Klank is alles voor Capital Sentimental 27 Museum zoekt in Zeeland naar kunst Egmond agenda Mededelingen van het waterschap vrijdag 27 november 2009 W jj door Gijs Kamphuis Wat de paus doet in zijn vrije tijd? De le den van de Wal- cherse rockformatie Capital Sentimental hebben geen idee. De vraag op zich vinden ze interessant als titel voor hun de- buut-cd: What the pope does in his spare time. Maar er moet niet te veel achter worden gezocht. Van avond presenteert de band het schijfje in Middelburg. „Wij denken nooit zo na over ti tels of tekst. Het moet gewoon lek ker klinken, verder niets. Het gaat bij ons echt om de muziek", ver telt bassist Sander Morauw. Hij zoekt samen met zijn kompanen de muzikale inspiratie in lang ver vlogen tijden. Legendes als Pink Floyd en gitarist Frank Zappa die nen als voorbeeld. Zelf noemen ze hun geluid progressieve psychedeli ca, wat zoveel wil zeggen dat het erg alternatieve rock is, niet gebon den aan kaders of tijd. „We zijn be gonnen met samen maar wat te spelen. Eigenlijk begint elk nieuw nummer nog steeds zo: als een lan ge muzikale jam." De zangpartijen hebben geen hoofdrol. „In de nieuwe nummers komt steeds minder tekst voor. Het voegt wel iets toe, maar het is niet het belangrijkste onderdeel. Klank is belangrijker dan taal." Het album geeft volgens de basgita- rist een goed beeld van wat zijn band op het podium wil doen: de luisteraar opzuigen in het geluid. Dat dit lukt en gewaardeerd wordt blijkt wel uit de vooruitgang die de de vijf afgelopen jaar boekten. Ze wonnen de publieksprijs bij de Zeeuwse Belofte en haalden de fi nale van de bandcompetitie Pop- sport. De groep vond het dan ook tijd een album op te nemen. „Dan kan je de muziek écht delen met je publiek. Die kunnen ons nu ge woon mee naar huis nemen." Het wordt nu de kunst om ook buiten de provincie podia te zoe ken. Liefst met bands in hetzelfde genre. Iets wat nog niet gemakke lijk is omdat er geen echte progres sieve psychedelica-scene bestaat. Volgens Morouw kom je dan in de hoek van de aparte muziek te recht. Een band uit die hoek, het Amerikaanse TWeak Bird, speelt vanavond ook in De Spot. „Zeg nou zelf je eigen cd-presentatie la ten afsluiten door een Amerikaan se band, dat is toch dubbel leuk?" Cd-presentatie Capital Sentimental concert Tweak Bird, vanavond in De Spot, Middelburg. Aanvang: 21.00 uur.. bergen - Voor een nieuwe exposi tie in 2010 speurt Museum Kranen- burgh in Bergen (Noord-Holland) vooral in Zeeland naar kunstwer ken van leden van de Egmondse School. Het gaat om werk van de kunstenaars George Hitchcock, Ga- ri Melchers, Thamina Groeneveld, Fokko Tadama, Florence Upton, Heinrich Heimes, JJ. Shannon, P.A. Gildemeester, Mej. E. Hassel- man, Alice Blair Ring, Hans Her mann, Walter MacEwen, Letta Cra- po Smith en Karl Anderson. Het museum vermoedt dat een verza melaar uit Egmond is verhuisd naar Zeeland en hier een groot aantal werken heeft verkocht. Q www.museumkranenburgh.nl Capital Sentimental bestaat uit (vlnr) Martijn Everts (drums), Sander Morauw (bas), Vincent van Boven (gitaar), Jimi Keerssemeeckers (gitaar) en Rene Everts (saxofoon, zang). foto John Klijnen BART BEVEELT AAN Bart Gabriëlse beveelt deze week in zijn videoblog het nieuwe album van Crappydog aan: www.pzc.nl/cultuur STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Volg de PZC op Twitter: twitter.com/pzcredactie Meer agendanieuws en complete filmagenda op de website van deze krant. OP PAD m VRIJDAG 27 NOVEMBER Bruinisse Driedaagse Winterfair bij Magnolia bloem&huis. Van 9.30 tot 21.30 uur. Heinkenszand Winterfair met optredens van diverse ko ren, winter- en modeshow, bezoek Sinter klaas en diverse demonstraties Bloemisterij Wisse, Zwake, hele dag Middelburg Prof dr A.A. Clement van de Rroselvet Academy houdt een lezing: 'De Neder landse School van Felix Mendelssohn Bar- tholdy'. Aula Zeeuwse Bibliotheek, 16.45 uur Voordracht prof.dr. J. Grasman van de Universiteit Wageningen over het 'Dros- te-effect' in de natuur. Aula Zeeuwse Bi bliotheek, 20.00 uur. DJ Poulus laat de beste rockhits van af gelopen decennia horen tijdens een rock- night. Café 't Schuttershof, deuren open: 23.00 uur. Oosterland Workshop mobiel bellen voor senioren in De Saele. Van 13.30 tot 15.30 uur. PODIUM VRIJDAG 27 NOVEMBER Bergen op Zoom Kiev Modern Ballet brengt dansvoorstel ling Carmen.tv De Maagd, 19.00 uur Goes Willem Vermandere, muziekprogram ma: 'Altijd iemands vader, altijd iemands kind'. Theater de Mythe, 20.00 uur. Leny Breederveld speelt het absurdisti sche toneelstuk Happy Days van Samuel Beckett. Podium 't Beest, 20.30 uur Middelburg The Armed Man (a Mass for Peace van Karl Jenkins uitgevoerd door vocaal en semble Cantare uit Goes en TY het Zeeuws Kamerorkest o.l.v. dirigent Léon Bours. Met solisten: sopraan Saskia Gerrit sen, alt Joke Wolters, tenor Hans Erbrink, bas Donald Bentvelsen, muezzin Akam Hoessein. Zeeuwse Concertzaal, 20.00 uur. De Zeeuwse band Capital Sentimental presenteert haar debuutalbum.Tijdens de afterparty speelt de Amerikaanse band Tweak Bird. De Spot, zaal open: 21.00 uur DJ Poulus laat de beste rockhits horen tijdens een rocknight. Café 't Schuttershof, deuren open: 23uur. Nieuw- en St. Joosland De Engelse singer-songwriter Kirsty Mc- Gee treedt op met muzikant Mat Martin. Theater De Wegwijzer, 20.30 uur. Oostburg De voorstelling LOS van Nathalie Baart- man in het Ledeltheater in Oostburg is afgelast. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Terneuzen Toneelgroep Terneuzen brengt 'Festen', naar de Deense film uit 1998, geregis seerd door Thomas Vinterberg. Porgy Bess, 20.00 uur Concert gitarist Harry Sacksioni Scheldetheater, 20.00 uur Vlissingen Carolien Borgers presenteert de muzika le cabaretvoorstelling 'Snars'. Arsenaaltheater, 20.15 uur De Zeeuwse Komedie voert 'Nu even wel' van Maria Goos op. Theater Vestzak99, 20.15 uur Pop Aan Zee: Optreden Lavalu en Gert Bettens (uit België) plus Vota Fonzie. Funk, pop, rock en jazz. De Piek, 21 uur. Westkapelle Muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst (OKK) Westkapelle presenteert haar jaarlijkse uitvoering. Met zangeres Marjorie-Gracia den Hoedt. Verenigings gebouw Westkapelle Herrijst, 20.00 uur Wilhelminadorp Fools circle staat op het podium. Het Loze Vissertje, 21.00 uur Informatieavond fietspad Kwistenburg en Aardebolleweg Op dinsdag 1 december organiseert waterschap Zeeuwse Eilanden een informatieavond over een nieuw fietspad Kwistenburg en aanpassing van de Aardebolle weg bij Wolphaartsdijk. De gemeente Goes en het waterschap zijn beide bestuurlijk vertegenwoordigd op deze avond. De avond begint om 19.30 uur in het dorpshuis 'De Griffioen', Oostkerkestraat 24 in Wolphaartsdijk en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Lozingsvergunning voor het lozen van bemalingswater voor de aanleg van een fietstunnel onder de Van 't Hoffweg ten noorden van Middelburg Op 23 november 2009 is een lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vastgesteld voor de lozing van bemalingswater, afkomstig van de aanleg van een fietstunnel onder de Van 't Hoffweg t.b.v. de aanleg van de N57 ten noorden van Middelburg. Het besluit ligt vanaf 30 november 2009 tot en met 18 januari 2010 ter inzage: - bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; - bij de informatiewinkel van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3 in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 15.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur; Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uitte brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Soms onzichtbaar, Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 - 621000 Fax 0118 - 621990 info@wze.nl www.wze.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 85