Dijk bij kerncentrale te zwak II Vlaketunnel weer open Hitfiids PZC 10 en 11 32 en 33 Alphen herdenkt drama Nederlanders in Kunduz zitten tot eind jaar in tent Docent geschorst om rol in pornofilm 'mv Vrij zonnig weer, 20 tot 25° John de Mol moet SBS weer oplappen Philippe Gilbert wint ook de Waalse Pijl Vandaag als bijlage bij uw krant Uit DONDERDAG 21 april 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 94 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN TOETS Waterschap voert volgend jaar versterking uit bij Borssele door Jeffrey Kutterink oen haag - De zeedijk die de kern centrale Borssele moet bescher men voldoet niet aan de eisen. Bij een superstorm - die eens in de 4000 jaar voorkomt - zou de zee stukken uit de dijk kunnen slaan. Waterschap Scheldestromen en het ministerie van Infrastructuur YERSEKE - De Vlaketunnel is - als het goed is - sinds vanochtend weer open. Na vijf maanden van herstelwerkzaamheden is het mo gelijk om met :20 kilometer per uur door beide tunnelbuizen te rij den, aldus Rijkswaterstaat giste ren. De Vlaketunnel onder het Ka naal door Zuid-Beveland raakte in november vorig jaar ernstig be schadigd door verschillende oorza ken. Daarbij kwam het wegdek zo'n tien centimeter omhoog. en Milieu trekken samen r,2 mil joen euro uit om de dijk te verster ken. Elke vijfjaar toetst het water schap de sterkte van de dijken (pri maire waterkeringen) om na te gaan of ze voldoen aan de veilig heidsnorm tegen overstromingen. Alle Zeeuwse dijken moeten een superstorm kunnen trotseren. Van de zeeweringen voldoet 75 procent aan de eisen. 16 procent is in uit voering of in voorbereiding. Acht procent voldoet niet, waaronder het dijkvak kerncentrale; een stuk van 800 meter lang. „De stabiliteit van de dijk is goed", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars. „Bij een superstorm komt het wa ter niet over de dijk, maar kan het wel delen van de grasbekleding wegslaan. Het waterschap had al 300.000 euro gereserveerd om de dijk in 2012 met klei te kunnen ver sterken." De ramp met de kerncentrales in Japan heeft het waterschap Schel destromen aan het denken gezet. „De wereld is er anders uit komen te zien. Normaal gesproken is het aanbrengen van een dikke kleilaag op de dijk voldoende om te zor gen dat die aan de eisen voldoet. Maar we vinden dat we het aan de inwoners verplicht zijn om een stap verder te gaan. Besloten is om de dijk te voorzien van een steen bekleding." De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie. pagina 2 en 3: waterschap maakt dijk bij kerncentrale sterker pagina 3: commentaar video op www.pzc.nl DEN HAAG - De Nederlandse mili tairen die vanaf juni in het noor den van Afghanistan deelnemen aan de politietrainingsmissie zul len de eerste zes maanden in ten ten met beschermingswanden overnachten. Vanaf het einde van het jaar worden de tenten in Kun- duz en Mazar-e-Sharif vervangen door betonnen slaapvertrekken. Militaire vakbonden hadden er eer der dit jaar voor gepleit de Neder-, landse militairen onder te brengen in gepantserde containers om hen te beschermen tegen mogelijke ra ketinslagen. ALPHEN AAN DEN RIJN - Premier Mark Rutte spreekt woensdag in theater Castellum in Alphen aan den Rijn tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de schietpartij in winkel centrum De Ridderhof op zaterdag 9 april. Naast hem staan zes zuilen, een voor elke overledene. Bij de dienst gisteren was ook koningin Beatrix aanwezig. Premier Rutte zei dat slachtoffers, na bestaanden en hulpverleners er niet alleen voor staan. foto Robin Utrecht/ANP pagina 6 en 7: kippenvel op Rijnplein SILVOLDE - De directie van het Al- mende College in Silvolde (Gelder land) heeft een wiskundeleraar op non-actief gesteld, omdat hij zou hebben meegespeeld in een seks- fïlm van pornoactrice Kim Hol land. „We kregen via mobieltjes van leer lingen filmmateriaal te zien. Ver volgens heb ik een gesprek met de docent gehad en is hij naar huis ge stuurd", meldde locatiedirecteur Ron Hartman gisteren. De directeur wil niet zeggen welke rol de leraar had. De havo- vwo-school zal zich beraden of er nog voldoende basis is om de be schadigde werkrelatie te herstel len. In de loop van volgende week moet dit duidelijk zijn. De dijk bij de kerncentrale moet vaker worden gecontroleerd reageer op www.pzc.nl |j reacties; 344 u MENING Ik maak me zorgen over de veiligheid van voedsel aSCTaOBaateftrtWl 50% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 j _8 mssnssssso"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1