Tijd De Jager dringt Gegadigden Zalco moeten snel kiezen - ,1111. PZC Demissionair minister polst hele Kamer om te bereiken dat begrotingstekort drie procent blijft Vlaanderen wacht geduldig af Verhagen: ik ben niet verkiesbaar Hogere begroting EU valt slecht DONDERDAG 26 april 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 99 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I Buien en soms <-—zon, 16* SPORT Arjen Robben met Bayern Munchen naar finale Champions League 24 en 25 DEN HAAG - Minister Jan Kees de Ja ger van Financiën maakte gisteren een nederige ronde langs verschil lende fracties in de Tweede Kamer om te bekijken over welke miljar denbezuinigingen en hervormin gen het kabinet het met de Kamer eens kan worden. De Jager wil hoe dan ook op 30 april een pakket maatregelen naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Vooral in de oppositiepar tijen D66, Groenlinks en Christen- Unie stak De Jager veel energie maar ook de PvdA, de SP, de PW en de kleine partijen deed hij aan. De Jager weet dat als hij Groen- Linksleider Jolande Sap kan over halen tot een iets strenger begro tingsbeleid dan zij tot nog toe voorstaat, de Brusselse eis van een begrotingstekort van maximaal 3 procent in zicht komt. D66 en de Christenunie houden daar name lijk ook aan vast. PvdA, SP en PW willen niet zo drastisch bezuini gen omdat dat volgens hen de eco nomie kapotmaakt en de burgers te hard in de portemonnee treft. De Jager werd gedwongen tot zijn wandelrondes langs de fracties om dat het demissionaire minderheids kabinet sinds het afhaken van de PW geen meerderheid heeft voor de plannen van het Catshuis. Daar lag een pakket op tafel met bezui nigingen van 14 miljard, waarna nog 1 miljard euro over was om de ergste koopkrachteffecten te repa reren. Als totaalpakket is het waar deloos, maar het kabinet hoopt wel er zo veel mogelijk van door de Kamer te slepen. Het komt er nu in feite op neer dat De Jager in 2 dagen met de oppositie voor el kaar probeert te boksen waar pre mier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen in 7 weken on derhandelen met PW-leider Geert Wilders niet in slaagden. De Jager ging gisteravond met de lijst smmmmmim AMSTERDAM - De gegadigden voor delen van de failliete aluminiumfa- briek Zalco in Vlissingen-Oost moeten vandaag zeggen of ze een eindbod van de curatoren accepte ren. Het Duits-Oostenrijkse con sortium Alumed heeft interesse in de gieterij, het Amerikaanse be drijf Century wil de anodefabriek kopen. Hun instemming of afwij zing van het finale bod van de cu ratoren zal van invloed zijn op de uitspraak in een kort geding dat gisteren diende voor de rechtbank in Amsterdam. Grondeigenaar Zee land Seaports wil met het kort ge ding een doorbraak forceren in de onderhandelingen over een door start van delen van de failliete Zal- co-fabriek. Het havenbedrijf heeft de Nationale Borgmaatschappij in een spoedprocedure voor de rech ter gedaagd. Het eist dat de Natio nale Borgmaatschappij meewerkt aan een verkoopovereenkomst, zo dat de contracten met overname kandidaten kunnen worden gete kend. De rechtbank doet morgen uitspraak. De Nationale Borgmaatschappij UitGids Vernieuwd Katseveer straalt zelfvertrouwen uit 1 A - 4 van wensen en taboes in de hand samen met Rutte en Verhagen aan de slag om vandaag een voorstel aan de Kamer te doen. De Europe se Commissie kan een boete geven van 1,2 miljard euro als Nederland niet voldoet aan de eis van 3 pro cent. Of zich op punten al overeen stemming aftekende, wilde nie mand zeggen. De Jager bemerkte een 'constructieve houding' bij zijn bezoekjes aan de oppositie. D66-leider Pechtold noemde de ronde van De Jager 'een unicum'. pagina 4: burger voelt begrotingste kort ook in de beurs Demissionair minister Jan Kees de jager (voorop) maakte gisteren in de Tweede Kamer een rondgang langs de fracties om bezuinigingsmaatregelen te bespreken. De Jager wil hoe dan ook op 30 april een pakket maatregelen naar Brussel sturen. foto Phil Nijhuis/ANP DEN HAAG - De Vlaamse regering wacht vooralsnog af wat de Twee de Kamer besluit over de ontpolde- ring van de Hedwigepolder. Tot die tijd neemt ze geen stappen. Dat zei de Vlaamse minister-presi dent Kris Peeters gisteren in ant woord op vragen van Annick De Ridder (OpenVld). Ze drong er op aan procedures tegen Nederland te starten. pagina 22: Hedwige issue verkiezingen? DEN HAAG - CDA-politicus Maxi me Verhagen stelt zich niet op nieuw verkiesbaar voor zijn partij. Dat zei hij gisteravond in het tv-programma Pauw Witteman. Verhagen (55) had al gezegd dat hij geen lijsttrekker wil worden. Hij heeft nu ook besloten dat hij na de verkiezingen niet meer wil terugkeren in de Tweede Kamer. Of hij wel beschikbaar is voor een functie in een nieuw kabinet, liet hij in het midden. DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie wil meer geld van de lidstaten. Dat bericht kwam woensdag vanuit Brussel. Het voor stel om de EU-begroting in 2013 met 6,8 procent te verhogen, stuit te op scherpe kritiek in Neder land. pagina 3: commentaar zie ook pagina 5 en 9 DE STELLING EU verliest geloofwaardigheid door in tijden van crisis meer geld te vragen Reageer op pzc.nl UW MENING 556 reacties Hedwige-besluit moet gewoon uitgevoerd worden eens iwpMWj»iiini|iwniiiiiiiiiiiiii 48% oneens hhbh 52% heeft het eerste hypotheekrecht op de meeste gebouwen van Zal co. Zeeland Seaports is eigenaar/verpachter van de grond en heeft een eerste hypotheek recht op het energiestation en een tweede hypotheekrecht op de op stallen. Beide verschillen van me ning hoe de opbrengst moet wor den verdeeld. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 1688"555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1