'Referendum over kerncentrale' Coalitie steunt Wolfsen Veel vragen na aardbeving Martelingen PZC Auto tien jaar na 9/11 Minder drankrijders m Eerbetoon aan omgekomen ijshockeyers in Rusland QveouA Buschauffeurs door het lint Vandaag bij uw krant de bijlage Morgen bij uw krant de special: VRIJDAG 9 september 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 216 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN jBreygyasM. Kil I H Hi 'Vliri>11 ï~1HHnT"TTTir"T "TmTm INITIATIEFWET GroenLinks wil burgers laten beslissen over vergunning nieuwe fabriek door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De bouw van een nieu we kerncentrale is zo ingrijpend dat de bevolking zich daar over moet kunnen uitspreken in een re ferendum. Dat vindt GroenLinks in de T\vee- de Kamer. De fractie bereidt daar om een initiatiefwet voor. Kamer lid Liesbeth van Tongeren presen teert haar initiatief vandaag tijdens een bezoek van GroenLinks-Ka- merleden aan Zeeland. De wil om een referendum te hou den is geen manier om aandacht te vragen voor het Groen- Links-standpunt over kernenergie, verzekert Van Tongeren. „Het bou wen van een kerncentrale is iets to taal anders dan dat van windmo lens of een kolencentrale. Een kerncentrale haal je niet zomaar meer weg. Bovendien levert het af val op, dat 240.000 jaar radioactief blijft en veilig opgeborgen moet worden. Dat kost de samenleving veel geld. Ook is er, hoe klein ook, een kans dat er met de veiligheid iets misgaat. GroenLinks vindt dat bij zulke majeure besluiten de be volking moet bedenken of het een verstandige keuze is om een ver gunning voor een nieuwe kerncen trale te verlenen." De Grondwet staat een raadgevend referendum niet toe als het gaat om de invoe ring van nieuwe wetten. „Maar de Grondwet staat referenda over het verlenen van vergunningen niet in de weg", zegt Van Tongeren. In de Tweede Kamer zijn WD, CDA en PW voorstander van nieuwe kerncentrales, de oppositie partijen zijn allen tegen. pagina 3: commentaar pagina 4: GroenLinks wil duide lijk ja of nee UTRECHT - Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft nog vol doende krediet van de gemeente raad, ondanks de vele kritiek die hij ook van zijn eigen PvdA kreeg. Dat bleek gisteravond tijdens de ge meenteraadsvergadering. De PvdA noemt het optreden van Wolfsen in de zaak rond het weg gepeste homostel tenenkrom mend. De drie coalitiepartijen vra gen om meer zichtbaar en daad krachtig leiderschap van de burge meester. Ook D66 en GroenLinks blijven hem steunen. Stadspartij Leefbaar Utrecht zegt als enige par tij in de tweede termijn een motie van wantrouwen te zullen indie nen. De SP noemde Wolfsen 'het lachertje van het land'. pagina 6: Wolfsen erkent vernie tiging stukken MINSK - Spelers van ijshockeyteam Dinamo Minsk betuigen hun medeleven met de slachtof fers van het vliegtuigongeval, waarbij afgelopen woensdag bijna het volledige ijshockeyteam van Lokomotiv Jaroslavl om het leven kwam. De her denkingsceremonie vond plaats in het Minsk-Are na stadion. Bij de crash kort na het opstijgen van het vlieg tuig nabij Yaroslavl kwamen 43 van de 45 inzit tenden om. Slechte brandstof is een mogelijke oorzaak van het ongeval geweest, zo stelde een bron uit de luchtvaartindustrie gisteren in Russi sche media. foto Tatyana Zenkovich/EPA pagina 24: ijshockeybaas wil snel nieuw Loko- motiv-team wsmaaaaaBusBa DE BILT - In de buurt van Nijme gen heeft gisteravond rond negen uur een aardbeving plaatsgevon den. Deze had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in het Duitse Xanten, veertig kilo meter ten zuidoosten van Nijme gen. Diverse politiekorpsen in het land werden overspoeld met tele foontjes van verontruste burgers. De aardbeving vond plaats op een diepte van zeven kilometer, wat volgens seismologen van het KNMI niet diep is. Dat verklaart waarom zoveel mensen de schok hebben gevoeld. Er vielen geen gewonden en even min kwamen er bij de politie mel dingen binnen van schades. DEN HAAG - Nederland is bezorgd over martelingen in Afghaanse ge vangenissen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de si tuatie goed in de gaten na berich ten over bewaarders die gevange nen mishandelen. pagina 8: Britten martelden Ira kees dood DEN HAAG - Steeds minder Zeeuw se automobilisten kruipen in het weekend met alcohol op achter het stuur. In Zeeland is zelfs spra ke van de grootste afname van het aantal overtreders. Dit blijkt uit on derzoek van het ministerie van In frastructuur en Milieu. Auü pagina 2 en 3: Zeeuwse chauf- feur steeds nuchterder D; STELLING Ik wil een referendum over de tweede kerncentrale reageer op www.pzc.nl reacties: 443 Schooluniform is niet van deze tijd eens m 54% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 L_8 711688"555530 jX

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1