Nederlander zoekt de zon op èk Grieken krijgen 109 miljard Onderzoek in woning afgerond Free Morgan Group naar Neeltje Jans PZC 28 TOERISME Belangstelling voor binnenlandse vakanties daalt sterk Wandelaars lopen nat pak op L_ 8 Tijdperk van de spaceshuttles is voorbij 8 Andy Schleck geeft wielerles VRIJDAG 22 juli 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 174 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN den haag - Het wisselvallige weer is slecht voor het binnenlandse toerisme. De afgelopen drie weken is de belangstelling voor een vakan tie in Nederland met 29 procent ge daald. Dat blijkt uit cijfers van Zoo- ver.nl, de interesse monitor. Patrick Polie van de stichting Pro motie Zeeland Delta bevestigt dat beeld. Het aantal boekingen op campings en bungalowparken in juli valt tegen in vergelijking met andere jaren. „Door die enorme re genbuien gingen er gasten eerder weg. 'Of ze zuidelijker zijn getrok ken weet ik niet. Nu het weer hier iets is opgeknapt, zie je toch dat mensen steeds vaker tot op het laatste moment wachten met een boeking. Dat is echt een trend aan het worden en daarvan ga je nu de gevolgen zien. Want de voorspel lingen waren een maand geleden toch nog dat het dit jaar een mooie zomer zou worden." Om het tij nog te keren, zwengelt de organisatie de promotiemachi ne de komende weken extra aan, vertelt Polie. Daarbij worden de kaarten gezet op het begin van de bouwvakvakantie. De nadruk bij de promotie ligt op aantrekkelijke fietsvakanties in Zeeland en op bij zondere activiteiten. Volgens Marthijn Tabak van Zoo ver is Frankrijk met een. plus van 36 procent eerste in de top tien van vakantielanden waarin Neder landers interesse hebben. Spanje nijmegen - De deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse hebben tijdens de derde etappe dan toch een nat pak gehaald. De regen kwam gister middag met bakken naar beneden in en rond Nij megen. Volgens weerman Jules Geirnaerdt viel in korte tijd 13 millimeter neerslag en zakte de tem peratuur van 23 naar 15 graden. Het Rode Kruis zette extra veegwagens in om uitvallers op te pik ken. De afgelopen dagen bleef de Vierdaagse on danks slechte-voorspellingen grotendeels droog. en Italië maakten een sprong van ruim 30 procent. Voor Turkije inte resseert zich momenteel zelfs de helft van de Nederlanders. Opmer kelijk is dat Kroatië (plus 14 pro cent) Portugal uit de top tien ver drong. pagina 9: onstuimig weer in gro te delen van Europa brussel - Er komt een nieuw steunpakket voor Griekenland ter waarde van 109 miljard euro. Ban ken en andere financiële instellin gen zoals pensioenfondsen en ver zekeraars gaan daaraan zo'n 37 mil jard meebetalen. Dat kwamen de leiders van de eurolanden gisteren overeen in Brussel. Volgens de Ne derlandse premier Mark Rutte is de bijdrage van de private sector aan het steunplan veel groter dan 37 miljard. Tot 2020 kan die bijdra ge oplopen tot 100 miljard, zei Rut- te. Volgens hem is gisteren een be langrijke stap gezet op weg naar het stabiliseren van de eurozone. „Voor iedereen die spaargeld heeft en pensioen is het van belang dat de euro sterk blijft." pagina 4: Nederland onderhan delde stevig Volgens Geirnaerdt zal de intocht vrijdag ook niet helemaal droog verlopen, al verwachtte hij geen nieuwe wolkbreuken. Erik van 't Woud/ANP pagina 2: zeven heuvelen trotseren en regen Met regen is er in Zeeland niets aan reageer op www.pzc.nl reacties: 445 Dubbele moord had voorkomen kunnen worden 84% |ns 16% middelburg - Het sporenonder zoek in de woning van het ver moorde echtpaar Schroevers in Middelburg, wordt vandaag afge rond. Daarna kunnen ook de hek ken weg die de Hooge Meestraat afsluiten, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt. Volgens de woordvoerder is het niet ongebruikelijk dat een sporen onderzoek zo lang duurt, ook al is de toedracht duidelijk. De techni sche recherche heeft de drie dagen nodig gehad om uit te sluiten dat anderen dan de dinsdag aangehou den 28-jarige verdachte Frederik B. bij het misdrijf betrokken zijn. B. wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris voor ver lenging van zijn voorarrest. neeltje jans - Deltapark Neeltje Jans en de Free Morgan Group hebben gisteren een intentieverkla ring ondertekend in een poging de orka Morgan naar Neeltje Jans te krijgen. Het is de bedoeling het dier daar voor te bereiden op defi nitieve vrijlating in de Noorse Zee Bij het ministerie ligt momenteel een verzoek van Dolfinarium Har derwijk, waar de orka nu is, om haar naar een dierenpark op Tene- rife te mogen transporteren. Een andere belangenorganisatie, Orka Coalitie is al naar de rechter ge- stam om dat te verhinderen. Auü pagina 2 en 3: Juridische strijd om detoekomst van Morgan, f ,j zie de video op www.pzc.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688 555530»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1