221 zeeland Veere biedt automobilist vrij parkeren 'Je wist 's ochtends niet Vlemmix wil van Sasse pand spookhotel maken Oorlogsdrama's 1944 Westkapelle te boek LUWTE Ter onlasting kom Veere en Dishoek REALITY-SPELSHOW Raimond van Soest en Jessica van Zee uit Goes schitteren vanaf volgende week donderdag in het nieuwe BNN-program- ma Flashback. „Het was een geweldig avontuur", zeggen ze. Solistenconcours Ons Genoegen in Vlissingen dinsdag 15 maart 2011 door Henk Postma domburg - De gemeente Veere werpt de automobilist komend zo merseizoen twee gratis parkeerter reinen in de schoot. Eén aan de rand van het stadje Veere, en een tje aan de rand van het stranddorp Dishoek. Daarmee hoopt de ge meente de verkeersdrukte in de stads- en dorpskom te verminde ren. Het parkeren wordt daar wat duurder of wat moeilijker ge maakt. Wethouder Jaap Melse heeft er al een nieuwe leus voor be dacht: „Gratis aan de rand, duur der aan de waterkant." Maar in het stadje Veere doet die leus merkwaardig aan. Want juist daar kan komend seizoen langs het water gratis worden gepar keerd. Als 'opmaat' tot het auto- luw maken van het stadje is er gis teren begonnen met de uitbrei ding van het parkeerterrein bij de buitenhaven Marina Veere. Er worden daar 350 nieuwe par keerplaatsen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat daar voor aanvang van de pinksterdrukte gratis kan worden geparkeerd. Parkeren in het stadje zelf kost geld, ook voor bewoners. Voor leden van de Jacht club Veere is een vergunningen en kraskaartenstelsel in het leven geroepen. Zij kunnen daarmee te recht op de Gedepte Haven en het Bastion. Op dezelfde manier hoopt Melse het autoverkeer in de kom van Dis hoek te beperken. Parkeren aan de rand van Dishoek, op het parkeer terrein Wielemaker, wordt gratis. In de dorpskom (Verlengde Dis- hoekweg) wordt parkeren wat duurder: 1,80 euro per uur. De ge meente probeert hiermee de bewo ners tegemoet te komen. Die vre zen verkeersoverlast door de komst van het nieuwe hotel Zee duin met appartementen. Maar het is zeer de vraag of bij Veere en Dishoek ook volgend jaar nog gratis kan worden geparkeerd. Want de politiek overweegt derge lijke voorzieningen kostendek kend te maken. Dat zou betekenen dat bij Marina Veere een investe ring van 835.000 euro moet wor den terugverdiend. Ondernemers in het stadje vrezen zelfs dat de gemeente van het par keren uiteindelijk een melkkoe maakt. Om dat te voorkomen zijn ze bereid de nieuwe parkeerplaats op te kopen en zelf te exploiteren. door Raymond de Frel sas van cent - Over aandacht had Johan Vlemmix gisteren niet te kla gen. Hij hield zich uren op bij het spookhuis aan de Poeldijk in Sas van Gent. Met in zijn kielzog lief hebbers van spookverhalen. Eige naar Luc Christiaen wilde het ge bouw uiterlijk vandaag slopen. Vlemmix kwam gisteravond met hem overeen dat het pand nog niet plat gaat. Hij wil er een spook hotel van maken, eventueel met at tractiepark. Zoiets realiseert hij in een huis in Huissen, waar ook geesten zouden rondwaren. „De bank werkt niet mee, omdat ik za- door Rob Paardekam Raimond van Soest en Jessica van Zee uit Goes zijn gek op reali- ty-spelshows. Peking Express vonden ze ge weldig en ook Wie is de mol? wordt zelden overgeslagen. Als donderdag de finale van dat laatste programma is uitgezonden, neemt BNN het stokje over met het nieu we spel Flashback. En wie zitten daarin? Juist, Raimond en Jessica. „Ik heb er altijd al van gedroomd om aan zo'n programma mee te doen", vertelt Raimond. „Toen ik in de Coen en Sander-show hoor de dat BNN duo's zocht voor een reality-spelshow heb ik ons met een ingeschreven. Kort daarna wer den we al uitgenodigd voor een castingdag. Toen had ik het Jessica nog niet eens verteld. Gelukkig vond ze het hartstikke leuk." Na een paar castingdagen, waarop het stel zichzelf moest verkopen en onder meer werd getest hoe stressbestendig de kandidaten wa ren, kregen Raimond en Jessica te horen dat ze bij de vijf gelukkig koppels zaten. Het grote avontuur kon beginnen. Waar ze aan begonnen, wisten ze feitelijk niet. Toen de Goesenaren zich meldden op Schiphol, wisten ze alleen dat ze naar Zuid-Afrika zouden gaan. In wat voor spel ze zouden belanden, was nog vol strekt onduidelijk. „Het was heel spannend", zegt Jessica, die als Wie is de mol?-fan weet dat derge lijke programma's vol verrassingen zitten. „Zodra we op Schiphol waren dacht ik: is het programma nu al begonnen? Gaat er misschien nu al een kandidaat afvallen?" Eenmaal in Afrika werd de opzet van het spel duidelijk. De vijf duo's moesten dagelijks drie op drachten uitvoeren om aan het eind van de dag tien vragen te be antwoorden. Het ging om een ge heugentest met als onderwerp het voorbije etmaal. Over alles wat de kandidaten die dag gezien of ge hoord hadden, konden vragen ko men. De kandidaat met de minste goede antwoorden moest het spel verlaten. Op die manier werden er dus ook duo's gescheiden. Natuurlijk hadden de op drachten ook een doel. Wie goed speelde, verdien de een pluspunt, waarmee tijdens de test een fout antwoord werd weggestreept. Wie het slecht deed, kreeg een minpunt, waarmee juist een goed antwoord kwam te ver vallen. Kortom: wie slecht speelde en minpunten had, moest de ge- kelijk een heel slecht jaar had. Dus ben ik afhankelijk van mijn onroe rend goed. Er is. een bod gedaan op mijn tv-studio in Eindhoven. Dat is nog te laag, maar als ik het tijdig verkoop investeer ik alles in het spookhuis. De vraagprijs (210.000 euro) is dan geen pro bleem", aldus Vlemmix. Hij be zocht de Terneuzense wethouder Frank van Hulle. Die gaf aan niet onwelwillend te zijn, ook al zitten er haken en ogen aan het plan. Het was gisteravond onbekend of Vlemmix zijn studio had verkocht. p j Voor een video zie tBE www.pzc.nl/video De kandidaten van Flashback. Rechts staan Raimond en Jessica. heugentest wel heel goed maken om nog door te mogen. Het zoeken van de balans tussen het goed uitvoeren van de op drachten en het onthouden van al les wat ze hoorden en zagen, was volgens Raimond en Jessica niet gemakkelijk. Ze kozen uiteindelijk voor een tactiek waarbij één van hen zich vooral op het spel richtte en de ander veel details probeerde te onthouden. Afhankelijk van de aard van het spel bepaalden ze wie wat deed. Vooral het geheugenaspect zorgde voor vertwijfeling. „Je vraagt jezelf constant af wat je wel en niet moet onthou den", stelt Raimond. Op een be paald moment liep er een man met een winkelwagentje voorbij. 'May I pass you with my limousi ne?', vroeg hij. Dan vraag je je met een af of het een toevallige voorbij ganger is of dat hij bij het program ma hoort en je dus alles van hem moet onthouden. Het was om gek van te worden!" Spannend was het natuurlijk ook. „Als je 's och tends wakker werd, wist je niet wat je die dag ging doen en of je 's avonds überhaupt nog wel in het spel zou zitten", vertelt Jessica. Natuurlijk mag het ondernemen de duo - Raimond is storyboardte- kenaar en Jessica heeft een eigen kledingzaak - niet zeggen hoe ver ze zijn gekomen in het program ma en of één van hen de goud staaf ter waarde van 15.000 euro heeft gewonnen. Wel stellen ze dat het voor hen beiden een gewel dig avontuur is geweest, waarbij ze hun eigen grenzen hebben over schreden. Wat dat betreft zat Rai mond meteen goed in het spel. De eerste opdracht was een spectacu laire, waarbij hij zijn hoogtevrees moest overwinnen. Het Goese stel is razend benieuwd naar de eerste uitzending. „Het blijft toch spannend hoe ze je in beeld brengen", zegt Raimond. De eerste aflevering van Flashback wordt donderdag 24 maart om 20.30 uur uitgezonden op Nederland 1 sBmegmzmsmirimm Johan Vlemmix voor het Sasse spookhuis waarin hij een spookhotel wil be ginnen. foto Mark Neelemans vlissingen - De Koninklijke Har monie Ons Genoegen uit Vlissin gen houdt morgen haar jaarlijkse solistenconcours voor de leden van de vereniging. Naast het.spelen in groepsverband in het Harmonieorkest, de Delta band, het Leetlingenorkest of de Jeugd-Deltaband van Ons Genoe gen, kunnen de leden ook indivi dueel of in andere samenstellingen hun prestaties laten beoordelen door een deskundige jury. Ook de tamboers laten zich van hun beste kant zien. Vanaf 19.00 uur zijn de muzikan ten te beluisteren in het Speelhuus aan de Vredehoflaan 370. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. westkapelle - Dit jaar verschijnt een bijzonder boek over de bom bardementen op Westkapelle die in 1944 de weg vrij maakten voor de bevrijding van Walcheren. Het boek bundelt herinneringen van 92 mensen die de verwoesting van het dorp, en de geallieerde landing op de kust, overleefden. Schrijfster is Ada van Hoof die voor het Polderhuis in Westkapel le eerder het internationale oor logsmuseumproject 'Memories to Share' op touw zette. Er kwamen toen zo veel verhalen los, dat ze be sloot er een boek van te maken. Er staan herinneringen in van 38 overlevenden uit Westkapelle, 21 uit andere plaatsen op Walcheren, en van 11 Duitse, 15 Engelse, 4 Bel gische en 3 Canadese militairen. Het boek verschijnt op 26 septem ber onder de titel 'Het niet vertel de verhaal van 44, Westkapelle'. Dat cijfer is niet alleen een jaartal, het is verweven met meerdere dra ma's. Zo kwamen kwamen des tijds in Westkapelle 44 kinderen om het leven. Onder de doden be vonden zich ook 44 mensen ouder dan zestig jaar. Het boek telt 180 pagina's, en wordt rijk geïllus treerd. Het gaat 24,95 euro kosten. Wie op voorhand inschrijft via info@poldethuiswestkapelle.nl krijgt 5 euro korting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 22