Provincie schrapt 90 banen □a 4 en 5 6 pleeggezin veilig BEZUINIGINGEN Personeelsreductie via natuurlijk verloop PvdA verjongt het minst verder Nicolien Sauerbreij zet kroon op carrière Jeugdzorg vond omstreden REIZEN Boek LAATSTE KANS om uw Oad-Reischeque in te leveren! 6 Regenachtig 7° 'Energie? Daar gaat mijn vrouw over' Daar is Joran weer, nu in tranen oqpi totaal 1 Ver. Staten 8 12 12 32 2 Duitsland 8 11 7 26 3 Canada 8 6 3 17 4 Noorwegen 7 6 6 19 5 Zuid-Korea 6 4 1 11 6 Zwitserland 6 0 2 8 7 Oostenrijk 4 3 5 12 8 China 4 2 3 9 9 Zweden 4 2 2 8 10 Nederland 4 1 2 7 ifJ www.pzc.nl/winterspelen ZATERDAG 27 februari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 49 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN ^^Jorc ZEEUWSE HOTELS RESTAURANTS www.amadore.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 Chocolade x chocolade (proeverij) 8 ziióssUSSSSAZ11 Gevogeltebouillon met een oosters vleugje van citroengras en gember gevuld met een julienne van gerookte kalkoen Maiskipfilet met mozzarella, basilicum pommodori tomaat ingerold in Parma ham door René Schrier MIDDELBURG - In vijf jaar tijd vloeien als het aan Gedeputeerde Staten ligt negentig banen weg. Dat komt door bezuinigingen die de provincie moet uitvoeren. Het gaat om 47,5 arbeidsplaatsen door het snijden in directe taken van de provincie. En nagenoeg evenveel banen in de ondersteu nende taken. Met het snoeien van negentig banen is een direct bezui nigingsbedrag van ruim 6 miljoen euro gemoeid. De provincie Zee land heeft 690 voltijdbanen. Het voornemen van GS is om de bezuinigingstaak via natuurlijk ver loop (pensionering en vrijwillig ontslag) uit te voeren. De verwach ting is dat de personeelsreductie eind 2015 bereikt is. Er is in 2009 al begonnen met een vacaturever traging. Overigens is aan de bezuinigingso peratie die de provincie uitvoert, nog een personeel effect verbon den. Want ook een aantal instellin gen, dat geld van de provincie krijgt, ontkomt niet aan reductie van de subsidies. En ook dat kan gevolgen hebben voor het perso neelsbestand van die instellingen. Het college van GS heeft 89 direc te taken van de provincie gevon den waar in gesneden kan wor den. Daar zijn meteen de persone le consequenties bij vermeld. Die zijn het ingrijpendst bij de bezuini ging op beheer en onderhoud van de natte en droge infrastructuur. GS hebben hun bezuiningsplan- nen verwoord in een voorstel aan Provinciale Staten. Die zullen dat 5 maart eerst in een commissie be spreken en uiteindelijk in een sta tenvergadering op 12 maart. pagina 3: commentaar pagina 30: GS schetsen somber beeld MIDDELBURG - De PvdA en de loka le partijen hebben voor de raads verkiezingen de minst vernieuwen de kandidatenlijsten. In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten heeft de PvdA een kieslijst waarop vooral zittende raads- of collegele den staan. De 22 lokale partijen presenteren in dertien gevallen een lijst met veelal bekende gezich ten. Van de zeven kandidaten die 24 jaar of langer inde lokale poli tiek zitten, komen er twee van de PvdA komen en vier van lokalen. pagina 2 en 3: 'Kiezer, kijk eens' MIDDELBURG - Bureau Jeugdzorg Zeeland heeft zelf geadviseerd om pleegkinderen op te blijven van gen bij een pleeggezin waarvan de zoon pleegdochters heeft mis bruikt. Dat blijkt uit stukken van de rechtbank. De zaak heeft in poli tiek Den Haag tot beroering geleid; de Tweede Kamer voert er binnen kort een debat over. In het gezin wonen nu nog twee pleegzoontjes. Bijlage Spectrum: een pleegge zin hoort wel veilig te zijn Nederland heeft prima gepres teerd op de winterspelen reageeropwww.pzc.nl reacties: 654 Balkenende kan nog best vier jaar mee ■■■23% 1 77% Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Econo mie: 13; Meningen: 17; Cultuur: 19; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 34 t/m 41. Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen, Me dia, met daarin Televisie: 44 t/m 47. CYPRESS MOUNTAIN - Op haar derde Winterspelen zette snowboardster Ni colien Sauerbreij gisteravond de kroon op haar carrière. Zij veroverde goud op de parallelreuzenslalom. Het betekende de vierde gouden medaille voor Nederland in Vancouver. Daarmee is de gouden oogst van vier jaar geleden in Turijn overtroffen. De verwachte gouden medaille bij de ploegenachter- volging komt er niet. De mannenploeg strandde gisteravond in de halve fi nale tegen de Verenigde Staten. Vanavond rijden de Nederlanders voor een bronzen medaille tegen Noorwegen. foto Robin Utrecht/ANP www.oad.nl/staatsloterij - Amadore, grenzeloos gastvrij Möh •kArneville r ayrhorido

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1