Aangifte ontucht schoolhoofd ZUID-ITALIE SICILIË Planbureau: te weinig vrouwen bereiken top Veelpleger wordt land uitgezet PZC Vandaag bij uw krant als bijlage 12 Hemd van het lijf door Maurits Sep MIDDELBURG - Een oud-leerling van de Cypressenhof beschuldigt de directeur van de Middelburgse basisschool van seksueel misbruik. De ontucht zou veertien jaar gele den hebben plaatsgevonden. De oud-leerling, een jongen die nu negentien is, heeft gistermid dag aangifte gedaan bij de politie. Volgens woordvoerster Mirja Vis gaat het om één geval. Over de aard van de ontucht en waar die plaatsvond, is niets verteld. De politie heeft nog niet met de di recteur gesproken. Na overleg tus sen de directeur en de Vereniging van Christelijk Onderwijs in Mid delburg, waartoe de Cypressenhof behoort, is al wel besloten dat hij gedurende het politieonderzoek niet naar school komt. De man (63) is al 34 jaar directeur op de Cy pressenhof Tegen hem is nooit eerder aangifte gedaan of melding gemaakt van ontucht. De ouders van alle leerlingen heb ben gistermiddag een brief gekre gen met een korte verklaring van het schoolbestuur en een uitnodi ging voor bijeenkomsten gister avond in het Palet waarin nadere uitleg werd gegeven. Daarbij wa ren het schoolbestuur, de gemeen te, de politie en de GGD aanwezig. De GGD stelt vandaag een infor matienummer open voor ouders: 0113-249480. Dat kan worden ge beld tussen 09.00 en 16.00 uur, ook komend weekeinde. Als het nummer veel gebeld wordt, zal het informatienummer langer worden opengesteld. pagina 2/3: m Laten we eerst maar eens rustig afwachten' Klacht drama voor betrokkenen pagina 3: commentaar 8-/9-daagse rondreis Italië Inclusief ontbijt Vertrek: 22/4, 23/4, 31/8 en 22/10 nieuw bij KRAS.NL! combinatiereis Zuid-ltalië Sicilië met bezoek aan o.a. Napels, Pompei, Sorrento, Taormina, Catania en Syracuse •inclusief vlucht, overtocht, verblijf, ontbijt en prachtige excursies o.l.v. deskundige Nederlands sprekende reisleiding zéér voordelig geprijsd, OP=OP! Zie www.kras.nl/38154 uM.%.m vMx mÊr;' waarom zou je meer betalen DEN HAAG - De overheid slaagt er maar niet in om het aantal top vrouwen in het bedrijfsleven te la ten stijgen. Het eigen streefcijfer van 20 procent lang na niet ge haald. Dat blijkt uit de Emancipatiemoni tor, een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbu reau en het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin de bureaus HENGELO - De Immigratie en Natu ralisatie Dienst (1ND) zet vanaf de ze week veroordeelde veelplegers uit andere EU-landen over de grens. Dat kon al bij zwaardere de licten, maar het geldt nu ook voor veelplegers van kleinere vergrij pen. Door hun misstappen op te tellen en in de bestanden van de 1ND en de Vreemdelingenpolitie te zetten, kunnen ze als ongewenst vreemde ling worden aangemerkt en uitge zet. Op terugkeer naar Nederland staat zes maanden celstraf, zei mi nister Leers (Immigratie) gisteren. Dat de Poolse ambassade kritisch reageerde op de harde aanpak van EU-burgers, raakt hem niet. „We zoeken binnen de regels van de EU de grenzen op. Polen mogen hier best werken, graag, maar ze hebben zich wel te gedragen." De emancipatie is mislukt reageer op www.pzc.nl reacties: 741 Bezuinigen op natuur is onverantwoord l 62% meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft. Het aantal topvrouwen in de hon derd grootste Nederlandse bedrij ven bleef steken op 9 procent in 2009. Volgens de monitor hebben jonge vrouwen steeds vaker de am bitie om carrière te maken. pagina 5: emancipatie loopt ach- Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 1688"55c Zonnig maar fris 6° WALCHEREN Grenzeloos studeren Regionalisering brandweer Zeeland vertraagd 29 VRIJDAG 18 februari 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 41 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 ONDERZOEK Middelburgse directeur beschuldigd van seksueel misbruik DEN HAAG - Vrouwen vragen premier Mark Rutte dens het eerste Libelle Nieuwscafe in cafe Dudok show, waarbij" prominente Nederlanders spreken het hemd van het lijf. Dat gebeurde gisteren tij- in Den Haag. Het blad houdt maandelijks een talk- met lezeressen. foto Robin Utrecht/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1