EU eist eind aan groenteboycot min Meldingsplicht Coerees slootwater PZC L 10 en 11 auto Hemelvaartsdag te mooi om humeur te laten bederven door pech onderweg Opsporing Mladic kostte 80 miljoen Vermist in zee VRIJDAG 3 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 130 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN 5~~~;--Ï. csaafe. 3SSS65553 KS5E EHEC-BACTERIE 'Maatregel is buiten proportie' O"/ Zonnig én warm 23 tot lokaal 25° De eerste bekende Nederlander overleden Vandaag als bijlage bij uw krant moskou - De Europese Commis sie wil dat Rusland het importver bod op verse groenten uit de Euro pese Unie meteen opheft. Ze heeft dat gisteren aan Moskou laten we ten. Ze beschouwt de maatregel als 'buiten proportie'. Eurocommis saris John Dalli (Volksgezondheid) heeft de Russische regering schrif telijk gemeld dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat komkommers niet de bron vor men van de EHEC-besmetting. Gisteren werd bekend dat Rusland de import van verse groenten uit de EU heeft verboden. Er was al een importverbod voor groenten uit Duitsland en Spanje wegens de EHEC-bacterie. Nederlandse telers en de EU noemen de maatregel overdreven en onnodig. Dalli schrijft dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland en dat de Europese Commissie haar waar schuwing voor Spaanse komkom mers heeft ingetrokken. Dalli on derstreept dat de EU al haar han delspartners, waaronder Rusland, steeds volledig op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen rond de EHEC-uitbraak en van plan is dat te blijven doen. Een advies aan burgers om dit ge bied niet te bezoeken, noemde hij overdreven. De bron van de EHEC-besmetting is nog steeds niet duidelijk. De We reldvoedselorganisatie meldde dat de infecties worden veroorzaakt door een geheel nieuwe mutatie van de E.colibacterie. pagina 7: Russische boycot is ramp voor telers door Marcel Modde middelburg - Het waterschap Hol landse Delta stelt een meldings plicht in voor wagens die water komen tanken uit sloten op Goe- ree-Overflakkee. De instantie wil zo de controle houden over het aantal 'oneigenlijke onttrekkin gen' ten bate van de Zeeuwse ak kerbouw. Controleurs van het schap zagen eerder deze week dat tankwagens op verschillende plaatsen water uit sloten oppompten. Chauffeurs die daarop werden aangesproken, gaven aan dat het water bestemd was voor be regening van Zeeuwse akkers, al dus woordvoerder Meindert Kap- pe. Het oppervlaktewater in grote de len van Zeeland is te zout om te kunnen gebruiken voor het nat houden van gewassen. Bovendien geldt in de provincie door de aan houdende droogte een berege- ningsverbod. Dat maakt gratis zoet water schaars en dus is er een bescheiden handel in ont staan. Volgens Kappe is het is niet strafbaar water uit de openbare sloten te halen. Een meldingsplicht moet voorko men dat het waterpeil op bepaal de plaatsen door extra onttrekkin gen ongemerkt naar een te laag ni veau daalt en de kwaliteit achter uit gaat. Wie het oppompen niet meldt, zegt Kappe, riskeert wél sancties. Vooralsnog gaat het om een be perkte hoeveelheid slootwater dat zo is verhandeld. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688ll55553011 tunis - Tussen 200 en 270 mensen zijn vermist geraakt in de Middel landse Zee, nadat de boot waar mee zij van Noord-Afrika naar Eu ropa probeerden te komen, in pro blemen was geraakt. Dat meldden Tunesische media donderdag. De Tunesische kustwacht wist on geveer 570 vluchtelingen te red den. De meeste opvarenden kwa men uit Libië. belgrado - De opsporing van Rat- ko Mladic heeft de Servische rege ring de afgelopen 8 jaar ten minste 80 miljoen euro gekost. Dat schat het actieteam dat speciaal voor de opsporing van de vroegere Bos- nisch-Servische generaal was inge steld. Minister Snezana Malovic van Justitie tekende dinsdag het be vel tot uitzetting van Mladic, die dezelfde dag werd overgebracht naar de gevangenis van het Joego- slavië-Tribunaal in Den Haag. pagina 3: commentaar pagina 8: vrees voor lang proces middelburg - Hemelvaart 2011 was zonnig, ge zellig en niet té druk. Amper files, op het water en langs de weg was hoogstens wat klein leed. De familie De Stoop uit Gent maakte gisteren <van de nood een deugd en genoot van een pick nick op het zandpad langs de weg van Sluiskil naar Terneuzen, terwijl de man van Route Mobiel het kapotte wiel repareerde. Daarna werd de reis voortgezet, naar de camping in Domburg waar ze de komende dagen rustig met de kinderen willen doorbrengen. foto Mechteld Jansen (M&) 2/3 Hemelvaart om door een ringetje te halen 17 is te jong om achter het stuur te zitten. reageer op www.pzc.nl reacties: 630 De vogelbescherming is de weg kwijt 75%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1