Sterke daling kopen op pof [TT ie is de goedkoopste? mLi PZC 12 en 13 verder Noord-Holland oefent evacuatie Betonnen wand valt op bouwvakker Bei gratis 0800-4664 of kijk op nederlandenergie.nl Opa wil doorrijden. Mag dat? DONDERDAG 24 september 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 225 los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Vandaag in de U Maestro Philip Class in concert Wegwijs in een wereld die weg is Ontwricht door een dodelijke griep zie ook: www.pzc.nl/uit WALCHEREN AFBETALING DEN HAAG - Nederlanders kopen massaal minder op afbetaling. Voor de aanschaf van nieuwe au to's, televisies en keukens wordt weer ouderwets gespaard. Veel mensen stellen een aankoop uit omdat zij geen grote schulden wil len of omdat zij de lening niet rond krijgen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Autofinanciers die aan een merk zijn verbonden, kregen de hardste klappen. In de eerste zeven maan den van dit jaar leenden autoko pers de helft minder dan in dezelf de periode in 2008. Ook post orderbedrijven als Wehkamp en Neclcermann verkochten minder op afbetaling. Daar daalde het ver strekte krediet in de eerste zeven maanden van 2009 ruim 30 pro cent. Over de hele linie daalde de kredietverstrekking van financie ringsmaatschappijen bijna 20 pro cent, van bijna 2,4 miljard euro in de eerste zeven maanden van vo rig jaar tot 1,9 miljard dit jaar. Con sumenten zijn blijkbaar bang voor schulden, zegt Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. „Zul ke forse dalingen in de kredietver lening heb ik nooit eerder gezien." Niet alleen de kredietcrisis beknot de koopdrift, ook strengere regels van toezichthouder AFM maken le nen lastiger. Aanbieders, bemidde laars en adviseurs die leningen ver strekken, moeten sinds 1 april dit jaar in hun reclame de zin 'Let op! Geld lenen kost geld' opnemen. pagina 3: commentaar pagina 6 en 7: 'we zitten niet aan de bedelstaf Zeeland: 2 en 3; 25 t/m 33; Binnenland: 4 t/m 8 Buitenland: 9 en 11; Economie: 14 en 15; Meningen: 17; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 37 t/m 41; Televisie: 42 en 43. Bijlage: UitGids. ALKMAAR - De dijken zijn doorgebroken en West-Nederland overstroomt. Hulpverleners moe-, ten mensen zien te redden van huizen of omge slagen bootjes. De ramp is zo groot dat er hulp uit het buitenland moet komen. Deze taferelen speelden zich gisteren af in Noord-Holland tij dens de tweedaagse rampenoefening FloodEx, een van de grootste die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Ruim achthonderd mensen kwa men in actie: acteurs, figuranten en hulpverle ners uit Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Estland en Polen. foto Olaf Kraak/ANP Internet ^245'S' voor €16,45 /mnd GRATIS LG Arena Zilver Gratis Skull Candy headset 5 megapixel camera 2-jarig Hi Online 15 €13,95 Mobiel internet, nu 2,50* €16,45 GRATIS Samsung Omnia Qwerty Windows Mobile 6.1 Pro Qwertytoetsenbord 2-jarig Hi Online 30 €24,95 Mobiel internet, nu 2,50* €27,45 Ga naar hi.nl, de Hi Winkel of bel 0800-0346 Korting Mobiel internet geldt 1 e 12 maanden daarna €9.95 /mnd. Kijk voor de voorwaarden op hi.nl Welkom (jpSodely HULST - Bij werkzaamheden aan een grote schuur bij een veeteeltbe drijf aan de Rietstraat ten noorden van Hulst is gisterochtend rond kwart over acht uur een bouwvak ker (22) uit het West-Brabantse Fij naart om het leven gekomen. Een betonnen wand van 2500 kilo gram kantelde bij de werkzaamhe den en viel op de man uit Fijnaart. Een collega van hem kon nog net wegspringen. De klap was zo groot, dat l\et slachtoffer door de betonnen vloer is gedrukt en in de kelder van de schuur terechtkwam. De man is ter plaatse overleden. De arbeidsin spectie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Kopen op afbetaling is dom reageer op www.pzc.nl reacties: 422 Voetbalmuseum is aanwinst voor Zeeland eens 50% 50% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 ....8 «7 1688 555530» Kijk verderop in deze krant Nederlandse O) -j Energie Maatschappij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1