Einde drugstoerisme in zicht C^j) 10 en 11 EUROPEES HOF JUSTITIE Advocaat-generaal ziet gegronde reden voor weren van buitenlanders uit coffeeshops Toch wereldkampioenen Rotterdams© traumaheli ook m Zeeuws-Vlaanderen pastoor geschorst verder 'Plots lag ik aan de waterkant' VRIJDAG 16 juli 2010- PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 164 - los nummer 1,55, zaterdag 2,30 WALCHEREN Veel bewolking 22° door Marcel Modde TERNEUZEN - Het einde van het drugstoerisme in Zeeuws-Vlaande- ren is definitief in zicht. De gemeente Terneuzen wil zo snel mogelijk een pasjessysteem in voeren voor coffeeshops. Alleen in woners van Nederland krijgen zo'n pasje. Burgemeester Jan Lo- nink ziet de weg vrij voor die maatregel, nu advocaat-generaal Bot van het Europees Hof van Jus titie heeft bepaald dat de gemeen te Maastricht buitenlanders uit cof feeshops mag weren. De zaak is aangebracht door een eigenaar van een coffeeshop in de Maasstad. Volgens Bot is de ingreep noodza kelijk om de openbare orde te be schermen tegen de hinder van het drugstoerisme. Dat druist niet in tegen de regels op het gebied van het vrije verkeer, meent de belang rijkste adviseur van het Hof De handel in verdovende middelen zo als cannabis is immers verboden. Lonink is blij met deze stellingna- me. „Dit is geweldig. Een door braak! In de kwestie Checkpoint verweet de rechtbank de gemeen te en de coffeeshop vooral export gericht te zijn. Met dit'standpunt van het Hof hebben we een instru ment in handen om de Fransen en Belgen buiten te houden. Die landen moeten nu maar eens hun eigen drugsprobleem oplossen." Door de toegang tot coffeeshops te regelen met pasjes, kan worden af gedwongen dat de verkoop zich be perkt tot de 'lokale behoefte', al dus Lonink. „Heb je geen pasje, dan kom je niet naar binnen." De uitgifte wordt, zo stelt hij het zich voor, een verantwoordelijkheid van de shop. Lonink is niet bang dat het systeem de illegale straat handel stimuleert. „Als ze het niet meer kunnen krijgen volgens een gegarandeerde kwaliteit en in aan trekkelijke hoeveelheden, komen ze niet meer. Dat is de les die we hebben geleerd uit Checkpoint." Lonink had Miami, de overgeble ven coffeeshop in Terneuzen, al opgelegd dat vanaf 1 augustus nog maar maximaal twee gram per klant mag worden verkocht. 11e Etappe 1. Cavendish (Aus) 4.42.29 2. Petacehi (Ita) z.t. 3. Farrar(VS) z.t. 37. Tjallingii (Ned) z.t. Algemeen klassement 1. A. Schleck (Lux) 53.43.25 2. Contador(Spa) +0.41 3. Sanchez (Spa) +2.45 7. Gesink(Ned) +4.22 Vandaag de etappe: Bourg-de-Péage - Mende (210,5 km) zie www.pzc.nl/tourdefrance en pagina's 30.t/m 32 Zeeland heeft het beste vakantieweer van Nederland reacties: 348 OM moet winkeldieven harder aanpakken eens WBHSÊ/ÊÊÊ': 97% [|neens 3% HAARLEM TERNEUZEN - De Rotterdamse trau mahelikopter is per direct ook in Zeeuws-Vlaanderen inzetbaar. Dit is mogelijk dankzij de komst van een nieuwe, snellere Lifeliner 2- helikoper die vanuit Rotterdam binnen een halfuur overal in Zeeuws-Vlaanderen kan zijn. De aanvliegnorm is dertig minuten. Zeeuws-Vlaanderen is voor trau mahulp via de lucht tot nu toe vooral op Brugge aangewezen, op de heli van de Mobiele Urgentie Groepen (MUG). Die kan in tien a vijftien minuten in de hele regio zijn, sneller dus dan de Rotterdam se. De Zeeuws-Vlaamse gemeen ten gaan toch in zee met Rotter dam, onder meer omdat de Lifeli ner 2 dag en nacht inzetbaar is van af februari. De MUG-heli blijft re serve. „Het is aan de alarmcentrale welke heli wordt opgeroepen", al dus Terneuzens burgemeester Jan Lonink. Nijmegen was eerst als re serve in beeld, volgens hem. „Voor ons was dat onacceptabel." Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft pastoor Paul Vlaar van Ob- dam met onmiddellijke ingang van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode op gelegd. Reden is dat Vlaar afgelo pen zondag, op de dag van de fina le van het WK voetbal, de eucharis tie heeft gevierd in een oranje ge waad. 711688 555530 TERNEUZEN - Waar het Nederlands elftal op de valreep faalde, slaagde het zonnebootteam Sunri se van ROC Westerschelde in Terneuzen afgelo pen zaterdag wel. De zes man sterke ploeg won de Frisian Solar Challenge, het wereldkampioen schap zonnebootracen. Gefeest had de ploeg nog niet. „We moesten zaterdag snel weg om op tijd thuis te zijn", zei student Michael Wentzler giste ren. Met medestudenten Johan Riemens, Stefan van der Eijk en Joost van Wijck en begeleiders Gillie Maas en John Langerak kon hij dat gister avond goed maken. Het ROC en burgemeester Jan Lonink huldigden de kampioenen en hun sponsors. Dat gebeurde vóór de diploma-uitrei kingen in een bomvolle zaal. foto Mark Neelemans Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Au to: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 30 t/m 35; Televisie: 42, 43. Bijlage: Zomer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1