Weer moord in gezin 'Kerk moet helder zijn over euthanasie' vu3lta HUISELIJK GEWELD Man brengt vriendin om in Breskens Schapen op A58 bij Lewedorp Libische rebellen leveren dader Lockerbie niet uit Vermist meisje loopt naar België mEBm I JHBü ahorns energta Mollema aan kop in Spaane ronde Maxima opent morgen blijf-van-mijn-lijfhuis nieu we stijl 7 Marco Kroon naar afscheidsreceptie Petreaus 4 WALCHEREN MAANDAG 29 augustus 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 206 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 door Nadia Berkelder breskens - De moord op een 35-ja rige vrouw in Breskens is in korte tijd het derde geval in Zeeland van huiselijk geweld met een dodelijke afloop. De vrouw werd zaterdag ochtend om het leven gebracht door haar 47-jarige partner. Bianca Nieuwenburg werd rond half elf door de politie in haar wo ning aan de Banckertlaan gevon den. Haar vriend had zich even daarvoor bij een politiebureau in Rijswijk gemeld. Hun twee kinde ren, een zesjarig jongetje en een driejarig meisje, had hij achtergela ten bij familie. Zij staan inmiddels onder toezicht van jeugdzorg. In juli werd het echtpaar Schroe- vers uit Middelburg door hun ex-schoonzoon vermoord. Twee weken later werd Michelle van Hooff uit Nieuwdorp door haar ex-partner doodgestoken. De politie wil nog niet bekendma ken wat zich precies heeft afge speeld in de woning in Breskens. Dat de vrouw is vermoord was echter vrijwel meteen duidelijk. Gisteren is sectie op het lichaam van het slachtoffer verricht. De ver dachte is inmiddels verhoord en wordt morgen voorgeleid. De man had in mei van dit jaar een tijdelijk huisverbod gekregen omdat hij zijn vriendin en de buur man had mishandeld. Hij heeft toen ook een paar dagen vastgeze ten in Torentijd in Middelburg. Volgens omwonenden woonde hij de laatste tijd bij zijn gezin op het adres in de Banckertlaan. Op de school van het jongetje, de Openbare Basisschool in Breskens, zijn vandaag medewerkers van slachtofferhulp en hulpdiensten aanwezig voor hulp. pagina 2 en 3: als Willem dronk, V-X dan ging hij slaan De politie gaat het huis (met rolluiken) aan de Banckertlaan binnen waar de moord is gepleegd. foto Peter Nicolai BaBSaHmnaBseHMMBaanuMaeBSUHMMeMHBManaHHasHB lewedorp - Een tiental schapen zorgde gisterochtend voor wat overlast voor het verkeer dat over de A58 bij Lewedorp reed. De dieren liepen op de snelweg en het was voor de politie onduide lijk waar ze vandaan kwamen. Agenten konden met hulp van en kele passanten en wat opgetrom melde mensen de schapen bijeen- drijven en opsluiten in een wei land. De eigenaar van de dieren heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. liempde - De Nederlandse bisdom men moeten duidelijke afspraken maken met de pastores en parochi anen over de kaders rondom euthanasie. Die oproep heeft het kerkbestuur van het Brabantse dorp Liempde zaterdag na de avonddienst gedaan. Het kerkbestuur legde na de dienst een verklaring af over het tijdelijk vervangen van pastoor Norbert van der Sluis. Hij weiger de eerder deze maand de uitvaart te leiden van een man die had ge kozen voor euthanasie. Er ont stond een conflict met de parochia nen en het kerkbestuur omdat hij ook weigerde zijn kerk beschik baar te stellen voor de uitvaart. „De kerkelijke wetten zijn heel dui delijk over euthanasie", legt vice- voorzitter Tini van den Berg van het kerkbestuur uit. „Maar de deur voor een parochiaan sluiten is niet iets dat bij het katholieke geloof hoort." Bovendien is het gebrek aan eenduidigheid over moeilijke kwesties als euthanasie niet goed voor de positie van de Rooms-Ka- tholieke Kerk. „Alleen door hier over met elkaar de dialoog aan te gaan, kun je afbrokkeling binnen de kerk voorkomen." Hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, Mutsaerts, woont za terdag de avonddienst in Liempde bij en gaat daarna over het onder werp in gesprek met het kerkbe stuur en parochianen. Collegapriesters nemen de komen de twee weken de taken van Van der Sluis waar in Liempde. Het bis dom stelt dat het gaat om een tijde lijke situatie om de emoties te la ten bedaren. tripoli - De door rebellen gevorm de interim-regering van Libië is niet van plan de voor de bomaan slag van 1988 boven Lockerbie ver oordeelde Abdel-Baset al-Megrahi uit te leveren, interim-minister van Justitie Mohammed al-Alagi heeft dit gisteren gezegd. Al-Alagi zei tegen journalisten in Tripoli dat geen enkele Libische staatsburger zal worden uitgele verd, ook niet Al-Megrahi, die voor zijn aandeel in de aanslag op het Pan Am-vliegtuig door een Schotse rechtbank werd veroor deeld. Bij de aanslag in 1988 kwa men 270 mensen om het leven. De Schotse regering liet Al-Megrahi in 2009 vrij uit de gevangenis, omdat hij door kanker nog maar kort te leven zou hebben. Het is niet be kend waar hij nu verblijft. pagina 8: hoofdstad bezaait met lijken BMSHBBMRMBMEMMKKHNMMKIKHBMHMnBHMBHBHBS dordrecht - Een 15-jarig meisje dat sinds woensdag was vermist is van Dordrecht naar België gelo pen. Dat heeft de politie gisteren laten weten. Het meisje was wegge lopen uit een instelling in Dor drecht, waar ze verbleef, en kwam zaterdag bij haar familie in België aan. Het meisje is zaterdagavond door haar vader en broer weer te ruggebracht. De politie schakelde de afgelopen dagen onder meer sms-alert en Twitter in om haar te vinden. Ze verkeert in goede ge zondheid, aldus de politie. Moord binnen het gezin is niet te voorkomen reageer op www.pzc.nl UW reacties: 479 Racen op de Westerschelde moet kunnen nm 31% oneens _:3WÊ 69% ■gregymmwi AMBULANCE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1