moet lezen als een trein' 3i 'Het a ONLY Protest provincie tegen financiering extra ambulance Training voor mensen met chronische pijn AUTHENTICITY .é?Cs Altena LEOLUX vrijdag 16 oktober 2009 W vTv X Anneriek van Heugten uit Hulst met haar jongste kinderboek Drijven op een dak, over de watersnoodramp van 1953. foto Peter Nicolai Er is veel geschreven over de ramp van 1953. Een eigen tijds kinderboek ontbrak nog. Kinderboekenschrijf ster Anneriek van Heugten uit Hulst vult het gat. door Piet Kleemans Het moest spannend zijn, maar wel geloof waardig. Waarheids getrouw zonder gru welijk te zijn. Lekker lezen zonder te luchtig te worden. Van Heugten heeft flink moeten la veren bij het schrijven van Drijven op een dak, waarin het verhaal van de watersnoodramp van 1953 ver teld wordt voor basisschoolleerlin gen. Van Heugten liet zich inspireren door de getuigenissen van toen, te vinden in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De schrijfster heeft de ramp zelf niet meegemaakt. Ze kende de watersnoodramp alleen van de boeken die ze er over gele zen had en de verhalen van haar vader die destijds als dienstplich tig militair naar Zeeland moest om te helpen. Om zich in te leven en feitenkennis op te doen reisde de Zeeuws-Vlaamse af naar Schou- wen-Duiveland, waar 'Drijven op een dak' zich afspeelt. „Ik heb veel tijd in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk doorgebracht en alle getuigenissen gelezen." In 'Drijven op een dak' vertelt Van Heugten het verhaal van Hanneke en Bram, twee kinde ren uit hetzelfde dorp die tijdens de stormvloed hun huis zijn kwijt geraakt en hun familie uit het oog verloren. Toch willen ze op het overstroomde eiland blijven en proberen aan evacuatie te ontsnap pen. Van Heugten: „Een kinder boek moet spannend zijn en lezen als een trein. Kinderen vormen het meest kritische publiek dat je je voor kunt stellen." Van Heugten schuwt het mense lijk leed niet in het boek. „Zo raakt' Hanneke haar broertje kwijt. Ter wijl het water komt, wil hij nog naar beneden om zijn speelgoed brandweerauto te zoeken. Ze pro beert hem nog tegen te houden, maar dat lukt niet en daar worstelt ze mee. Die worsteling wordt aan geraakt, maar het is niet de hoofd moot van het verhaal." Van Heugten is een ervaren kin derboekenschrijfster. Ze heeft al ruim twintig kinderboeken op haar naam staan. Toch was het schrijven van 'Drijven op een dak' een bijzonder project voor de Hul- sterse. „Ik heb eerder educatieve kinderboeken geschreven over bij voorbeeld het leven in Hanzeste den, maar dan is een kinderboek over een watersnoodramp toch iets heel anders. Die storm is zóó overheersend." Het zich verdiepen in de wa tersnoodramp was voor Van Heugten interessant, maar soms ook ontluisterend. „Je komt van alles tegen. Mensen die zich niet bekommeren om ande ren en alleen naar zichzelf kijken. Andere mensen die mensen onder dak verlenen, maar dan later zelf niet in aanmerking komen voor een uitkering omdat ze geen slacht offers zouderuzijn." Het watersnoodmuseum in Ou werkerk speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van 'Drijven op een dak'. Van Heugten deed er kennis en inspiratie op en gebruikte museumdirecteur Jaap Schoof als klankbord. „Ik heb de ramp niet meegemaakt, Jaap Schoof wel. Hij is ervaringsdeskun dige en historisch gezien moet het natuurlijk wel kloppen. Toen ik het manuscript klaar had, heb ik het aan hem laten lezen en dat was voor mij eigenlijk het meest enge van dit hele project. Gelukkig bleek mijn bezorgdheid onge grond te zijn. Het is bij wat kleine aanpassingen gebleven." Q www.anneriekvanheugten.com www.watersnoodmuseum.nl Opslag voor bedrijf en particulier door Maurits Sep MIDDELBURG - Minister Klink van Volksgezondheid maakt een 'onei genlijk' gebruik van geld om de extra ambulance in de Kop van Walcheren te kunnen betalen. Dat stelt het provinciebestuur. Klink heeft in januari gezorgd dat er op Walcheren - eerst in Dom burg, later in Oostkapelle - een extra ambulance kwam om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen die met spoed naar het ziekenhuis moeten, daar op tijd kunnen ko men. Die extra ziekenauto was no dig geworden nadat de ziekenhui zen in Vlissingen en Goes besloten de verloskunde en kindergenees kunde te concentreren in Goes. Een deel van Walcheren voldoet niet meer aan de wettelijke aanrij- tijd van 45 minuten. De kosten van die ambulance wor den nu betaald uit de 994.000 eu ro die Zeeland heeft gekregen om het tekort aan standplaatsen in de provincie op te lossen. Gedeputeer de Staten willen af van die 'onei genlijke inzet van middelen'. Het geld is immers voor iets anders be doeld, stelt het provinciebestuur en dat probleem - te weinig stand plaatsen - kan nu niet goed wor den opgelost. De extra ambulance is wel nodig, maar de minister moet die uit een ander potje betalen, verlangen GS. Als hij dat doet, komt ook weer de volledige 994.000 euro vrij voor het standplaatsenprobleem. Provinciale Staten hebben dit pro bleem in februari ook al in een motie aangekaart. Het ministerie heeft daar nooit op gereageerd, al dus de provincie. Decoratief voor elke raamvorm Plissé Shades PAC Zonweringen Marie Curieweg 15 4389 WB Vlissingen Zonweringen Te]0118552010 Kozij'nen -zonweringen -tuinmeubelen 1 h»nn.n,un-d.mm.n.pr.s.d.ur.n www.paczonweringen.nl ZIERIKZEE - 'Van pijnpatiënt naar mens met pijn'. Ónder dit motto organiseert de stichting Pijn-Hoop een training voor mensen met chronische pijn. „De training is bedoeld voor men sen uit heel Zeeland met chroni sche pijn. Of iemand nu reuma heeft, fybriomyalgie of een spier ziekte. Maar pijn kan ook blijven na een ongeval of een operatie", zegt Wilma van der Pol uit Zierik- zee. Samen met Heieen de Vries (ook uit Zierikzee) geeft ze de trai ning. Beide vrouwen zijn 'erva ringsdeskundigen'. „Ik heb al zo'n 15 jaar pijn", zegt Van der Pol. De training bestaat uit zes bijeen komsten. De start is aanstaande woensdag, de locatie is Het Klaver blad in Goes, bereikbaar met het openbaar vervoer en rolstoeltoe gankelijk. Meer informatie tel: 0111-416344. www.pijn-hoop.nl De Silver collectie omvat een ruime keuze aan functionele, tijdloze en compacte modellen. Leolux-design met een hoog comfort en speciale opties om de zithoogte of-diepte toe te snijden op de gebruiker. Met Silver kiest u voor vertrouwd design met een eerlijke prijs en topkwaliteit. Nederlands faSricaat met 7 jaar garantie. Vraag uw Leolux dealer naar de SILVER actiemodellen: Bella Bora, Catalpa, Kilenge, Paian, Quantissimo. Duinstraat 18A 4371 AZ Koudekerke Tel. 0118 - 555 560 www.woontrend.nl Design Studio Altena is onderdeel van Woontrend Zeeland vil Ltzj design craftsmanship create SILVERACTIE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 33