Burger krijgt inspraak strafeis NIEUWS GETIPT VOOR U PZC buiten Synchroon in de sloot na botsing op A58 NIEUW! XL Smints: 3x groter 3x langer fris Recherche houdt zeven Tamils aan verder Veel pers bij Zeeuwse viering Koninginnedag *mwwi Zonnig 17° België zit zonder regering en met de handen in het haar 8 Roy Makaay laat zijn gevoel spreken Vandaag de bijlagé DINSDAG 27 april 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 98 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN KLANKBORD Openbaar Ministerie weegt mening samenleving mee in strafbepaling MAASTRICHT - Burgers, branchever enigingen en maatschappelijke or ganisaties krijgen permanente in spraak bij het bepalen van de straf eis door het Openbaar Ministerie. Het OM wil zo de gevoelens in de samenleving laten meewegen in de eisen op de zitting. Het OM heeft de a^elopen jaren al enkele kleinschalige experimen ten met de raadpleging van bur gers gedaan. Met ingang van deze zomer kunnen ook grote maat schappelijke stromingen hun me ning kwijt over het vervolgingsbe leid en de gewenste straf Daarbij gaat het om winkeliersver enigingen en ondernemersorgani saties, maar ook om scholen en kerken. Het OM werkt aan een 'brede klankbordgroep' van 200 tot 250 burgers en organisaties die voortaan permanent via internet kan worden geraadpleegd over ac tuele vraagstukken. Wat volgens het OM de komende tijd vooral moet worden onderzocht, is het maatschappelijk draagvlak voor strafeisen tegen veelplegers en an dere recidivisten. HEINKENSZAND - Bij een ongeval op de A58 ter hoogte van Hein- kenszand zijn gisterochtend twee mensen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 29-jarige automobiliste uit de ge meente Veere, die met twee inzit tenden richting Goes reed, de auto voor haar wilde inhalen en naar de linker rijbaan stuurde. Op datzelfde moment werd de vrouw echter net ingehaald door een auto, die werd bestuurd door een 43-jarige vrouw uit Middel burg. Door de botsing die volgde, scho ten beide auto's het talud af, groe ven zich met de voorzijde de sloot in en kwamen allebei met het dak tegen de overzijde van de sloot kant tot stilstand. Twee inzittenden werden met nek- klachten naar het ziekenhuis ge bracht; de andere betrokkenen lij ken er zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen. De beide auto's raakten vernield door het ongeval; de voertuigen zijn weggetakeld. foto Roland de Jong Daarna worden misdrijven als openlijke geweldpleging en (po ging tot) zware mishandeling voor gelegd aan de deelnemende organi saties. „Het maatschappelijk mid denveld moet voor ons als een klankbordgroep gaan werken", ver duidelijkt Annemarie Penn-te Stra- ke, voorzitter van de landelijke Commissie Strafvorderingrichtlij nen van het Openbaar Ministerie. Penn streeft naar uniformiteit in strafeisen, die zo veel mogelijk in de pas lopen met opvattingen uit de samenleving, maar: „Het is niet de stem des volks die de strafeisen behaalt." pagina 3: commentaar pagina 4/5: goed geïnformeerde burger 'straft' mild Dit product voldoet aan Naast de bekende Smints. zijn er nu ook XL Mints van Smint. Dat is de vertrouwde Smint frisheid in een extra grote mint. De XL Mints zijn verkrijgbaar in frisse Peppermint en friszoete Spearmint smaak. De praktische blikjes met stijlvolle uitstraling bevatten maar liefst 50 mints. XL Mints zijn uiteraard suikervrij.- Consumentenadviesprijs l 1.95. Nieuws getipt voor u! staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.3 miljoen lezers; 2,6 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nl ROTTERDAM De nationale recherche heeft giste ren zeven verdachten aangehou den in een onderzoek naar-verbo den activiteiten van de Tamil Tij gers in Nederland. De Tamil Tij gers zijn begin 2009 verslagen door het regeringsleger op Sri Lanka. Met zelfmoord- en bomaanslagen voerden de Tijgers sinds de jaren zeventig een gewapende strijd voor een onafhankelijk Tamil Eelam. De verdachten komen uit Den Haag, Schagen (2), Breda, Zeist, Raalte en Ammerzoden. MIDDELBURG Honderden journalisten doen tij dens Koninginnedag verslag van het bezoek van de koninklijke fami lie aan Zeeland. Bij de Rijksvoor lichtingsdienst hebben zich bijna tweehonderd journalisten aange meld voor een plaats in de stoet of in een gereserveerd vak voor de pers. De NOS verzorgt de live-uit zending op televisie. Opvallend is de aanwezigheid van een Japanse en een Russische came raploeg. Verder is er belangstelling uit Duitsland en België. Rechter moet meer naar de burgers luisteren reacties: 278 Willem-Alexander is nog niet klaar voor het koningschap eens 45% ■155% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Cultuur: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 24 t/m 27; Televisie: 30, 31. Bijlage: Buiten. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1