'Geen kaalslag cultuursector' Haven in Zicht o zeeland seaports 'Knoflookpreparaat heeft toekomst' Van der Meet stuit op Belgische Nieuwe tak Dow doet het goed 10 en 11 Buiten binnen Zie achterzijde 'Buiten'-katern; VAASSEN - De Vaassense biochemi cus Hans Bok (65) meent dat zijn bacteriedodende knoflookprepa raat allicine in de toekomst antibio tica vervangt. Omdat veel bacteri ën resistent zijn voor antibiotica, zullen mensen sterven aan soms eenvoudige ziekten. Ook talloze medische operaties zullen niet meer mogelijk zijn. Samen met zijn Engelse vakgenoten Peter Jos- ling en Norman Bennett ontwik kelde Bok allicine, 'een uitsteken de vervanger voor antibioticum'. Inmiddels heeft Bok wereldwijde patenten voor dierlijke en humane varianten van het preparaat. pagina 6: knoflookpreparaat in plaats van antibiotica Ik geloof in knoflook als medicijn reageer op www.pzc.nl n»c6es:341 Vechtpartijen tijdens het uitgaan zijn een onuitroeibaar kwaad 1688 555530 DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) bestrijdt dat er sprake is van een kaalslag in de cul tuursector. In het Tweede Kamer debat gisteravond over de cultuur bezuinigingen wees hij erop dat het kabinet ook nu de Kamer zijn plan steunt nog steeds ruim 700 miljoen euro investeert in cultuur. Hij benadrukte dat het bezuini gingsbedrag van 200 miljoen euro onderdeel is van het totale bezuini gingspakket van 18 miljard dat het kabinet voor deze regeerperiode als doel heeft. Volgens Zijlstra lijken sommige cri ticasters er belang bij te hebben om het beeld op te hangen dat het kabinet geen cent geeft voor cul tuur omdat het dat niet belangrijk zou vinden. 'De vijandigheid, de minachting' die hij in het protest de afgelopen tijd voorbij hoorde komen, wierp hij verre van zich. Door oppositiepartijen werd eer der in het debat gevraagd om de bezuinigingen te faseren, in plaats van deze in 2013 in te laten gaan. Hier voelt Zijlstra niks voor. De mobiele eenheid heeft gister middag bij het Tweede Kamerge bouw enkele charges uitgevoerd. Enkele honderden mensen protes teerden daar tegen de bezuinigin gen op de cultuur bij het Kamerge bouw. Ze deden dat door veel la waai te maken. De politie heeft de demonstranten tegengehouden voor één van de in gangen van het Kamergebouw. Dat gebeurde met een linie van de. ME en daarachter politie te paard. Het was het sluitstuk van een actie weekend dat zo'n zesduizend men sen uit het hele land op de been bracht. Na de gisternacht gelopen 'Mars der Beschaving' kwamen de kunstenaars en cultuurliefhebbers op het Haagse Malieveld bijeen om massaal de stem te laten horen te gen de plannen van het kabinet. Helaas voor de demonstranten werd tijdens het debat zeer weinig veranderd aan de plannen. TERNEUZEN - Het Business Service Centrum, dat Dow Terneuzen in 2009 heeft binnengehaald, doet het uitstekend. Het aantal werknemers is sinds het begin toegenomen tot ruim 300. Maar ook het aantal activiteiten breidt zich langzaam maar zeker uit. Daarom werft Dow nog steeds medewerkers, ook ver buiten Zeeuws-Vlaanderen. Als Dow het centrum niet had bin nengehaald, waren er 100 banen verloren gegaan bij het bedrijf. VLISSINGEN - Hij staat er weer. Even imposant als voorheen, maar nog mooier. De make-over van Michiel de Ruyter is geslaagd, konden sommige mensen gisteren al waarnemen toen het stand beeld weer op zijn sokkel werd gehesen. De meesten moeten nog een week wachten om het zelf te kunnen zien. Het beeld verdwijnt tot de onthulling op 5 juli namelijk onder een doek. Be halve gerestaureerd is Michiel ook opgepoetst. En dat geeft een verrassend effect. foto Lex de Meester MIDDELBURG - Angelique van der Meet uit 's Heer Abtskerke stuit in de eerste ronde van het Therm- phos Challenger tennistoernooi in Middelburg op Sofie Oyen. De Bel gische staat op de 529e plaats op de wereldranglijst, terwijl Van der Meet op plaats 424 staat. Oyen be reikte als 'lucky loser' het hoofd toernooi. De partij tussen Van der Meet en Oyen wordt waarschijn lijk woensdag gespeeld. De eerste Zeeuwse die in actie komt is Berni- ce van de Velde. Zij speelt vandaag tegen Julia Cohen. pagina 26/27: datascout in Mid delburg S Tropisch warm, later onweer, 25 tot 32° Roken maakt dommer en dement De motorrijder filmt zijn eigen avonturen DINSDAG 28 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 153 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 KAMERDEBAT ME voert charges uit tegen demonstranten bij Kamergebouw WALCHEREN Vandaag als bijlage bij uw krant

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1