Kunst in de opruiming Strafschoppen versperren weg naar hoofdklasse voor RCS 29 MUSEA Bezit afgestoten door bezuinigingen pour Freedoms Awards Uitgereikt Jongetje (4) verdrinkt Thorarollen geroofd in het Veerse Meer uit hoofdsynagoge MAANDAG 31 mei 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 124 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Vandaag bezoekt lijsttrekker Rita Verdonk van Trots op Nederland de PZC. Het interview is rechtstreeks te volgen via www.pzc.nl. Aanvang: 115.00 uur. Twitter mee. Voeg toe aan uw tweet. WALCHEREN DEN HAAG - Museumcollecties lo pen gevaar door de bezuinigingen bij gemeenten en provincies. Om gaten te dichten dreigt de verkoop van kunstvoorwerpen uit depots. Het Rijk bezuinigt en dat werkt door bij de lagere overheden. Ge meenten moeten het vanaf 2012 volgens de Vereniging Nederland se Gemeenten (VNG) gemiddeld met 10 procent minder doen. Vol gend jaar wordt een veiling gehou den waar gemeenten kunstbezit kunnen verkopen. De VNG vraagt om terughoudendheid. Maar ge meenten kunnen de opbrengst naar eigen goeddunken besteden. Ze hoeven zich niet te houden aan de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten, die stelt dat ver kopen ten goede moeten komen aan de collectie. „Het tafelzilver mag worden verkocht", stelt Rik Vos (oud-directeur van het Insti tuut Collectie Nederland en het Fries Museum). Museumconsulent Leo Adriaanse van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland betwist dat. Volgens hem geldt als keiharde afspraak dat col lecties niet in het 'economisch ver keer' mogen belanden. Verkoop aan een ander museum mag dan weer wel, omdat het dan open baar bezit blijft. Adriaanse denkt niet dat het in Zeeland zo'n vaart zal lopen. De meeste musea zijn geen gemeentelijk eigendom. Voor de musea in Zierikzee, Goes en Sluis, die dat wel zijn, is verkoop volgens Adriaanse geen optie, om dat de collecties aansluiten bij de specifieke opzet. „Ik heb van de nieuwe colleges niet de indruk dat ze er flink met de bezem door- h^£n willen." pagina 7: musea vol slapend ver mogen WOLPHAARTSDIJK ANTWERPEN Een jongetje (4) uit Amstelveen is vrijdag door verdrinking om het le ven gekomen. Het kind was in een onbewaakt ogenblik te water ge raakt aan de Zandkreekweg vlakbij Wolphaartsdijk. Omstanders heb ben nog geprobeerd hem te reani meren. Het jongetje verbleef met zijn ouders op een camping. Uit de hoofdsynagoge aan de Oost- endstraat in Antwerpen zijn zes Thorarollen gestolen. Een van de rollen is ruim tweehonderd jaar oud en is verborgen geweest in een concentratiekamp. De synago ge zou binnenkort worden gereno veerd. Daarbij zou ook de beveili ging verbeteren. MIDDELBURG - Koningin Beatrix praat met studenten van de Roosevelt Academy na afloop van de uitreiking van de Four Freedoms Awards, afgelopen zaterdag in Middelburg. De onderscheidingen werden uitgereikt in de Nieuwe Kerk. De hoogste onderscheiding was voor het Euro pees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De president van het Hof, Jean-Paul Costa, kreeg de bij horende medaille omgehangen door demissionair pre mier Jan Peter Balkenende. De jaarlijkse bijeenkomst is opgebouwd rond het gedachtegoed van de Amerikaan se president Franklin Delano Roosevelt en wordt afwis selend in New York en Middelburg gehouden. foto Lex de Meester pagina 18 en 19: houvast aan idealen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1