FNV gaat op de schop PZC 25 Strijdlustig Feyenoord troeft PSV af Heldenonthaal voor Rachel Dssc© verdwijnt p0|itiebaas betrapt op seks Militair steekt jongen (10) dood Partij Poetin en Medvedev grote verliezer Rusland Premier Monti ziet af van loon <g> vUU Winkelcentrum Heerlen zakt steeds dieper 4 en 5 Hiv-patiënten ontmoeten medisch wonder in Amsterdam 6 MAANDAG 5 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 290 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 VAKBEWEGING Nieuwe bond moet dichter bij de mensen staan DEN HAAG - De FNV valt niet uit een, maar gaat op in een nieuwe vakbond. Dat hebben de voorzit ters van de FNV-bonden zaterdag besloten. De nieuwe bond, met de werktitel Nieuwe Vakbeweging, moet er voor de zomer komen en zal in ie der geval niet worden geleid door de huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius of door Henk van der Kolk, voorzitter van de grootste bond, FNV Bondgenoten. PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma is in principe bereid de FNV te hel pen bij de vorming van een nieu we vakbeweging, zo meldden inge wijden gisteren. Zo wil zij het op richtingscongres voorbereiden dat voor mei 2012 gepland staat. De PvdA-poIitica stelt wel een aantal voorwaarden aan de FNV-bonden, maar welke dat zijn, is niet be kend. De nieuwe bond moet dichter bij de mensen en hun werk staan. De huidige FNV-bonden worden de oprichter van de nieuwe bond. Maar ook bonden die nu niet bij de FNV horen, kunnen zich erbij aansluiten. De achterbannen van de diverse bonden moeten nog wel akkoord gaan. De voorzitters van de bonden zullen hun leden oproepen actief mee te werken aan een nieuwe bond. pagina 6 en 7: nieuw leven voor verscheurd FNV a—gaaagjmw. muwmzamaaaa— ROOSENDAAL - De 13-jarige Rachel Traets uit Wouw, die zaterdagavond met haar lied Teenager tweede werd bij het Junior Eurovisie Songfestival in Armenië, wordt zondag door familie, vrienden en fans feestelijk onthaald op Schiphol. Vanmiddag is ze de gast van burgemeester Jac ques Niederer op het gemeentehuis van Roosen daal. Niederer heeft Rachel al een sms met zijn fe licitaties gestuurd. „De tweede plaats voelt als de eerste plaats. De gemeente Roosendaal is onge looflijk tros op je", schreef de burgemeester na de puntentelling. Rachel kreeg voor haar act op het podium in de Armeense hoofdstad Jerevan 103 punten, slechts vijf punten minder dan win naar Georgië. foto Marcel Antonisse/ANP middelburg - Het aantal discothe ken in Zeeland is de afgelopen vijf tien jaar gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van het bedrijfschap Horeca en Catering. Landelijk geldt dezelf de trend: van de 440 discotheken die Nederland vijftien jaar geleden teMe, zijn er al bijna 200 gesloten. pagina 2 en 3: disco niet nodig antwerpen - Een hoofdcommissa ris van de Antwerpse politie is be trapt tijdens openbare homoseks achter de bosjes waar ook school kinderen voorbij komen. De hoofdcommissaris is door agen ten bekeurd wegens openbare ze denschennis. Het feit vond plaats kort na zijn werktijd en vlakbij het politiege- bouw aan de Noordersingel. De hoofdcommissaris kan een boete of celstraf krijgen. Tegen de man kan bovendien een tuchtprocedure worden begon nen, omdat hij een voorbeeldfunc tie heeft en zijn gezagspositie op het spel heeft gezet. Ik heb vertrouwen in de nieuwe FNV reageer op www.pzc.nl MENING reacties: 342 Oranje heeft ongunstig geloot |53% 147% WALCHEREN londen - Een Britse militair heeft ontslag en 18 maanden cel gekre gen omdat hij zonder duidelijke aanleiding een 10-jarig Afghaans jongetje had gestoken met een ba jonet. Dat heeft het Britse ministe rie van Defensie bekendgemaakt. Het incident vond vorig jaar maart plaats tijdens een patrouille in de zuidelijke provincie Helmand. Het fietsende jongetje, Ghulam Nabi, zou de militair om chocolade heb ben gevraagd. Die greep de 10-jari- ge bij de schouder en stak hem in de rug in de nierstreek. De man kon geen verklaring geven voor zijn gedrag. Volgens de aanklager had deze de nacht ervoor 'een gro te hoeveelheid wodka' gedronken. moskou - De Russische president Dmitri Medvedev en premier Vla dimir Poetin hebben gisteren een verrassend harde opdoffer gekre gen van hun kiezers. Hun partij Verenigd Rusland verloor bij parle mentsverkiezingen vrijwel zeker de absolute meerderheid in het parlement. Als de prognoses uitko men, moeten Medvedev en Poetin steun zoeken bij andere partijen: een unieke situatie in Rusland. pagina 9: dreun voor Poetin ■■■■■■■■hhkbshesanbhnhi rome - De nieuwe Italiaanse pre mier Mario Monti ziet af van sala ris voor zijn baan. Hij wil zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de grote staatsschuld van Ita lië. Monti zei dat gisteravond toen de regering een groot pakket aan belastingverhogingen en pensioen verlagingen aannam. Het pakket betreft 24 miljard euro aan aanpas singen. pagina 8: Monti saneert keihard Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1