Wraking in zaak Robert M. PZC Begraven is het goedkoopst op Schouwen-Duiveland Rutten moet veld ruimen bij PSV DINSDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 13 maart 2012 I 254e jaargang nr. 62 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I Geregeld z BUITENLAND BINNEN BUITEN PZC 'Getuigenis in proces is Tuinbeelden doodsteek Bouterse' hebben alle tijd Advocaat verdachte zegt vertrouwen in rechters op na gunnen spreekrecht aan ouders misbruikte kinderen AMSTERDAM - Op de eerste proces dag in de Amsterdamse zedenzaak kwam het gisteren niet tot een in houdelijke behandeling. Wim An ker, advocaat van hoofddader Ro bert M., wraakte de rechtbank toen bleek dat de ouders van de slachtoffers spreekrecht hielden. De rechtbank in Amsterdam had in december besloten dat de ouders mochten vertellen over de gevolgen van het misbruik voor hun kind en de overige gezinsle den. Vorige week was er een uit spraak van de Hoge Raad in een heel andere zaak, waarin het spreekrecht aan derden werd afge wezen. De advocaten van zowel Robert M. als zijn. echtgenoot Richard van O. wilden daarom dat de recht bank terug zou komen op het be sluit van 15 december, omdat het in strijd zou zijn met de wet. Of in elk geval een voorschot is op nieu we wetgeving van staatssecretaris Teeven. Het Openbaar Ministerie voerde aan dat de twee rechtszaken totaal niet te vergelijken zijn. Volgens Ri chard Korver, de advocaat van een aantal van de ouders, zou het een dubbel trauma zijn voor de ouders als het beloofde spreekrecht nu weer werd afgenomen. Ook de rechter oordeelde uiteindelijk dat het spreekrecht, gezien de aard en de omvang van de zaak, gehand haafd blijft. MIDDELBURG - Schouwen-Duive- land is de Zeeuwse gemeente met de laagste begraafkosten. Een vergelijkend onderzoek van uitvaartverzekeraar Dela naar be graafkosten gaf aan dat Noord-Be veland de goedkoopste is, maar als onderhoudskosten worden meege teld, is Schouwen-Duiveland het voordeligst met een tarief van 1307 euro, De gemeente Temeuzen rekent in Zeeland het hoogste begraaftarief: dit jaar kost een graf inclusief graf rechten 3510 euro voor een perio de van twintig jaar. Overigens vindt Dela dat veel ge meenten de precieze kosten trans paranter moeten maken. De ene gemeente verstopt onderhoudskos ten in een relatief hoog grafrecht, terwijl de andere er een apart ta rief voor hanteert. pagina 2 en 3: stevige verschillen pagina 3: commentaar zie de video op www.pzc.nl DE STELLING Begraven moet overal even duur zijn pzc.nl UW MENING 423 reacties Ophef over invloed van SGP is terecht i 50% 3 50% Meteen na die conclusie diende Anker het wrakingsverzoek in. Dat betekent dat zijn cliënt het vertrou wen in de huidige rechters opzegt en een verzoek indient voor nieu we rechters. De wrakingskamer be slist vandaag over het verzoek. pagina 3 en 4: 'eerlijk proces doet er niet meer toe' BRESKENS Tweet Slijterijmeisje over Rutte wekt ophef Een tweet van Petra de Boevere uit Breskens over premier Mark Rutte heeft landelijk voor opschudding gezorgd. Het Slijterijmeisje, tot 1 ja nuari WD-lid, laakt het optreden van Rutte zaterdag op de SGP-Jon- gerendag. Ze meent dat hij de libe rale beginselen geweld aandoet. pagina 6: hit op Twitter DEN HAAG Gratis dagblad De Pers ter ziele Gratis dagblad De Pers houdt eind deze maand op te bestaan. Exploi tant Marcel Boekhoorn krijgt een afkoopsom van 45 miljoen euro van uitgever Wegener en trekt in ruil daarvoor de stekker uit De Pers. Dat betekent het ontslag van 45 werknemers. pagina 4: markt nekt gratis krant BRUSSEL Dode bij aanslag op sjiitische moskee Bij een aanslag met een molotov cocktail op een sjiitische moskee in de Brusselse deelgemeente An- derlecht is gisteren een dode geval len, meldden Franstalige Belgische kranten. Er is een verdachte gear resteerd. Volgens de burgemeester van de deelgemeente is het dodelij ke slachtoffer, een 47-jarige man, de imam van de moskee. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 rmssHssssso11 Fred Rutten is weg als trainer bij PSV. De positie van de hoofdtrainer stond al geruime tijd onder grote druk wegens de tegenvallende resultaten. PSV verloor de laatste drie duels: 2-6 tegen FC Twente, 4-2 tegen Valencia en zondag met 3-1 bij NAC Breda. Rutten is de vijfde trainer die vroegtijdig moet vertrekken bij een club uit de eredivisie. Erwin Koeman (FC .Utrecht) Glen deBoeck(VW) Co Adriaansé (FC Twente) Andries Uldeiink (De Graafschap)!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1