Importfiets gevaar op de weg Jongen (7) uit Oisterwijk door misdrijf gedood PZC Toch huis Arduin in Goese Meer verder Dennis tapt het beste biertje van Nederland 3,10 en 11 36 Vandaag in de Zeeland gastheer COC Songfestival 'Gewone' dorpsleven Hoek vereeuwigd Kluun oogt gelikt op het witte doek door Ap van den Berg DEN HAAG - Tien tot vijftien pro cent van de 1,4 miljoen nieuwe fietsen die jaarlijks in ons land worden verkocht is van zeer slech te kwaliteit. Dat komt veelal door spotgoedkope importfietsen en fietsonderdelen uit China en ande re Aziatische landen. Vanwege al lerlei gebreken zijn ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. Dat melden RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland (WN). CDA en WD eisen van het kabinet dat inspectiediensten scherper gaan controleren. De mankementen bestaan uit ge knakte frames, gebroken trap- assen, doorgezakte achterwielen, snel slijtende remvoeringen, giftige laksoorten en gevaarlijke stoffen in handvatten (cadmium) en in de aandrijving van elektrische fietsen. „Een goede fiets koop je niet voor 100 of 150 euro. Ze zien er mooi uit, maar daar is ook alles mee ge zegd. Ze vormen een gevaar op de weg en dat kunnen we ons - in een land waar dagelijks drie mil joen fietsers onderweg zijn - niet veroorloven", reageert Stef Stock, secretaris van de afdeling fietsen van RAI Vereniging. Rob Stomphorst van WN noemt het 'zeer verontrustend' dat ons land wordt overspoeld door slech te rijwielen. „Vaak zijn de remmen van die krengen al na een jaar hele maal versleten", benadrukt Stomp horst. Nederlanders zijn koplopers in Europa met achthonderd fietski- lometers per jaar, tegen dertig kilo meter door Spanjaarden. Branchevereniging Bovag zegt dat een goedkope fiets meestal duur koop is. „De eerste gebreken aan zulke fietsen ontstaan vaak al bin nen een jaar na aankoop. En dan zijn de reparatierekeningen vaak niet misselijk", waarschuwt woord voerder Paul de Waal. „Bovendien geeft de vakhandel goede garan tie." RAI Vereniging zegt dat con sumenten vooral bij partij verko pen in winkelketens, supermark ten en op veilingsites de kans lo pen een kat in de zak te kopen. Stock benadrukt echter dat daar niet alleen maar troep wordt aan geboden. Een aantal Nederlandse rijwielfabrikanten laat fietsen en fietsonderdelen maken in China, waarbij de kwaliteit door Neder landers wordt gecontroleerd. GOES - De stichting Arduin mag verstandelijk gehandicapte jonge ren huisvesten in een woning aan de Oesterbank in het Goese Meer. Enkele omwonenden hadden be zwaar gemaakt tegen de huisves ting van de jongeren in hun wijk. Ze kregen gelijk van de voorzienin- genrechter in Middelburg, die vond dat het project niet onder de noemer 'gezinswoning' in het be stemmingsplan paste. De Raad van State heeft in hoger beroep be paald dat het huis wel degelijk als gezinswoning kan worden gezien, pagina 27: Arduin toch in Goese Meer bEttHMlKf* §H|B 1 Bt Ik koop geen producten uit China meer reacties: 414 Zeeland staat culinair op eenzame hoogte eens g 46% oneens vSH 54% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 30; Binnenland: 4 t/m 6; Buitenland: 8. 9; Beurs: 12; Econo mie: 13; Meningen: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 39. Bijlage: UitGids. BUNNIK - De Zeeuw Dennis Mijnsbergen mag zich sinds gisteren Nederlands kampioen biertap pen noemen. Een deskundige jury koos de bier tapper uit café Oranjeboom in 's-Heer Hendriks kinderen uit een groep van 26 finalisten. De bes te biertappers van Nederland verzamelden zich gisteren in Bunnik om hun kunsten te vertonen. Het biertje van Mijnsbergen werd door de jury op vier onderdelen als beste beoordeeld. Konink lijke Horeca Nederland organiseerde eerst voor rondes en later de finale. foto Robert Vos/ANP Buien en veel wind 10° Minder huwelijken, maar jongeren wil trouwen Zwangere Veldhuis richt zich op Spelen 2012 DONDERDAG 26 november 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 279 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 VERKEER Goedkope rijwielen uit China tonen volgens Veilig Verkeer Nederland allerlei Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 OISTERWIJK - De politie heeft gister middag in een woning aan de Bim van der Kleistraat in Oisterwijk een dode jongen gevonden. De 7-jarige jongen is door geweld om het leven gekomen, aldus een poli tiewoordvoerder. De ontdekking werd gedaan door agenten die een onderzoek waren begonnen naar de zelfdoding van een man die gis terochtend voor de trein was ge sprongen. Het gaat om de 45-jari- ge vader van de jongen. De politie houdt rekening met een familie drama, aldus de zegsman. Het 4-ja rige broertje en de moeder van het slachtoffertje waren niet in de wo ning en zijn herenigd, aldus de po litie. Technisch onderzoek in het huis was gisteravond nog in volle gang. pagina 6: zoon dood gevonden na suïcide vader 711688 555530 _3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1