PW laat AOW-blokkade vallen PZC 4*- VERKIEZINGEN Wilders zoeki toenadering tot WD en CDA in de hoop te kunnen meeregeren Broertjes (8 en 9) misbruiken kinderen op basisschool Uden Hartstikke bedankt! en verder Benauwd 20° Maxime Verhagen y fractievoorzitter CDA in Kamer 9 Levenslang voor twee sleutelfiguren 'Srebrenica' 12 VRIJDAG 11 juni 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 134 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Oranje op de voet volgen? Surf Dennis en Cérard de Nooijer nemen afscheid 32 en 33 WALCHEREN DEN HAAG - PW-leider Geert Wil ders maakt het WD-leider Mark Rutte steeds moeilijker om hem buiten een nieuwe regering te hou den. Nog voor de formatie is be gonnen, liet Wilders zijn enige breekpunt uit de verkiezingscam pagne vallen, al had hij woensdaga vond nog gezegd dat dat kiezersbe drog zou zijn. Gisteren was de eis dat de AOW-leeftijd niet verhoogd mag worden niet meer dan 'een heel be langrijk punt'. Wilders, die samen met Rutte de grote winnaar was van de verkiezingen woensdag, zet daarmee een stap richting VVD en CDA in de hoop dat die met hem willen regeren. Zo'n rechtse coali tie zou 76 zetels tellen. Wilders wil zelf dolgraag: „Als we geen com promissen sluiten, halen we niks binnen." De PW steeg bij de ver kiezingen van negen naar 24 ze tels. Uit een peiling van het televi sieprogramma EenVandaag bleek gisteren dat een meerderheid van de WD-kiezers het liefst een sa menwerking met de PW ziet in een nieuw kabinet. Aan de repre sentatieve peiling werkten 17.000 mensen mee, van wie er driedui zend woensdag hun stem uitbrach ten op de WD. 57 procent heeft een voorkeur voor een coalitie met PW en CDA. Ook de PW-achterban kiest voor deze coa litie (91 procent). De PW-kiezers blijken bovendien geen punt te maken van het wegvallen van het AOW-breekpunt. Driekwart steunt Wilders in die keuze. CDA' ers zitten niet te wachten op de PW. Minder dan een derde van de CDA-kiezers is voorstander. PW-leider Geert Wilders komt donderdag aan bij het eerste fractieberaad van zijn partij in de Kamer sinds de forse verkiezingswinst van afgelopen woensdag. foto Valerie Kuypers/ANP pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: minder Zeeuwen in Kamer is geen ramp pagina 6 en 7: zo stemde Zeeland/grootste partij per gemeente pagina 8 en 9: afstraffing JP maakt CDA stuurloos Moeders van Nederland: De Avond4daagse is 'een daverend succes geworden. - Dankzij alle aanmoedigingen van dolenthousiaste fans en dankzij de aanmoedigingskit van Hansaplast. UDEN - Twee broertjes uit Uden (8 en 9 jaar) hebben kinderen van een basisschool in Uden seksueel misbruikt. De politie omschrijft het misbruik als 'stevig', maar wil verder niet meer kwijt. Burgemeester Hellegers zei giste ren dat hij eind mei door de poli- Zetelwinst maakt van PW een serieuze regeringskandidaat Officiële Sponsor Avond4daagse reacties: 556 Nederland gaat Balkenende nog missen eens 41% oneens 59% tie is geïnformeerd 'dat er iets speelde'. De politie kon destijds niks ondernemen. De kinderen kunnen niet strafrechtelijk wor den vervolgd omdat ze jonger zijn dan 12. De zaak werd in handen ge legd van Bureau Jeugdzorg, legde hij uit. Pas gisteren werd de burge- Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnenland: 4 t/m 9; Buitenland: 10 en 11; Beurs: 14; Economie: 15; Extra: 17; Weer: 18; Strips: 19; Boeken: 28; Cultuur: 29; Sport: 30 t/m 37; Televisie: 42 en 43; Bijlage: Auto. meester de volle omvang van het misbruik duidelijk. Het zou gaan om vier tot acht slachtoffers. Helle gers verwijt Jeugdzorg dat hij niet goed is geïnformeerd en hij eist op heldering. Gisteren maakte Jeugd zorg bekend de opvang van de slachtoffers op zich te nemen. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1