VAN DE ZEEUWEN IS VOOR BORSSELE 2, MAAR BOUW LIJKT ONZEKER Delta moet kiezen tussen kernenergie en afval II PZC Vraagtekens bij financiering 10 en 11 24 en 25 De PZC peilde de mening van de Zeeuwse bevolking over de ring. Adviesbureau Sequoia en PW-Kamerlid Roland van Vliet bouw van een tweede kerncentrale. De grootste aandeelhouder hebben kanttekeningen geplaatst bij de financiële haalbaarheid van Delta, de provincie, praat er de komende weken over. Van- van de plannen van Delta, daag in een commissie; over twee weken in een Statenvergade- (U^) Pasina 2 3: kernenergie, commentaar DEN HAAG - Om een nieuwe kern centrale te kunnen betalen, moet Delta de kabel- en milieuactivitei ten (Zeelandnet en Indaver) verko pen. Anders krijgen provincie en gemeenten geen winstuitkering meer. En komt Delta nog steeds geld tekort. Dat blijkt uit een analyse van ad viesbureau Sequoia aan de provin cie. Een centrale kost minstens 5 miljard euro. Om een belang van 25 procent in de centrale te krij gen, moet Delta ruim 1,2 miljard betalen. Het grootste deel (750 mil joen) leent ze bij de bank; 500 mil joen moet ze zelf ophoesten. Maar naar schatting komt Delta nog 200 miljoen euro tekort. Verkoop van de kabel- en milieuactiviteiten le vert 400 miljoen euro op. Delta stelt dat het stuk is geba seerd op niet reële aannames. Deze top gaat de eurocrisis niet oplossen reageer op www.pzc.nl Zie pagina 10 en 11 De provincie en de Zeeuwse gemeenten kunnen hun meerjaren begrotingen bijstellen. Als ze instemmen met de plannen van Delta voor de bouw van een tweede kerncentrale kunnen ze voorlopig naar een winstuitkering van het energiebedrijf fluiten, voorspelt adviesbureau Sequoia in een onderzoek. Delta keert jaarlijks 50 miljoen eu ro dividend uit: 25 miljoen voor de provincie en het zelfde bedrag wordt onder de gemeenten ver deeld. Verwezenlijking van het door Sequoia geschetste scenario betekent dat de Zeeuwse overhe den de provincie en gemeenten de door Ben Jansen komende jaren minder geld heb ben voor nuttige zaken voor de burger. En dat gaat in een tijd van bezuinigingen pijn doen. Om Delta aan voldoende finan ciële ruimte voor een betekenende rol in de bouw van een tweede kerncentrale te helpen, bestaat naast het dichtdraaien van de divi dendkraan nog een andere moge lijkheid. Het bedrijf zou zijn activi teiten in de afvalverwerking en sig nalen via de kabel kunnen afsto ten. Met andere woorden: Delta is dan geen multi-utility company meer, zoals het bedrijf zichzelf graag presenteert, maar een kale producent en distributeur van energie. Een déja vu: terug naar de naam Provinciale Zeeuwse Ener gie Maatschappij, waarvan de af korting PZEM nog vaag op de ko lencentrale Borssele te lezen is. O ja, er is nog een alternatief: Del ta kan afzien van zijn initiatief voor de bouw van een tweede kerncentrale. ti% MENING Niet doorgaan Floriade is een gemiste kans wsmm 29% oneens reacties: 337 71% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 IÓSS'issssso" De seconden tikken weg Twente groepswinnaar dankzij late treffer VRIJDAG 2 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 288 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 Wisselend bewolkt, 10°

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1