IJsland betaalt niets terug en verder «0 PZC Jesse Klaver met 23 jaar lid van belangrijk adviesorgaan SER 13 Provincie verleent vergunning voor jacht in natuurgebieden 22 NIEUWSQUIZ 4S« w 35 vragers De grote sportkalender voor 2010 30 OPSPORINGSLIJST OM roept hulp burgers in naar zoektocht voortvluchtige misdadigers HHB| 1 :i 6,9 CD 1 GRATIS Journalist Sander Simons overleden Taxichauffeur overlijdt na botsing met trein Olaehandol MELIESTE goede service nette prijs Word ook abonnee! Dooi blijft uit 0° WOENSDAG 6 januari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 4 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Hoe goed hebt u de krant gelezen? www.pzc.nl/nieuwsquiz WALCHEREN Acht 'meest gezochte' DEN HAAG - Nederland heeft sinds gisteravond een lijst van meest ge zochte misdadigers. Er staan acht personen op. Vier van hen zijn ver oordeeld tot forse gevangenisstraf fen, vier zijn voortvluchtige ver dachten. De acht zijn in willekeurige volgor de geplaatst, met signalement, foto en de feiten waarvan ze worden verdacht of waarvoor ze zijn ver oordeeld, op de internetsites www.nationaleopsporingslijst.nl en www.politie.nl. De lijst met 'most wanted' is een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Ze volgen hiermee het voorbeeld van diverse andere lan den. In de Verenigde Staten han teert de FBI al geruime tijd zo'n lijst, waarop onder anderen Osa ma Bin Laden staat. Op de Nederlandse lijst staan al leen de gezochte criminelen waar voor politie en justitie de hulp van burgers willen inroepen voor tips over hun verblijfplaats. „Publiciteit is vaak goed, maar soms is opspo ring in stilte beter", zegt de woord voerder van het OM. In tegenstelling tot de VS wordt geen geld uitgeloofd voor gouden tips. Bovendien mogen criminelen alleen op de lijst worden .geplaatst als de hoofdofficier van justitie daarvoor toestemming geeft. Ver der moet er onder meer een maxi mumstraf van ten minste acht jaar cel op het gepleegde misdrijf staan en moet vaststaan dat andere op sporingsmiddelen niet tot aanhou ding op korte termijn zullen lei den. Het OM zegt tot nog toe terughou dend te zijn geweest met een der gelijke publieke lijst in het belang van de privacy. Maar volgens de OM-woordvoerder vindt 'een gro te meerderheid van de bevolking' inmiddels dat een deel van de pri vacy mag worden opgegeven in ruil voor een grotere veiligheid. I pagina 3: commentaar J ff Dino Soerel (49) gaf opdracht tot het plegen van liquidaties en was be trokken bij drugshandel. Maikel Anthony Sno (35) staat inter nationaal gesignaleerd voor moord en doodslag. Sharif Korz (31) moet nog 4217 da gen zitten wegens medeplichtigheid aan moord. Frankie Eeckhout (43) kreeg 3,5 jaar cel voor zware zedenmisdrijven. Hij moet nog 1275 dagen zitten. Fouad El Marzouki, verdacht van een dubbele moord op twee bejaar de vrouwen in Nijmegen in 2003. Evert Sijahailatua (29) wordt door Amsterdam-Amstelland gezocht we gens poging tot moord. Estin Habibovic (33) wordt door de politie Limburg-Zuid gezocht we gens een gewelddadige overval. René Pouw (33) zit wellicht in Ali cante. Hij kreeg 5 jaar voor drugs handel. Hij moet nog 1098 dagen. Vogelvoer 10-delig wintervoederpakket Druk- en zetfouten voorbehouden Maximaal 3 gratis artikelen per klant Geldig t/m zaterdag 9 ianuari a ll.lK.l.lill 1' ...lUcK-ll r, WWW illttalMi» lil REYKJAVIK - Nederland krijgt voor lopig geen cent terug van de 1,3 miljard die zijn voorgeschoten aan gedupeerde Nederlandse Icesa- ve-spaarders. De IJslandse presi dent Grimsson weigerde gisteren zijn handtekening te zetten onder een wet die het parlement vorige week aannam om het geld aan Ne derland terug te betalen. Minister Bos (Financiën) is woe dend. Toch blijft hij hoopvol: „Er komt nog een referendum. Ook IJs land zal moeten inzien dat het niet eerlijk is om de Nederlandse belastingbetaler op te laten draaien voor het falen in IJsland." Het Internationaal Monetair Fonds dreigde een deel van een toegezegde lening niet meer aan IJsland over te maken. Het Britse ministerie van Financiën, dat 2,5 miljard van IJsland tegoed heeft, waarschuwde de IJslanders dat ze in het referendum beter geen 'nee' kunnen stemmen. „Daarmee zeg gen ze dat ze geen deel willen uit maken van het internationale fi nanciële systeem. Dat IJsland niet gezien wil worden als een veilige partij om zaken mee te doen." pagina 6/7: 80s staat in de kou RIJSWIJK Journalist en verslaggever Sander Simons (47) is gisteren overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat heeft zijn zakenpartner en vriend Bob de Vilder laten weten. Sinds februari 2008 streed Simons tegen de ziekte. Hij is thuis, in Am sterdam, gestorven in het bijzijn van familie en vriendin Louise, al dus De Vilder. Op zijn uitdrukke lijk verzoek is door de huisarts euthanasie toegepast. Het grote pu bliek kent Simons als nieuwslezer en verslaggever voor RTL Nieuws. BOXTEL De bestuurder van een taxibusje is gisteravond om het leven gekomen toen zijn bus in botsing kwam met een trein in Boxtel. Twee inzitten den van de taxi hebben de aanrij ding overleefd. De politie ver moedt dat het busje door de sneeuw niet voldoende grip op de weg had en daardoor stil is komen te staan op de spoorwegovergang. Treinverkeer lag door het ongeval stil tussen Boxtel en Oisterwijk. Ook zware crimineel heeft recht op privacy reageer op www.pzc.nl reacties: 478 Het mag nu wel eens echt gaan vriezen in Zeeland eens oneens 51% 49% Zeeland: 2 en 3; 17 tot en met 23; Bin nenland: 4 tot en met 7; Buitenland: 8 en 9; Economie: 12 en 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 25; Sport: 28 tot en met 30; Televisie: 34 en 35. Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1