Dorpshuis Eede in de as Dode bij schietincident Middelburg uiïspraaic PZC zoekt deelnemers Elfstedentocht Netanyahu vraagt Obama vrijlating topspion 8 Bij familie Kerkhove draait alles om tennis 26 en 27 Morgen bij uw krant: een jaar in beeld DONDERDAG 23 december 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 301 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 SCHOU WEN-DU IVELAND BRAND Naastgelegen school loopt schade op; noodvoorziening nodig na kerstvakantie EEDE - Het dorpshuis van Eede is gisteravond in vlammen opge gaan. Ook het schoollokaal en de directiekamer van de Sint Jozef school, die in het dorpshuis waren gevestigd, gingen verloren. De naast het dorpshuis gelegen Sint Jozefschool bleef behouden door grote inzet van de met meer dan vijftig man opgekomen brand weer. Het schoolgebouw liep ech ter wel veel roet- en waterschade op, zodat kinderen niet direct na de vakantie van de school gebruik kunnen maken. „Maar ik ga er van uit dat we op 3 januari in een- noodvoorziening kunnen begin nen. De kleuters kunnen waar schijnlijk in hun eigen ruimte bij de kinderopvang terecht, maar voor 22 kinderen moet een noodlo- kaal worden ingericht", zei direc teur Ria Langeraert. Wethouder Jan Schaalje bevestigde dat de ge meente Sluis alles in het werk stelt om de basisscholieren van Eede van tijdelijke huisvesting te voor zien. Hoofdofficier van dienst Eric Dieleman wist gisteravond niets over de oorzaak van de brand. De onderwijzeres die 's middags werd gewaarschuwd na een melding dat de elektriciteit was uitgevallen, zag echter vlammen uit de meterkast komen. Het vuur greep vervolgens snel om zich heen. De brandweerkorpsen uit Sluis en Aardenburg kregen hulp en materi eel van de korpsen uit Maldegem, Schoondijke, Terneuzen (die alle een' watertankwagen meenamen), Oostburg en Breskens. Het korps van Biervliet ging naar de kazerne in Oostburg om er voor te zorgen dat de brandweer in het westen van de regio paraat bleef Bevriezing van het bluswater be moeilijkte het werk, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar belenden de panden. Het sein brand mees ter werd om 18.40 uur gegeven. Een aantal spuitgasten bleef vervol gens nog enkele uren aanwezig voor nabluswerkzaamheden. Leden van de forensische recherche doen onderzoek rond en in het pand aan de Vlasmarkt in Middelburg. De politie zette de uitgaansstraat af nadat er een schietincident plaatsvond. In een woonhuis werd een dode man aangetroffen. foto Rolf de Feijter MIDDELBURG - Bij een schietinci- reanimatie opgeroepen hulpdien- onderzoek uit rond en in de wo- eventuele sporen veilig te stellen, dent in een woonhuis aan de Vlas- sten troffen een gewonde man aan ning. De Vlasmarkt, het hart van De politie kon gisteravond laat markt in Middelburg is gister- en schakelden de politie in. het uitgaansgebied in Middelburg, nog niet zeggen of het om een mis- avond een dode gevallen. De voor De forensische recherche voerde werd aan beide zijden afgezet om drijf of een zelfdoding ging. GOES - Het woningbouwproject Waterstad Goese Schans loopt een halfjaar tot een jaar vertraging op, nu de Raad van State het goedkeu ringsbesluit van de provincie heeft vernietigd. Daarmee kan het be stemmingsplan de prullenbak in. Er zal een nieuw bestemmings plan moeten worden gemaakt. De Raad van State oordeelt dat de positie van betonbedrijf Haring man niet goed is geregeld in het bestemmingsplan. Ook zet hij vraagtekens bij de financiële uit voerbaarheid. Door deze uitspraak kunnen voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen worden aange vraagd. Wel is er al een rechtsgeldi ge vergunning voor de bouw van de eerste zestig woningen, pagina 3: commentaar pagina 2/3: uitspraak mokerslag MIDDELBURG - De hoop op een Elf stedentocht groeit, nu de winter van geen wijken weet. Voor de ko mende week duiden de weerkaar ten op nagenoeg uitblijvende dooi en vanaf tweede kerstdag zou het tot na nieuwjaar matig tot streng kunnen gaan vriezen. De PZC is op zoek naar schaatsers die zijn in geloot voor de Tocht der Tochten. Deelnemers kunnen zich melden via redactie@pzc.nl. pagina 4: ijs moet echt nog dikker worden Ik kijk uit naar de Elfstedentocht reageer op www.pzc.nl UW" reacties: 379 Hoe "ouder de agent, des te meer gezag ■■■■■MM 70% ÜWHl 30%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1