Gratis internet bij Veerse kust PZC WIFI-NETWERK Hotspots voor draadloos communiceren in alle toeristisch belangrijke plaatsen Vakantiegeld weer vooral voor vakantie Meer zware criminaliteit in Zeeland Meer aandacht voor natuurbranden BB Weening zorgt voor Nederlands succes in Giro Vanmiddag zon Kamer wil verscherping controle na inname rijbewijs 4 WALCHEREN Doelman FC Twente maakt zich niet snel druk 29 DONDERDAG 12 mei 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 112 - ios nummer 1,55, zaterdag 2,30 door Henk Postma DOMBURG - De Veerse kust krijgt een Wifi-netwerk voor draadloos internetten in de openlucht. Als al les meezit zijn daar medio juni in alle toeristisch belangrijke plaatsen hotspots operationeel. Bezoekers, en ook bewoners, kun nen daar met hun draagbare com puters gratis het internet op. Het is de bedoeling het netwerk ook uit te rollen op de stranden, te be ginnen bij Domburg. Het initiatief komt van de VW. Ook de Stichting Strandexploitatie Walcheren (SSW) is er bij betrok ken. Zowel de provincie als de ge meente steken er geld in. Voor waarde is dat ook de lokale onder nemersorganisaties meebetalen. De Veerse ondernemersmanager overlegt daar nog over. Maar infor meel staan alle lichten al op groen, bevestigt woordvoerder Ruurt van der Wel van de VW Walcheren en Noord-Beveland. B en W van Veere beschouwen het Wifi-netwerk als een service voorziening, zoals bijvoorbeeld lantarenpalen en zendmasten. Het past in het streven van Veere om zich te profileren 'als gastvrije ge meente'. Het is voor het eerst dat op zo grote schaal gratis draadloos internet in Zeeland wordt aangebo den. Het netwerk blijft vooralsnog beperkt tot de belangrijkste, en drukste stukken bebouwde kom. Elke kustplaats krijgt één of meer hotspots, elk met een bereik van zo'n 250 meter, voor zover niet ge stoord door grote gebouwen. Het project kost bijna 45.000 euro. Van de ondernemers wordt bijna 20 mille verwacht, de provincie be taalt dan 14 mille en Veere 10,5 mil le. Op de stranden wordt het pro ject gedragen door de SSW in sa menwerking met strandpaviljoens. DEN HAAG - Voor het eerst in drie jaar stoppen Nederlanders hun va kantiegeld weer in een (zomerva kantie. Dit blijkt uit enquêtes van de ING-bank, MoneYou en Vakan- tie.nl. „Blijkbaar hebben veel men sen hun ergste financiële proble men opgelost en beschikken ze over meer financiële ruimte", stelt Henriëtte Prast, hoogleraar per soonlijke financiële planning. Eer der sprongen Nederlanders be hoedzamer om met de tien tot twaalf miljard euro netto, die werk nemers en uitkeringsgerechtigden in mei extra krijgen. Ze poetsten er toen oude schulden mee weg en parkeerden veel geld op een spaarrekening - als buffer voor slechte tijden. „Het consumenten vertrouwen lijkt terug te keren. Dat leidt tot meer duif om te be steden", zegt hoogleraar economie Gerrit Antonides. pagina 13: niet aflossen maar een reis boeken ORVIETO - Pieter Weening heeft gisteren de vijf de etappe in de Ronde van Italië op zijn naam ge schreven. De Nederlandse wielrenner van Rabo bank had in de 191 kilometer lange rit, van Piom- bino naar Orvieto, een kleine voorsprong op de eerste achtervolgers. Weening nam dankzij zijn zege ook de leiderstrui over van David Millar. De Brit kwam bijna drie minuten later dan de Fries over de finish. Weening heeft in het algemeen klassement twee tellen voorsprong op de Italiaan Marco Pinotti. Jeroen Blijlevens was de laatste Ne derlander die in de Ronde van Italië een etappe op zijn naam schreef. In 1999 won hij twee ritten in de Giro. foto Alessandro Trovati/AP MIDDELBURG - Het Openbaar Minis terie merkt dat op het gebied van criminaliteit het aantal zware za ken in Zeeland toeneemt. In 2010 zaten 669 verdachten preventiefin hechtenis tot ze werden berecht. In de jaren daarvoor ging het om 617 (2009) en 546 (2008). Vooral het aantal inbraken en overvallen neemt toe. Als er gekeken wordt naar de instroom van zaken kreeg het OM vorig jaar 4500 dossiers over misdrijven van de Zeeuwse politie. In 2009 waren dat er 5129 en het jaar daarvoor 5874. Officier van justitie John Remmerswaal zei gisteren dat er op termijn ook in Zeeland meer aandacht komt voor de aanpak van hennepteelt pagina 5: 'reorganisatie politie fnuikt jacht op boeven' MIDDELBURG - De veiligheidsregio's in de meeste delen van Nederland zijn niet goed voorbereid op bos-, heide- en duinbranden. Volgens de Inspectie Openbare Or de en Veiligheid zijn geen goede af spraken gemaakt over de beschik baarstelling van zwaar materieel dat bij een grote natuurbrand moet worden ingezet. De inspectie presenteerde gisteren de resultaten van een onderzoek. Niet alleen moeten veiligheidsre gio's onderling afspraken maken, samenwerking met natuurbeheer ders ligt ook voor de hand. In Zeeland bestaat volgens de in spectie een 'behoorlijke kans' op dinnbranden. Att) pagina 2 en 3: duinbranden V-y risico in Zeeland pagina 3:commentaar In Zeeland moet gratis Wifi komen reageer op www.pzc.nl reacties: 435 Ex van Dutroux moet haar hele straf uitzitten Ineens 6% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688"555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1