Kamer wil inzicht kazerne List of wanhoopspoging voor Hedwige PZC Racoon slaat genadeloos toe Zonwering nodig? Kosten nieuwbouw in Vlissingen en verbouw in Doorn moeten te vergelijken zijn Bliksem legt Outokumpu stil VRIJDAG 13 april 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 88 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I Zon en lokaal een bui, 12° BINNENLAND Zuid-Europese jongeren op zoek naar een beter leven in Nederland 10 en 11 WONEN Thuis in twee achthoeken Bel 0118 75 02 07 www.hgzgevéitechniek. nl het open eind dat hij in Blekers eerste alternatief zag. Er blijven wel een paar vragen over. Is deze variant voldoende voor Vlaanderen om afspraken over bijvoorbeeld de medefinancie ring van de vierbaans Sloe- en Tractaatweg na te komen en af te zien van schadeclairtis? Wat doet de Vogelbescherming, die steeds is blijven hameren op 600 ha nieu we getij denatuur door ontpolde- ring? En vooral: is dit genoeg om een punt te zetten achter het sle pende Westerscheldedossier? 1688 555530 door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Hans Hillen van De fensie pas op de plaats maakt met zijn besluit om de marinierskazer ne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Hillen besloot deze week dat de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn wordt verplaatst naar Vlis- singen. Hij liet daarbij weten dat verplaatsing 60 miljoen euro meer kost dan renovatie van de huidige kazerne. Hoe dat gat wordt ge dicht, is de Kamer niet duidelijk. Daarom mag de minister geen on omkeerbare stappen zetten. Omdat een heldere vergelijking van de kosten van verbouwing in Doorn en nieuwbouw in Vlissin gen ontbreekt, schakelt de Kamer haar eigen onderzoeksbureau in. Dat krijgt de opdracht precies uit te zoeken hoeveel geld is gemoeid met de verbouwing en met de ver plaatsing naar Zeeland. Daarvoor pakt het de plannen van Vlissin gen en Utrechtse Heuvelrug, stript ze van alle franje en zet de cijfers zo op een rij dat de Kamer ze kan vergelijken. Vorig jaar waarschuw de de Kamer de minister al dat hij een zakelijke afweging moet ma ken. Het onderzoek is naar ver wachting eind volgende week klaar. Op 25 april hoort de Kamer de op stellers van de plannen van Doorn en Vlissingen apart. Een schriftelij ke vragenronde moet veel techni sche onduidelijkheden ophelde ren. Na de meivakantie volgt een debat met de minister. Dan wordt duidelijk of de Kamer een verplaat sing van de kazerne ziet zitten. Commissaris van de koningin Kar- la Peijs is blij met het besluit van de Kamer. „Dan zal duidelijk blij ken dat er een zakelijke afweging is gemaakt." pagina 26 en 27: bom onder marinierskazerne WESTDORPE - Drie blikseminslagen legden gistermiddag rond 13.30 uur de complete fabriek van staal verwerker Outokumpu bij West- dorpe lam. De elektrische installaties en de computersystemen raakten zo zwaar beschadigd dat de vier pro ductielijnen en twee verpakkings lij nen stilvielen. Volgens managing director Frank de Meijer moeten experts vaststel len hoe groot de schade is. Op het moment van de inslagen bevonden zich een kleine zestig medewerkers op het terrein. Nie mand raakte gewond. Na drie uur kon de productie (provisorisch) worden hervat. DE STELLING Het is goed dat tweederde van de Hedwige droog blijft Reageer op pzc.nl UW MENING 230 reacties Ontknoping eredivisie is reclame voor het voetbal eens B8BSMMMMMIM 63% oneens 37% AMSTERDAM - Racoon is gisteravond als grote winnaar uit de bus gekomen bij de 3FM Awards. De Zeeuwse band, die vier keer was genomi neerd, sleepte in drie categorieën de prijs in de wacht. Zo kregen ze de award voor beste artiest pop, beste single (No Mercy) en beste album (Li verpool Rain). Go Back To The Zoo scoorde even eens goed. De groep werd voor het tweede ach- pagina 15: Racoon verovert drie 3 FM Awards Het kabinet heeft een list verzonnen. Volgens in gewijden gaat een der de van de Hedwigepol- der toch onder water, zodat voor het natuurherstel in de Wester- schelde minder beroep hoeft te worden gedaan op de Schorerpol der en het Welzingegebied bij Rit- them. Een slim compromis of een wanhopige poging de kool en de geit te sparen? Definitiefis een bijvoeglijk naam woord dat in de soap over de Her togin Hedwigepolder maar beter tereenvolgende jaar uitgeroepen tot beste band en beste rockartiest. foto Robert Vos/ANP door Jeffrey Kutterink niet kan worden gebruikt. Hoe vaak is de afgelopen jaren al niet vastgesteld dat dit gebied definitief zal worden ontpolderd dan wel de finitief zal worden gespaard? Voor .eikaars argumenten zijn voor- en tegenstanders van beide opties al lang doof Met de nieuwste aflevering in het vervolgverhaal Hedwigepolder lijkt staatssecretaris Bleker ieder een te vriend te willen houden. Het verdrag met Vlaanderen, waar in de ontpoldering van de Hedwi ge staat, wordt toch (deels) uitge voerd. Zeeland Seaports houdt na- tuurcompensatiegrond voor contai nerplannen. En Eurocommissaris Potocnik krijgt een invulling van

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1