Muggenplaag ligt op de loer VIETNAM PZC WAARSCHUWING 'Extreem natte julimaand in combinatie met stijgende temperaturen is boosdoener' 'Nationaal Park Oosterschelde is te onzichtbaar' Hoog Sammy, kom omhoog Sammy Inspectie bezoekt verslaafdenopvang In de Vrijheid in Wemeldinge «NL Kans op een bui 24° Mandy Pijnenburg terug na vijfjaar Dominicaanse gevangenschap 4 WOENSDAG 3 augustus 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 184 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN WACENINCEN - Een muggenplaag ligt op de loer. Deze week nog kun nen we al een overvloed aan steek- muggen verwachten. Daarvoor waarschuwde zoetwaterecoloog Piet Verdonschot van het Wage- ningse onderzoeksinstituut Alter- ra gisteren. De extreem natte julimaand in combinatie met de stijgende tem peraturen heeft ideale omstandig heden geschapen voor de beestjes. De komende weken verwachten de onderzoekers 'een explosie aan volwassen steekmuggen'. Dat kan in bepaalde plaatsen zelfs tot een plaag leiden. De onderzoekers raden mensen aan om waar mogelijk stilstaand water uit de weg te ruimen om muggenlarven geen kans te geven. Het gaat dan om bijvoorbeeld em mers, regentonnen en schaaltjes onder bloempotten. Ook in dakgo ten en op platte daken kan water blijven staan. Het is ook raadzaam om 's avonds laat en 's ochtends vroeg ramen en deuren dicht te houden. Een onderzoeksteam van Alterra gaat volgende week overi gens zelf een muggenplaag creë ren. Op die manier willen de on derzoekers het vlieggedrag van muggen in kaart brengen. Daartoe hebben ze honderdduizenden eitjes verzameld, gekoeld en be- sass waard. De eitjes worden volgende week tot rijping gebracht in een kas. Vervolgens gaan de onderzoe kers meten hoe ver de muggen vliegen. Zo hopen ze meer te kun nen zeggen over de wenselijke af stand tussen waterbergingsgebie- den of moerassen en bewoonde ge bieden. ZIERIKZEE - Het Nationaal Park Oosterschelde en de ANWB wer ken samen aan een plan om de zeearm beter over het voetlicht te krijgen. Op één bruin bord aan de voet van de stormvloedkering aan Noord-Bevelandse zijde na, wordt bezoekers aan Zeeland nergens goed duidelijk gemaakt dat ze in de buurt zijn van het grootste Na tionale Park van Nederland. Ook mankeert het aan goede ver- wijzingen naar plekken waar aan de Oosterschelde kan worden gere- creëerd. Om hier verbetering in te brengen, werken de organisaties sa men aan een plan dat na de zomer gereed is. Dat voorziet in een voor stel om langs de toegangswegen grote, eenduidige borden te plaat sen. Ook moet het tekort aan par keergelegenheid bij populaire duik- stekken wordén aangepakt. pagina 2 en 3: Oosterschelde beter in beeld pagina 3: commentaar KOEWACHT - Met man en macht zijn brandweer lieden en omstanders gisteren uren bezig ge weest Sammy uit haar benarde positie te bevrij den. De 27-jarige merrie was 's ochtends rond half elf in een sloot naast een aardappelveld aan de Hazelarenstraat in Koewacht gesukkeld. Pogin gen haar met banden uit het koude water te take len mislukten. De brandweerwagen met kraan die ter assistentie werd opgeroepen liep vast in het veld en moest met een tractor naar de juiste plek worden gesleept. Uiteindelijk kon Sammy om tien voor één spartelend uit het water wor den getakeld. De merrie heeft aan haar avontuur geen letsel overgehouden. Ze staat weer monter op de benen. foto Camile Schelstraete Zeeland moet de Oosterschelde beter verkopen reageer op www.pzc.nl SBdni!II3ÊÊ reacties: 435 Een slang is geen huisdier Jneens 5% Rondreis Ontdek Vietnam 17 dagen incl. 14 x ontbijt Vertrek: 24/9 en 15/10 extra ingekocht tegen bodemprijzen, WEG=PECH! slechts 2 vertrekdata, nérgens voordeliger! gegarandeerd vertrek op 24/9! Laatste plaatsen! met o.a. stadstour Hanoi, boottocht Halong Bay en Hué, via de 'wolkenpas' naar Hanoi, de badplaats Nha Thrang en Ho Chi Minh Ciy, het voormalige Saigon incl. (binnenlandse) vluchten, bus en treinreizen, verblijf, NL-sprekende reisleiding en excursies Zie www.kras.nl/36309 waarom zou je meer betalen WEMELDINGE - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) brengt vandaag een inspectiebezoek aan verslaafdenopvang In de Vrijheid in Wemeldinge. De IGZ bekijkt onder meer de werkzaamheden van een psycho therapeut, die vorig jaar door het Regionaal Tuchtcollege uit het ambt is gezet en nu bij In de Vrij heid werkt. Omdat hij in beroep is gegaan, mag de man voorlopig als psychotherapeut blijven werken. Waarom het tuchtcollege de man uit zijn ambt heeft gezet, kon het IGZ gisteren niet zeggen. De Kamerfractie van de SP heeft vragen gesteld over de vermeende fraude met zorggeld bij In de Vrij heid. Kamerlid Renske Leijten wil dat er een onderzoek komt naar de kwaliteit, veiligheid en integri teit van aanbieders van verslavings zorg. Ook vraagt ze staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) of een straf rechtelijk onderzoek wordt inge steld naar In de Vrijheid. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 .8 71 1688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1