Ontpoldering weer op scherp Zonnigste en droogste lente in 100 jaar PZC 12 en 13 UitGids Bom geruimd Boete Thermphos IMMZs Bosniërs wachten Mladic op Vrij veel zon, 19° Kabinet bewaart nog even de pijn Crisis kan goed uitpakken Vandaag ais bijlage bij uw krant WOENSDAG 1 juni 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 129 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN NATUURHERSTEL Vogelbescherming eist onder water zetten van Zuid-Bevelandse polders door Ben Jansen MIDDELBURG - De Vogelbescher ming houdt vast aan ontpoldering op Zuid-Beveland. Tussen Elle- woutsdijk en Oudelande moet de Westerschelde vrij in en uit kun nen stromen. De natuurbeschermingsorganisa- DEN HAAG - Nederland heeft de droogste en zonnigste lente in ten minste honderd jaar beleefd en ook juni lijkt aanhoudend te droog te worden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI pro beren de nadelige gevolgen van de droogte zo veel mogelijk te beper ken en de watervoorraad op peil te houden. Volgens weerinstituut KNMI viel in de maanden maart, april en mei ongeveer 50 millimeter neer slag, tegen een normaal gemiddel de van 172 millimeter. Naast het neerslaggebrek is er nog de zon. In totaal scheen die ongeveer 710 uren tegen 517 normaal. Daardoor vond veel verdamping plaats. Het zou ongeveer twee weken aan eengesloten moeten regenen om het watertekort op te vangen. „We komen bijna een heel seizoen te kort, want het regent natuurlijk niet elke dag", aldus KNMI-meteo- roloog Frank Kroonenberg. De ko mende tijd wordt wel wat neerslag verwacht, maar lang niet genoeg. Volgens de Land- en Tuinbouwor ganisatie Nederland wordt vooral in het zuidwesten van het land schade geleden. pagina 6 en 7: ondanks de regen nog altijd gortdroog Zaandam en Sliedrecht vuww.laods5.nl tel 0900-23556637 tie heeft zich nooit neergelegd bij de afspraken om een deel van het natuurherstel in de Westerschelde buitendijks en in de plannen Wa- terdunen en Perkpolder uit te voe ren. Voor de Vogelbescherming is dat namelijk geen herstel van Wes- terscheldenatuur. Voor haar telt maar één vorm van natuurherstel: uitbreiding van de estuariene na tuur, die onder invloed staat van het getij in de riviermond. Alleen op die manier kan de betekenis van de Westerschelde voor de in ternationale vogelstand worden versterkt. Naar het oordeel van de Vogelbe scherming is Nederland op grond van Europese natuurbeschermings- regels verplicht deze herstelmaatre gel te nemen. Gisteren onderstreepte de Vogelbe scherming de voordelige aspecten van ontpoldering op Zuid-Beve land. Er ontstaat een aantrekkelijk gebied dat een trekpleister voor vo gelliefhebbers zal worden. De na tuurorganisatie rekende vlot uit dat deze toeristisch-recreatieve im puls achthonderd nieuwe banen en jaarlijks ruim 20 miljoen euro aan bestedingen oplevert. pagina 3: commentaar pagina 2 en 3: Vogelbescher ming zet een tandje bij SCHEVENINGEN - Bosnische moslims wachten bij de gevangenis in Scheveningen óp de komst van hun vijand Ratko Mladic. De van oorlogsmisdaden verdachte Bosnisch-Ser- vische oud-generaal is daar gisteravond aangeko men. Hij is overgedragen aan het Joegoslavië-Tri- bunaal voor berechting, foto Valerie Kuypers/ANP WESTKAPELLE - De Engelse vlieg tuigbom op de dijk in Westkapelle is gisterochtend ter plekke ontman teld en 's middags tot ontploffing gebracht op het strand bij Oranje zon. Voor die ruiming moesten honderd woningen in acht straten juimd worden. pagina 25, 26 en 27: 'Als mijn huisje maar gewoon blijft staan' MIDDELBURG - Fosforproducent Thermphos hangt een boete van maximaal 700.000 euro boven het hoofd als het niet binnen twee maanden de uitstoot van schadelij ke stoffen terugbrengt onder de af gesproken norm. Dat heeft de pro visie Zeeland besloten. pagina 3: boete Thermphos kan oplopen tot 700.000 euro pagina 11: Ratko Mladic in Scheveningen De vogelbescherming is de weg kwijt reageer op www.pzc.nl reacties: 746 Mobieltje moet uit in de klas 79% 21% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 _8 ziióssnssssso11

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1