Zeeland is aan het verdrogen .ré;m ffr I Provincie: geld Schelde-akkoord komt Uitblijven van regen begint zichtbaar te worden Politie extra alert Koopkracht daalt met kwart tot half procent Dekking zoeken ""'LS K-m AfM£| Bewolkt en wat WALCHEREN 251e jaargang nr. 202 Een wijze les op de Oosterschelde Schapenbout bijna wereldstad De hoofdzaak is dat je lekker eet V VHBY VRIJDAG 28 augustus 2009 Adelinde Cornelissen beleeft gouden debuut in dressuur 29 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Morgen in de PZC: Twaalf pagina's Zeeuws voetbal - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 door René Schrier MIDDELBURG - De meest westelijke punt van Walcheren behoort tot de droogste gebieden van Neder land. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel is het net zo droog. Het uitblijven van een flinke regen bui begint sporen in Zeeland na te laten. Voetbalvelden in verschillen de gemeenten zijn inmiddels afge- DALFSEN - De politie vreest dat het bezoek van koningin Beatrix van daag aan Dalfsen, Ommen en Raal- te wordt verstoord. Er zijn serieu ze aanwijzingen dat een aantal mensen plannen in die richting heeft. Uit voorzorg zijn noodmaat regelen genomen. Aanwezigen lo pen het risico (preventief) gefouil leerd te worden. keurd en voor veel sportvelden wordt bekeken of het wel verstan dig is om er op te spelen. Zo raadt de gemeente Middelburg voetbal verenigingen af om trainings- en oefenwedstrijden te spelen. Afdelingshoofd buitendienst Kees Sanderse vertelt dat in de plantsoe nen in Middelburg geen extra maatregelen getroffen worden voor de de beplanting die er al lan ger staat. Er wordt vanuit gegaan dat de wortels van die planten lang genoeg zijn om bij water te kunnen. Dat geldt niet voor jonge aanplant, vandaar dat die wel van water wordt voorzien. Aan bomen is goed te zien dat ze dorst heb ben. Zij laten vervroegd hun blade ren vallen zodat ze minder vocht hoeven te verdampen. De droogte heeft ook een voordeel; in Goes hoeft het gras van de gemeente minder vaak gemaaid te worden. Het KNMI houdt bij hoeveel neer slag er valt en hoeveel vocht er in Nederland verdampt. Uit dat over zicht blijkt dat er in de punt van Walcheren een vochttekort is van 250 tot 300 millimeter. Op overig Walcheren, van Westenschouwen tot Zierikzee en in de driehoek Breskens-IJzendijke-Terneuzen is het vochttekort 200 tot 250 milli meter en in overig Zeeland 100 tot 150 millimeter. Het waterbedrijf Evides merkt nog niet zo veel van het uitblijven van regen, al zijn de cijfers over augus tus nog niet bekend. Juli gaf een iets hoger waterverbruik te zien dan juli 2008. De brandweer moet veel vaker uit rukken voor bermbranden. Tus sen 16 en 23 augustus was het 34 keer raak. Deze week kwamen daar verspreid over Zeeland der tien buitenbranden bij. DEN HAAG - De koopkracht van de Nederlander daalt volgend jaar ge middeld met een kwart tot een half procent. Gezinnen met één kostwinner en een modaal brutosa laris van 30.000 euro gaan er waar schijnlijk het meest op achteruit: min 1 procent. Kostwinners met twee keer modaal gaan er 0,75 pro cent op achteruit. Dat blijkt uit berekeningen die gis teren in de ministerraad op tafel la gen, zo bevestigen bronnen rond het kabinet. De cijfers komen op Prinsjesdag officieel naar buiten. Het kabinet legt vandaag de laatste hand aan de begroting voor 2010. De gemiddelde Nederlander gaat in 2010 de recessie echt in de porte monnee voelen. Dit jaar stijgt de koopkracht nog voor de mensen die hun baan behouden. Over 2009 en 2010 samen gemeten gaat iedereen die niet werkloos wordt, er op vooruit. De Oranjes mogen overal gefotografeerd worden Zie pagina 8 en 9 reacties: 490 Een dorp kan best zonder pinautomaat ééns 9% .-s. r> "V. L-hT »f f*,L Li ENSCHEDE - Fonteinen op de campus van de Universiteit Twente in Ensche- tot vijf meter hoog toe ontstaan. Het record van 1960 deelnemers is niet de. De introductieweek is gisteren besloten met een aanval op het wereld- verbroken. record Mentos Geiser, waarbij een pepermuntje in een fles cola een fontein foto Eric Brinkhorst/ANP MIDDELBURG - De eind 2005 afgesloten overeenkomst tussen de provincie en de rijksoverheid over het ver diepen van de Westerschelde en het daarmee samen hangende natuurherstel staat nog altijd als een huis. Dat zegt directeur Carel Colijn van de provinciale af deling ruimte, milieu en water. De provincie krijgt op basis van dit akkoord 100 miljoen euro voor verdub beling van wegen naar de Westerscheldetunnel en 200 miljoen euro voor natuurmaatregelen. Een deel van het geld voor de wegen zou op tafel komen na aankoop van de Hedwigepolder voor ontpoldering. Dat dit plan nu is geschrapt, maakt volgens Colijn niets uit. „Het geld is ons toegezegd." pagina 2: noodwet kan er snel zijn 11688"555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1