Auto tegen trein: dode NIEUWS GETIPT VOOR U Verwacht meer van je wasverzachter! PZC Fiim Anton Corbijn grote hit in VS Tweedekker rijdt in op publiek Aanstaande moeders tegen moedersterfte Fini keert niet terug naar Silvio Berlusconi 8 Van der Meet blijft rustig in finale Middelburgse future 25 SCHEIDEN Betalingsmoraal brokkelt af Dood Corneille groot verlies Glashandel g MELIESTE 4 goede service nette prijs Word ook abonnee! Droog en zonnig 21° MAANDAG 6 september 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 208 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN i mum w naii 'Wini'TiiiiM*! Crisis raakt alimentatie DEN HAAG - Alimentatie wordt steeds vaker niet of maanden te laat betaald. Voor een deel is de cri sis daarvan de oorzaak*. Vorig jaar kreeg het Landelijk Bu reau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zo'n 9900 verzoeken tot het innen van kinder- en partner alimentatie binnen, een stijging van 23 procent vergeleken met 2008. Dit jaar zullen er meer dan 13.000 zaken bij het LBIO terecht komen, stelt directeur Leo de Bak ker. De betalingsmoraal daalt al enkele jaren en blijft afbrokkelen, conclu deert het LBIO, dat van het minis terie van Justitie het mandaat heeft gekregen om betalingsachter standen op het gebied van alimen tatie te innen. „Eigenlijk krijgen we te veel aan vragen. Ongeveer driekwart van al le rechterlijke beschikkingen komt bij ons terecht ómdat er niet wordt betaald en dat is geen goede zaak", zegt De Bakker. Er is een link met de economische crisis waardoor alimentatieplichtigen minder trouw betalen. Maar die dip had nu enigszins voorbij moe ten zijn, stelt De Bakker. Volgens het LBIO is er een afne mend draagvlak voor alimentatie door de ondoorzichtige reken methode die wordt gebruikt om het bedrag te bepalen. Rechters hanteren de zogeheten Tremanor men die 35 jaar geleden zijn opge steld en in de tussentijd talloze ma len aangepast, aldus De Bakker. De vereniging van Familierecht Ad vocaten Scheidingsmediators be vestigt dat de huidige rekenmetho de ingewikkeld is. Maar hij vraagt zich af of ondoorzichtigheid leidt tot achterstallige betalingen. „Ik zie eerder een invloed van de cri sis", zegt De Gier. „Bovendien, als mensen zich niet goed laten bijstaan kan dat tot on duidelijkheid en onbegrip leiden." LOS ANGELES - The American, de nieuwe film van de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn, is een grote hit in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse websites was de thriller vrijdag en zaterdag de best bezochte film in de Ameri kaanse bioscopen. De thriller ver haalt over een huurmoordenaar (George Clooney) die na een mis lukte klus moet onderduiken in een Italiaans bergdorpje. Belangrij ke bijrollen worden gespeeld door de Nederlandse acteurs Thekla Reuten en Johan Leysen. The American beleeft vrijdag zijn Nederlandse première op het festi val Film by the Sea in Vlissingen. .IJ Robijn wasverzachter maakt je kleding niet alleen lekker fris en zacht, maar verzorgt ook de vezels van je kleding, v Dit helpt de oorspronkelijke vorm JM JBt van je kleding langer te behouden "[Jp V Vermindert slijtage L •c En maakt het makkelijker t 'i.\ strijkbaar Koh,j* Verwacht dus meer van je wasverzachter. en laat Robijn je helpen je kleding langer mooi te houden. Robijn. De meest geliefde wasverzachter van Nederland Nieuws getipt voor u! staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.3 miljoen lezers: 2.6 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nl AMSTELVEEN - De dood van schilder Corneille is een groot verlies voor de Nederlandse en de internationale kunstwereld. Dat zegt Katja Weitering, artistiek direc teur van het Cobra Museum in Amstelveen naar aanlei ding van zijn overlijden. Volgens Weitering was Corneil le een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars. „Hij stond aan de wieg van de vrije schilderkunst", aldus de directeur. De schilder "overleed gisteren op 88-jarige leeftijd in Frankrijk. foto Marcel Antonisse/ANP ALm pagina 4/5: volkskunstenaar van blijdschap en kleur EEFDE - Een 36-jarige vrouw uit Zutphen is gisteravond overleden na te zijn geramd door de trein van Zutphen naar Winterswijk. Het slachtoffer stak met haar auto in Eefde een onbewaakte spoor wegovergang over en heeft daarbij de naderende trein vermoedelijk niet of te laat gezien. De vrouw overleed ter plekke. Haar twee dochtertjes, vier en zes jaar oud, die op de achterbank za ten, zijn lichtgewond naar het zie kenhuis gebracht. In de trein raakte niemand ge wond. De inzittenden zijn met bussen verder vervoerd, het trein verkeer lag enkele uren stil. NEURENBERG - Een vrouw is giste ren tijdens een vliegshow in Duits land omgekomen, toen een twee dekker bij de aanloop voor de start naar rechts afzwenkte en het pu bliek inreed. 31 mensen raakten ge wond door het ongeluk op vlieg veld Lillinghof, ten noordoosten van Neurenberg in Beieren. Vechtgala's moeten in heel Nederland verboden worden reageer op www.pzc.nl Zie pagina 4 reacties: 479 WD/PvdA/CDA is nu de beste optie B 33% 67% o> <D <A Q> O E Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1