Live op pzc.nl mm PZC Terrorisme-expert: WK-fans wel degelijk in gevaar 6 Ivan Basso slaat toe in voorlaatste bergrit Giro d'ltalia 36 HYPOTHEEK CDA-economen vallen premier af Pinkpop van start Met stip de meest tevreden klanten Meike Schulte en een rugzak vol condooms spectrum Dichten olielek faalt Zws-Vlaamse VVV 't best bereikbaar EfflEflGE en verder Word ook abonnee! korting 10% WALCHEREN Wisselvallig 16° ZATERDAG 29 mei 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 123 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Balkenende in het nauw Waarom? zlm.nl W I u tevreden, ■i wij tevreden verzekeringen DEN HAAC - CDA-economen heke len de weigering van hun partij om de hypotheekrenteaftrek te be perken. De topeconomen Lans Bovenberg, Sylvester Eijffinger en Harrie Ver bon, allen prominent CDA-lid en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, zijn tegen het in stand houden van de hypotheek renteaftrek, zoals het CDA in de verkiezingscampagne bepleit. „En dan maakt Balkenende er ook nog eens een breekpunt van. Het moet niet gekker worden", zegt Verbon. Lans Bovenberg, ideoloog en be langrijk adviseur van het CDA, zegt het politiek te begrijpen dat zijn partij vasthoudt aan de hypo theekrenteaftrek. „Maar econo misch is het uitermate onverstan dig." Ook voormalig CDA-minis- ter van Financiën Frans Andries- sen vindt dat de hypotheekrenteaf trek op de helling moet, zei hij gis teren in het blad Binnenlands Be stuur. Eijffinger verwijst het argument dat aanpak van de aftrek onzeker heid zou veroorzaken naar het rijk der fabelen. Volgens hem kan er een einde aan die onzekerheid worden gemaakt door nu in te grij pen. „De hypotheekrenteaftrek is zijn doel voorbij geschoten, kost de Nederlandse staat enorm veel geld (li miljard euro) en die reke ning loopt elk jaar op. Dat kan de Nederlandse staat zich niet meer veroorloven." De economen vin den overigens wel dat geleidelijke afschaffing van de hypotheekrente aftrek gepaard moet gaan met in grepen in de huursector. Anders zou volgens hen een scheefgroei op de woningmarkt in stand wor den gehouden. De CDA'ers gelo ven niet dat Balkenende de huizen bezitter ongemoeid zal laten, in dien het CDA na de verkiezingen opnieuw tot de regering toetreedt. Bovenberg denkt dat het CDA het huurwaardeforfait (0,55 procent van de WOZ-waarde van de wo ning) zal verhogen. pagina 10 en 11: H woord kan nu worden gesproken Vandaag bezoekt COA-lijsttrekker Jan P Balkenende de PZC. Het interview is rechtstreeks te volgen via www.pzc.nl. Aanvang: 17.30 uur. Twitter mee! Voeg toe aan uw tweet. ïüMê1 LANDGRAAF - Motörhead in actie tijdens Pinkpop 2010 in het Limburgse Landgraaf. De 41e editie van het pop festival ging gisteren van start. Het evenement biedt tot en met morgen een hele reeks nationale en interna tionale sterren. De Pinkpopbezoekers moeten morgen rekening houden met een natte, winderige dag. Het be gon gisteren goed, maar het wordt volgens het KNMI gaandeweg het muziekfestival minder, om morgen nat en niet echt warm te eindigen. foto Marcel van Hoorn/ANP MHM——I li' ■■IIIIIHIIM WASHINGTON - Pogingen om na ruim 38 dagen het gapende olielek in de Golf van Mexico te dichten zijn gisteren opnieuw vastgelopen. De methode om zware modder in de beschadigde pijp te pompen moest worden gestaakt. pagina 9: weer zware tegenslag Hypotheekrenteafrek krijgt te veel aandacht in de verkiezingscampagnes ww.pzc.nl reageer op v reacties: 224 Met deze selectie worden we wereldkampioen eens CJi 40% oneens 9H 60% MIDDELBURG - De VW van Zeeuws-Vlaanderen is het best be reikbaar per telefoon. De toeris tische dienstverlener is de winnaar van de bereikbaarheidstest van de PZC. In de test werden meer dan veertig Zeeuwse bedrijven en in stellingen onder de loep genomen. Ze werden beoordeeld op wacht Zeeland: 2, 3, 25 t/m 35; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Economie: 13; Boeken: 14; Cultuur: 15; Meningen: 19; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 36 t/m 41. Bijlage: Spectrum, Reizen, Wonen en Media waarin opgenomen Televisie. tijd, klantvriendelijkheid, deskun digheid en openingstijden. Het is de tweede keer dat de PZC een be reikbaarheidstest uitvoert. Vorig jaar won woningcorporatie Zeeuw- land uit Zierikzee. f'H&i pagina 3: commentaar ky Spectrum: 'Ik verbind u door...' Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 L>8 711688"555547 Goes - Middelburg - Vlissingen ZEEUWSE HOTELS RESTAURANTS www.amadore.nl Amadore, grenzeloos gastvrij NIEUWE MENUKAART

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1