Kabinet spaart 55-plusser er verder BELEGGEN Jihadstrijders zitten in geldnood Word ook abonnee! Haven in Zicht Zeeland Seaports COALITIEPLAN AOW-leeftijd in 2020 naar 66, dan stapsgewijs naar 67 DSB-klant met Delta blijft overeind, ook zonder Evides Avondje uit: operatie op net filmdoek slechte hypotheek nu achter in de rij Hillary Clinton vangt bot in Moskou CDA geeft verzet tegen ontpoldering op i9atcaa$sB@M8Sisi 8IS**e3BHB«mC89«l iPÜNiBMSHIS»! 14- •BfSi»88W8Mtti 6? *88888*8*18888: 41 +4fZ9.08 -;-38»3 WOENSDAG 14 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 242 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 rm MENING Lakeman heeft de DSB-bank om zeep geholpen Kijk in het regiokatern: Port Authority MIDDELBURG Als waterbedrijf Evides en Delta apart verdergaan, betekent dat niet de doodsklap voor Delta. Ronald Huisman, hoofddocent energie-economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ziet in de toekomst een andere rol voor Delta. „Die verschuift van inves teerder naar dienstverlener." De aandeelhouders van Delta ge ven aan dat ze er niet op uit zijn om het energiebedrijf om te laten vallen. pagina 2 en 3: niemand is uit op de val van Delta pagina 3: commentaar Kabinet hoeft 55-plussers niette beschermen reageer op DEN HAAG - Iedereen die per 1 ja nuari 2010 ouder is dan 55 kan nog steeds op zijn 65ste genieten van de AOW. Mensen die jonger zijn moeten langer doorwerken. De AOW-leef- tijd gaat in 2020 in één keer naar 66. Daarna wordt de leeftijd in stapjes van twee maanden per jaar omhoog gebracht naar 67. Dat mel den bronnen rond het kabinet. De coalitie legde gisteravond de laat ste hand aan het AOW-plan. Daar in wordt ook rekening gehouden met mensen die eerder willen stoppen met werken. Iedereen die na 2020 tussen de veertig en 45 jaar heeft gewerkt, mag toch op •zijn 65ste met AOW. Zij krijgen dan wel een lager overheidspen- sioen. In de coalitie was gistera vond laat nog niet duidelijk of ook de leeftijd waarop iemand zijn aan vullend pensioen uitbetaald krijgt, wordt opgetrokken. Werknemers sparen hier zelf voor via een vaste afdracht van hun sala ris. Het kabinet is nu zelf met een AOW-plan gekomen omdat werk gevers en werknemers er in de So ciaal-Economische Raad (SER) niet uitkwamen. Vakbonden wil den een flexibele AOW-leeftijd zonder inkomensverlies, maar werkgevers zagen dat niet zitten. Zij wilden juist op lange termijn een verhoging ineens naar 67 jaar, plus een latere uitbetaling van de aanvullende pensioenen. WOGNUM - Mensen met een pro bleemhypotheek die hoopten op een regeling met DSB Bank staan door de ondergang van de bank weer achteraan in de rij. Dat bleek gisteren uit een gesprek dat Jelle Hendrickx van het Steunfonds Pro bleemhypotheken voerde met de bewindvoerders van de bank. Die willen het mondelinge ak koord dat de stichting en DSB slo ten over de manier waarop gedu peerde klanten worden gecompen seerd wel bestuderen, maar spaar ders moeten eerst hun geld terug krijgen, aldus Hendrickx. Voorzit ter Pieter Lakeman van de concur rerende Stichting Hypotheekleed, die DSB-kianten begin deze maand opriep hun geld er weg te halen, is echter nog steeds tevre den met de ondergang van de bank. Boze DSB-kianten houden Lakeman echter aansprakelijk voor de ellende van de bank en willen de kosten van het omzetten van bankrekeningen en voor eventueel verloren geld op hem verhalen. ALt\ pagina 4/5: de beklaagdenbank eens 68% oneens 32% ROTTERDAM - Honderden belangstellenden kijken via een scherm in het Pa- thé-theater in Rotterdam naar een live-verslag van een leveroperatie. De operatie was te volgen via een videoverbinding tussen de operatiekamer in het Erasmus Medisch Centrum en de filmzaal. Een chirurg haalde in het Erasmus MC de lever uit het lichaam van een patiënt om een tumor te kun nen verwijderen. Daarna werd de lever teruggeplaatst. Een chirurg in de bio scoopzaal gaf een toelichting op de operatie. Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Meningen: 15; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 33; Sport: 35 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bijlage: Uit. foto Robin Utrecht/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1