Net strak rond loverboys illlli Delta onderzoekt kansen getijcentrale Koningin bezoekt jarig WNF FZC Verkoop wiet verschuift naar het noorden SPORT Speciale bijlage: 12 pagina's over Oranjekoorts Minister Opstelten bepleit op Zeeuws symposium betere samenwerking en hardere aanpak NIJMEGEN - De invoering van de verplichte registratie van coffee shopbezoekers in Zeeland, Bra bant en Limburg heeft cannabisge bruikers uit die provincies naar Nij megen gelokt. Dat constateerden dinsdag uitbaters van verkooppun ten van wiet in het centrum van de stad. „De verkoop is met 20 tot 30 procent toegenomen", aldus de eigenaar van een grote coffeeshop. Volgens de politie is nog geen spra ke van grote overlast door canna- biskopers, wel is er meer autover keer. Nijmegen is de eerste grote stad waar Brabanders en Limbur gers terechtkunnen zonder zich verplicht te laten registreren als ge bruiker. „Mensen willen weten of ze bij ons voor een hele groep tege lijk kunnen kopen", meldt een shopeigenaar, die er meteen bij zegt dat dat niet kan. pagina 6/7: illegale drugshandel groeit I ^^INCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Bewolking en y mei 11112. 254e jaargang nr. 110 - los nummer 1,60 - zaterdag €2,40 [buien, 18° door Marcel Modde MIDDELBURG - Zeeuwse hulpverle ners stappen zelden naar de poli tie als ze van hun cliënten horen dat zij slachtoffer zijn van een loverboy. Volgens rechercheur Cindy Jobse van de Zeeuwse politie beroepen die hulpverleners zich ten onrech te op de privacy van hun cliënten, terwijl de wet juist de mogelijk heid biedt om toch melding te doen. „Hulpverleners mogen een cliënt niet in een hulpeloze toe stand achterlaten", zei ze dinsdag op een symposium in Middelburg. Jobse heeft onderzoek gedaan naar loverboypraktijken in Zeeland. Daarvoor enquêteerde ze een groot aantal hulpverleners en hoor de dat in de periode 2009-2010 mo gelijk dertig meisjes te maken had den met loverboys. Via het politie systeem kwam Jobse voor die pe riode uit op twaalf concrete geval len. Maar omdat de hulpverleners geen details wilden verstrekken, weet Jobse niet of die zaken deels overeenkomen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) hamerde tijdens het symposium op het belang van een zo breed mogelijke samenwerking van alle betrokken instanties, in clusief onderwijs en zorgverle ning. Alleen dan kan deze proble matiek tijdig en effectief worden aangepakt, aldus de bewindsman. Hij is voorstander van een landelij ke invoering van de Rotterdamse methodiek, die de afgelopen drie jaar is beproefd. De resultaten van die persoonsgerichte aanpak wor den 31 mei in de Maasstad gepre senteerd. Volgens Opstelten ligt er een wets voorstel klaar om de straffen voor deze vorm van mensenhandel flink te verhogen, tot een maxi mum van dertig jaar. pagina 2/3: loverboy niet iets van de stad ROTTERDAM - Koningin Beatrix wordt rondgeleid door natuurfotograaf Frans Lanting tijdens het vijftigjarig jubileum van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Beatrix opende dinsdag op het stoomschip Rotterdam de jubileumactiviteiten van de Nederlandse afdeling van het World Wide Fund for Nature (WWF). De koningin bezocht de fototentoonstelling Life van Frans Lanting. Het ss Rotterdam heeft de tentoonstelling met 75 na tuurfoto's voor de gelegenheid naar Nederland gehaald. Het WWF is in 1961 opgericht onder de naam World Wildlife Fund. Prins Bernhard was de eerste internationale president. In 1986 veran derde de naam in World Wide Fund for Nature. foto Jerry Lampen/ANP ZIERIKZEE - Energiebedrijf Delta onderzoekt met Strukton onder welke voorwaarden een getijde centrale in de Brouwersdam te rea liseren is. „Wij vinden het idee fantastisch, alleen moeten we nu aan de gang om te kijken of het ook haalbaar is", zegt Arendo Schreurs van Del ta. Delta heeft de benodigde ken nis van energie, Strukton die van DESTELLING Loverboy-probleem wordt onderschat Reageer op pzc.nl UW MENING 380 reacties Loonstijging is onverantwoord eens oneens de techniek. De bouw van een ge tijcentrale in de Brouwersdam maakt deel uit van een groot pro ject voor de Grevelingen waarin de terugkeer van het getij een be langrijke rol speelt. De kosten van het plan worden ge raamd op 300 tot 500 miljoen eu ro. pagina 2: 'positief over getijcentrale' Tot 50 p-p- 1 KORTING op alle reizen „aar Nederland. Boek vóór 1 na mei 2012!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1