Akkoord over laatste stukje grond N57 Verlichting moet sfeer Z 181 zeelai Elke avond barbecue in de Scheldestraat STRAATVERLICHTING Middelburg wil de verlichting in de binnenstad verbeteren. Het moet mooier, veiliger en energiezuiniger worden. Sfeerver lichting in de winkelstraten is onderdeel van het lichtplan. MANEGE 'Gouwe Reijers verkopen buitenbak' Zelf je appelsap maken op de hoogstamfruitdagen in Veere De snelste en modernste Textielwasstraat in Zeeland Gratis stormtijen na elke wasbeuh w* i vrijdag 8 oktober 2010 w-z- zomam sggsa - s door Theo Ciele hoorlijke tijdsdruk. Het Veerse deel van de N57 wordt volgend na- SEROOSKERKE - Het bestuur van jaar opengesteld. Doordat de Rijks manege de Gouwe Reijers en Rijks- waterstaat de grond van de mane waterstaat hebben na lang onder- ge niet in handen had, dreigde de handelen overeenstemming be- nieuwe weg onderbroken te wor- reikt over de verkoop van een stuk den. Dankzij de overeenkomst kan grond waarover de nieuwe N57 de weg volgend jaar in één keer op komt te lopen. geleverd worden. De buitenbak en de springbak van „Plat gezegd komt het er op neer de vereniging doorsnijden het tra- dat we van Rijkswaterstaat een cé van de weg. De Gouwe Reijers zak geld krijgen", aldus Henk Rhe- gaat nu op zoek naar een nieuwe bergen, voorzitter van de Gouwe locatie, want de vereniging wil Reijers. Hoeveel geld exact willen niet ingeklemd blijven tussen de beide partijen niet zeggen. „Het is de oude N57 en de nieuwe weg. niet zoveel dat we nu de locaties Rijkswaterstaat legt een tijdelijke voor het uitzoeken hebben", aldus buiten- en springbak aan. Zodra Rhebergen. „Maar het is wel vol- die klaar is, kunnen de wegenbou- doende om ons op de toekomst te wers op het nu nog ontbrekende kunnen richten." De overeen- stukje aan het werk. De manege komst wordt op 18 oktober ter hoopt voor eind 2011 te verhuizen, goedkeuring voorgelegd aan de le- Rijkswaterstaat stond onder be- den van de Gouwe Reijers. VEERE - Stichting Landschapsbe- dat je appels wilt persen; tussen- heer Zeeland houdt vandaag en tijds kan dat niet. Aanmelden kan morgen hoogstamfruitdagen bij via mail@mobipers.nl of 06- Theeschenkerij De Blauwe Reiger 11003470. Ook zijn er deskundigen aan de Zanddijkseweg in Veere. van oude fruitrassen aanwezig. Zij De stichting zorgt ervoor dat haar kunnen meer informatie geven op mobiele sappers bij de theeschen- basis van enkele goed ontwikkelde kerij staat, zodat mensen zelf hun vruchten, appelsap kunnen maken. Het is De hoogstamfruitdagen duren bei- wel noodzakelijk vooraf te melden de dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Het ontwerp-lichtplan voor de Lange Delft met onder meer met accenten op de daken en gevellijsten en lichtbanen. door Wendy van den Hurk chard van Erkel, een in Vlissingen verdwaald geraakte Hagenees met VLISSINGEN - Liefhebbers van Por- Portugese moeder en dito compag- tugese kaas en sardientjes kunnen non. „Ik was een tijdje werkloos opgelucht ademhalen: de Schelde- en dit leek me echt nog eens leuk. straat in Vlissingen heeft na het Er wonen heel veel Portugezen in vertrek van Loja Portugese weer Vlissingen, voornamelijk om hier een Portugese winkel. tijdelijk te werken, maar de winkel Die' heet Frango na Brasa en zit te- is bedoeld voor iedereen. Want ie- genover de kapsalon, richting de dereen lust kip." Aagje Dekenstraat. Loja Portugese De winkelnaam Frango na Brasa heeft niet zo lang bestaan en is al- behelst de huisspecialiteit: kip van weer een tijdje dicht. In het Kerk- de barbecue die vanaf zondag elke straatje, in de binnenstad van Vlis- dag wordt aangestoken. Behalve singen, is sinds kort wel weer een kip komen er ook allerlei vis- andere Portugese winkel. Die heet soorten op te liggen, die tot negen toevallig ook Loja Portugese. uur 's avonds als cozido zijn af te Eigenaar van Frango na Brasa is Ri- halen. POLISH: 13,50/€ 9,50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Bodemreiniging POLISH WAX TOTAAL: ll,50/€ 9,00 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen Waxen Bodemreiniging WAX: 9,50/€ 8,00 waspas Wassen drogen Velgen reinigen Waxen BASIS: 6,50/€ 6,50 (waspas) Wassen drogen Velgen reinigen AUTOWASSTRAAT vd Jagt Willemse Mercuriusweg 27.4382 NL Vlissingen T 0118419 051 OPENINGSTIJDEN maandag t/ro zaterdag van 08.00 uur - 18 00 uur zondag van 10.00 uur -17.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 20