Weg vrij voor Piet Hein Donner Reizen A'iïon liisP 'Jezus was mix van feiten en mythe' Chip voor puppy's Jagen voor geld Najaarszon 14° Van Gelder, Zonderland en Wammes klaar voor turnfinales 32 en 33 r- - De bootreis van je leven WALCHEREN ZATERDAG 15 oktober 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 247 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 www m w m RAAD VAN STATE Niet minister van Binnenlandse Zaken, maar Ivo Opstelten leidt procedure benoeming vicepresident DEN HAAG - Minister Ivo Opstelten kan vanaf begin volgende week gaan bekijken of er zich geschikte kandidaten melden om Herman Tjeenk Willink op te volgen als vi cepresident van de Raad van State. De minister van Veiligheid en Jus titie neemt deze taak over van zijn collega Piet Hein Donner (Binnen landse Zaken). Zo komt de weg vrij voor een eventuele kandidatuur van Don ner, die dan niet over zichzelf hoeft te beslissen. Zijn naam voert al maandenlang de boventoon in het Haagse fluistercircuit. Maar premier Mark Rutte bleef er gisteren bij dat Donner geen kandi daat is. Op dit moment zijn er nog helemaal geen kandidaten, beklem toonde de premier. „Het is niet be doeld om de weg vrij te maken voor de kandidatuur van Donner, maar om alle opties open te hou den. Voor alle ministers, behalve de heer Opstelten." Opstelten (67) is dus de enige die nu al afvalt. Hij mag de procedure leiden, omdat hij te oud is om nog vicepresident te worden van het belangrijkste ad viesorgaan van de regering. Tevens is hij "als minister van Justitie aar dig bekend met de Raad van State. Fractievoorzitter Arie Slob van de Christenunie in de Tweede Kamer vindt de benoemingsprocedure van de Raad van State maar 'een vreemde vertoning' worden. „Dit is vlek op vlek", aldus D66-lei- der Alexander Pechtold, die vindt dat door trage besluitvorming bin nen het kabinet de procedure en personen worden beschadigd. Rutte: „Dit is een belangrijke be noeming en die ligt altijd gevoelig. Het is aan mij om me niet te laten afleiden. Ik moet ervoor zorgen Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) rijdt onderwijsminister Marja van Bijsterveldt, die haar voet heeft gebroken, naar de ministerraad. Het be raad op het Haagse Binnenhof ging in grote mate over het vicepresidentschap van de Raad van State. foto Frank van Rossum/ANP MIDDELBURG - Jezus is 'een onach terhaalbare mix van geschiedenis en mythologie'. Het christendom koppelde de mythologische figuur Christus aan de historische per soon Jezus van Nazareth, waar door aloude mythen ineens ten on rechte letterlijk werden genomen. MIDDELBURG - Jagers in Zeeland hebben last van hobbyisten uit de Randstad die voor veel geld bij boeren het jachtrecht op hun ak kers kopen. Die groepen houden geen rekening met een zwakke wildstand en schieten volgens ^beheerders 'hele velden leeg', j pagina 2 en 3: Jager hikt aan tegen oerinstinct en beschaving Dat stelt de atheïstische dominee Klaas Hendrikse uit Middelburg in zijn nieuwe boek God bestaat niet en ]ezus is zijn zoondat op 28 okto ber verschijnt. bijlage Klaas h Spectrum: interview met Klaas Hendrikse DEN HAAG - Alle pasgeboren hon den worden vanaf 2012 gechipt. Het gaat om circa 100.000 puppy's per jaar. Het kabinet wil met deze maatregel misstanden in de han del en fokkerij aanpakken. Met de chip kan de herkomst van een hond goed worden bepaald. Kabinet maakt poppenkast van benoeming Raad van State reacties: 350 Nederlanders hebben niets te klagen 59% IWord ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 dat de procedure zorgvuldig is, dat wordt benoemd." Rutte zou ook 'nee' hebben gezegd. Rutte sprak gesprek. „Het is een vertrouwelijk iedereen die wil reageren, kan rea- PvdA-leider Job Cohen hebben ge- inderdaad met Cohen, maar wilde gesprek dat ik had." geren en dat de juiste persoon polst voor de functie. Cohen zou niet ingaan op de inhoud van het pagina 3: commentaar Met LIVE muziek én voor de kinderen een clown! AD AmadorfcreTieloos Gastvrij! AMADOHE GRAND HOTEL ABION T 0118-410 502 www.hotelarion.nl i overheerlijke brun<

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1