O Delta wil centrale uitbreiden FINAL SALE kortingen tot 17 35 auto ujujuj.sport2000middelburg.nl er verder Kamperduin BV op rand bankroet Vierde verdieping mogelijk Amandla! Droog en zonnig Lang leve de leut tijdens carnaval WINTERSPELEN Alpineskiërs gaan te hard naar beneden VRIJDAG 12 februari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 36 - los nummer 1.50, zaterdag 2,20 ENERGIE Elektriciteitsfabriek in Vlissingen-Oost vandaag geopend 2* Volvo pept model C30 op WALCHEREN door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Delta en Electricité de France (EDF) willen de Sloecen- trale met een derde eenheid uit breiden. Alleen het bouwen van een derde unit levert al werk op voor honderden mensen. Ook zul len veel Zeeuwse bedrijven daar van profiteren. Hoeveel de derde eenheid van de centrale kost is nog niet bekend, evenmin als de hoeveelheid extra banen bij de Sloecentrale. De sinds december draaiende elek triciteitsfabriek in Vlissingen-Oost wordt vandaag officieel geopend. De gascentrale bestaat nu uit twee eenheden van elk 435 megawatt, goed voor de levering van stroom aan twee miljoen huishoudens. Delta en EDF - beide voor de helft eigenaar - willen een derde een heid van minimaal 435 megawatt ernaast zetten. „Dat is ons vertrek punt", zegt Ad Louter, operatio neel directeur van Delta. „Doordat de techniek verbetert zal het ver mogen waarschijnlijk rond de 450 megawatt zijn." Eind dit jaar ne men de twee elektriciteitsbedrij ven de beslissing. „We zetten nu de kosten op een rij en kijken naar de inpassing in het gebied." De Zuid-Beveland-gasleiding heeft voldoende capaciteit voor levering aan een derde centrale. Als Delta en EDF besluiten tot uitbreiding, duurt het ruim 2,5 jaar voordat die operationeel is. Het is niet voor niets dat Delta en EDF de centrale al willen uitbreiden „Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de vraag naar elektriciteit elk jaar met circa 2 procent gestegen. Ook zijn nieu we centrales nodig om oude te ver vangen. pagina 32 en 33: van nul naar honderd in een half uur DRAKENSTEIN - Zuid-Afrika vierde gisteren dat het precies twintig jaar geleden is dat oud-presi dent Nelson Mandela werd vrijgelaten. Duizen den mensen hebben zich verzameld bij wat vroe ger de Victor Verster gevangenis heette, aan de rand van Kaapstad. Op 11 februari 1990 liep Man dela deze gevangenis uit, in het gezelschap van zijn toenmalige vrouw Winnie. De apartheidsstrijder had toen 27 jaar vastgeze ten. Vier jaar later vonden in Zuid-Afrika de eer ste multiraciale verkiezingen plaats en werd Man dela de eerste zwarte president van het land. Te genwoordig laat de inmiddels 91-jarige Mandela zich niet vaak meer in het openbaar zien. foto Jon Hrusa/EPA 70% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 33; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Economie: 13; Cultuur: 15; Boeken: 16; Carnaval: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 34 t/m 37; Tele visie: 42, 43. Bijlage: Auto. door Luc Oggel OOSTKAPELLE - Kamperduin BV, ei genaar van het nieuwe viersterren- hotel 't Veerse Duin bij Kamper land, heeft uitstel van betaling aan gevraagd bij de rechtbank in Mid delburg. Volgens onbevestigde berichten zou het bedrijf een schuld van 13 miljoen euro hebben. Directeur Mark Achterberg van Kamperduin BV was gisteravond niet bereik baar voor een reactie. Hotel 't Veerse Duin zou komend voorjaar opengaan; vorige maand werd nog een banenmarkt gehou den om personeel te werven. BRUSSEL - Een dag voor het begin van de derde verdieping van de Westerschelde heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters ge zegd er rekening mee te houden dat de Schelde in de toekomst nog dieper moet worden gemaakt. Daarmee reageerde hij op opmer kingen vanuit de Nederlandse rege ring dat de derde verdieping de laatste zal zijn. Peeters wees erop dat de Vlaamse rechten op de Schelde blijven gel den. „Dat is expliciet opgenomen in de verdragen over de Scheldever- dieping uit 2005", aldus de minis ter-president.. En die verwijzen naar het Scheidingsverdrag van 1839, waarin de vrije vaart op de Schelde is geregeld. Peeters voegde er overigens aan toe dat een even tuele vierde Scheldeverdieping op dit moment niet aan de orde is. Vandaag vieren Nederlandse en Vlaamse bewindslieden een feest je in Antwerpen ter gelegenheid van het begin van de baggerwerk- zaamheden bij Bath. Zeeland moet vierde verdieping uitsluiten reacties: 437 Ik weet nog niet op wie ik moet stemmen eens 50% oneens 50% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1