ROC-kantoor kost 3,5 min extra RIJN MOEZEL CRUISE DELUXE KRAS.NL Vliegvakanties worden duurder HOOFDVESTIGING Gemeenten, bedrijfsleven en provincie draaien op voor meerkosten vestiging Terneuzen Eerste schooldag Zeeland telt ruim 700 wapenvergunningen Boerkaverbod van kracht in Frankrijk BtAÏteA&L WASSENAAR - Prinses Ariane (4), de jongste dochter van prins Wil- lem-Alexander en prinses Maxima, is gisteren voor het eerst naar school ge gaan. Ze kwam aan de hand van haar oudere zussen prinses Amalia (7) en prinses Alexia (5) en onder toeziend oog van haar ouders enthousiast aan bij de Bloemcampschool in Wassenaar. Binnen zocht ze even bescherming bij haar moeder in de nieuwe omgeving. foto Lex van Lieshout/ANP MENING reacties: 515 Controle op wapenvergunning moet veel strenger jieens 7% Per gloednieuw 5-sterren MS Vista Prima! 4 dagen inclusief alle maaltijden aan boord Vertrek: alléén 2 mei Laatste plaatsen! Deze super-de-luxe cruise vanuit Keulen naar o.a. Koblenz, Cochem en Alken boekt u al vanaf slechts 229! Inclusief busreis, 3 nachten cruise per gloednieuw 5-sterren MS Vista Prima én alle maaltijden aan boord. Boek snel en geniet van culinair hoogstaande maaltijden en onovertroffen service. Zie www.kras.nl/32537 waarom zou je meer betalen OEN HAAG - Tienduizenden Neder landers krijgen de komende we ken het verzoek om bij te betalen voor geboekte vakanties. Dat komt door de gestegen brandstofprijzen. Afhankelijk van de bestemming en de reisorganisatie kan een los ticket of een pakketreis tot tiental len euro's per persoon duurder worden, zo meldde gisteren reis brancheorganisatie ANVR. De meeste reisorganisaties moeten de hogere brandstofkosten doorbere kenen omdat ze die zelf ook aan de luchtvaartmaatschappijen moe ten betalen. De enige mensen die niet hoeven bij te betalen, zijn rei zigers die de volledige reissom al hebben voldaan en die over min der dan zes weken vertrekken. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 1688"555530 DINSDAG 12 april 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 86 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN door Cornelleke Blok middelburg - Een hoofdvestiging in Terneuzen van het gefuseerde Zeeuwse ROC kost de komende tien jaar in totaal 3,5 miljoen euro meer dan een hoofdkantoor bo ven de Westerschelde. De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis, het Zeeuws-Vlaamse be drijfsleven en de provincie willen gezamenlijk opdraaien voor de extra kosten. Het ROC Zeeland en ROC Wester schelde fuseren per 1 januari 2012. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen is veel druk uitgeoefend om het hoofd kantoor naar Terneuzen te halen. De ROC-besturen spraken eerder af dat het hoofdkantoor in Terneu zen komt, op voorwaarde dat een vestiging in Zeeuws-Vlaanderen - inclusief reiskosten voor het perso neel - "niet duurder uitvalt dan een hoofdkantoor in Goes, Middel burg of Vlissingen. Extra kosten moeten betaald worden door der den, vonden de ROC's. Met de bijdrage van de bedrijven, de provincie en Zeeuws-Vlaamse gemeenten kunnen alle kosten voor vestiging in Terneuzen wor den gedekt, zegt directeur Hennie van Meerkerk van het ROC Zee land. „Daar ben ik blij om. Vesti ging in Terneuzen mag nooit ten koste gaan van het onderwijs." Wie welk deel van de kosten voor zijn rekening neemt, is onduide lijk. Gedeputeerde George van Heukelom (SGP, onderwijs) wei gerde gisteren het bedrag te noe men dat de provincie bijdraagt. Tussen de 90 en 110 personeelsle den van het ROC moeten straks van Middelburg (waar het hoofd kantoor van het ROC Zeeland nu staat) naar Terneuzen reizen. Bij een vestiging in Middelburg zou den zestig mensen minder van standplaats wisselen. pagina 2 en 3: 'besluit voedt ver keerde sentimenten' pagina 3: commentaar MIDDELBURG 713 leden van Zeeuwse schietver enigingen hebben een wapenver gunning. Eén vergunning is vol doende voor maximaal vijf wa pens. Vier agenten zijn vrijge maakt voor naleving van de regels Q zie ook op www.pzc.nl een video naar aanleiding van bloedbad in Al phen aan den Rijn. Q pagina 2 en 3: Politie Zeeland: stren ge controle op wapenbezit PARIJS In Frankrijk is gisteren een wette lijk verbod van kracht geworden op het dragen van gezichtsbedek kende kleding in het openbaar. Op overtreding staat een boete van 150 euro, een inburgeringscursus, of beide. Twee vrouwen werden gisteren bij een protest tegen de wet opgepakt, officieel omdat er geen vergunning voor de demonstratie was afgege ven. Verhuizing ROC mag best 3.5 miljoen kosten reageer op www.pzc.nl Bewokt, later zon 1 illeboordse meldt zich af voor de Europese titelstrijd 24 Hogesnelheidstrein Fyra valt stil door problemen 6 Vandaag bij uw krant als bijlage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1