen en het verzet van binnenuit verder coördineren. Het Vrije Syrische Leger (FSA) van generaal Riad Al-Asaad staat vol gens Al-Dawalibi onder recht streeks commando van zijn rege ring. „Wij proberen hen van bui tenaf op alle fronten te ondersteu nen. Door fondsen voor de strijd te vergaren, maar ook door alvast een juridisch en humanitair kader te scheppen voor de democratie in Syrië." pagina 9: eenheid smeden in Syrië www.pzc.nl/video OOST-SOUBURG - Op de Sloebrug bij Oost-Souburg is zondag een motorrijder om het leven geko men. Het gaat om een 31-jarige Vlissinger. Het ongeluk vond -plaats tegen de avond, omstreeks 17.45 uur. De brug bleef de hele avond in beide richtingen afgesloten. De motorrijder kwam vanaf de Rijksweg A58 en kwam door nog onbekende oorzaak ten val. Vol gens de politie gleed hij daarbij door naar de weghelft voor tege moetkomend verkeer. Vermoedelijk botste hij daar tegen een tegemoetkomende auto, be stuurd door een 26-jarige man uit Vlissingen. Toen de traumahelikopter arriveer de was het slachtoffer al overle den. De politie begon met een spo renonderzoek en hoorde verschil lende getuigen. DE STELLING Four Freedoms Awards en Zeeland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Reageer op pzc.nl MIDDELBURG - Aan oud-president Luiz Inacio Lula da Silva van Brazilië is zaterdag in Middelburg de International Four Freedoms Award 2012 toege kend. Hij kreeg de prijs voor 'zijn vastberaden in zet voor sociale en economische rechtvaardig heid voor de bevolking van Brazilië en zijn inter nationale politiek die zich richtte op vrede en ver zoening'. In aanwezigheid van koningin Beatrix reikte premier Mark Rutte (I) de prijs uit. Om ge zondheidsredenen kon de winnaar er niet bij zijn, Clara Ant (r) van het Lula Instituut nam de award aan. De Four Freedoms Award voor vrijheid van meningsuiting ging naar tv-station Al Jazeera. foto Frank van Beek/ANP pagina 18/19: Lala poetst glans prijs een beetje op UW MENING 479 reacties Ouders zijn zelf schuldig als ze niet naar het buitenland op vakantie kunnen eens HSRHBHHÉMMHHHNt 78% oneens hbhi 22% SANDWICH - De sandwich is dit weekeinde 250 jaar oud geworden. Dit viert het plaatsje Sandwich in het zuidoosten van Engeland. Vol gens de Britse overlevering was de vierde graaf van Sandwich, John Montagu, een verwoed kaartspeler. En een maaltijd was in hogere krin gen een enorme operatie waarbij bedienden allerlei voedsel ter tafel brachten. Het snijden en verorbe ren van het aanbod duurde uren. Montagu wilde op een dag in 1762 veel liever doorspelen en at hoe dan ook graag met zijn handen. Hij bestelde daarom eenvoudig brood met vlees erin. De zegetocht van de sandwich kon beginnen. DEN- HAAG - Stijgende gasprijzen maken energie vanaf juli opnieuw duurder. Nuon verhoogt de gasprijs met bijna acht procent, waardoor een gemiddeld huishou den op jaarbasis 31 euro meer kwijt zal zijn. Ook Eneco en Essent verwachten dat gas flink duurder wordt. Of schoon de olieprijs als gevolg van de economische crisis daalt, schrij ven de drie grootste energiebedrij ven de tariefstijging voor gas toe aan de gestegen olie- en gasprijzen op de Europese handelsmarkten. Die ijlen na in de energieprijzen. pagina 5: gas in juli 8 procent duurder Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 9910 1688' '555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1