Economie veert beetje op PZC PARIJS SEINE 8 en 9 Centraal Planbureau is minder somber over werkloosheid in 2010 Arts verstrekte illegaal medicijnen en verder Toots krijgt Concertgebouw Jazz Award Riviercruise Inbreker pakt biertje en belt politie KRAS,NL WALCHEREN Kerstpakket sneuvelt door recessie WOENSDAG 12 augustus 2009 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 188 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 VANDAAG; Scheuren in een monstertruck Met de vrouwen bloot, is het werk dood Gepimpte auto's op Fantasy Tuning Day Het begrotingstekort, de werk loosheid en de economische krimp lijken minder erg uit te vallen dan eerder werd gedacht, aldus het Centraal Planbureau. DEN HAAG - De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn iets verbeterd. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) die het kabinet de komende weken gebruikt voor het opstellen van de begroting van volgend jaar. De situatie is onverminderd slecht, maar op een aantal terrei nen is het beeld iets verbeterd in vergelijking met twee maanden ge leden. De voorspellingen zijn nog altijd wel somberder dan toen het kabinet dit voorjaar een pakket cri sismaatregelen nam. Vooral de werkloosheid in 2010 komt naar verwachting lager uit dan in juni nog werd gedacht, al dus ingewijden. In juni werd nog gerekend op 730.000 werklozen in 2010 (9,5 procent van de beroeps bevolking), nu houden de reken meesters van het kabinet het op 615.000 (8 procent). Ook het begrotingstekort ziet er iets minder somber uit. In juni hield het CPB het voor dit jaar op TILBURG - Een 24-jarige man uit Serooskerke (W) die gisterochtend in een horecazaak op het Wagner- plein in Tilburg inbrak, belde zelf de politie en bleef keurig wachten tot de agenten arriveerden. Hij wil de kennelijk met de actie aandacht voor zijn financiële problemen vra gen. De inbreker vernielde omstreeks 4.15 uur een ruit van een brasserie en kroop door het gat naar bin- 4,1 procent van het bruto binnen lands product, nu is dat 4 procent. Ook voor 2010 is het beeld verbe terd: een tekort van 6,3 procent in plaats van 6,7 procent. De economische krimp is dit jaar met 4,75 procent onverminderd groot en historisch. Voor 2010 is een lichte verbetering zichtbaar. Er zou niet langer sprake zijn van een krimp van een 0,5 procent, maar van een nulgroei. nen. Hij nam een flesje bier uit de koeling en dronk dat buiten op. Agenten troffen hem daar aan. Hij vertelde hen dat hij de inbraak gepleegd had omdat hij een hulp vraag heeft. De 24-jarige man had een gevange nisstraf uitgezeten en heeft zo'n 10.000 euro aan schulden. Die kan hij echter niet betalen, omdat hij geen uitkering of werk heeft. Dat somberheid troef blijft, komt vooral door de ingezakte wereld handel. Die zakt met 14,3 procent weliswaar iets minder terug dan eerder werd gedacht, maar de da ling is nog altijd zeer fors. Vandaag komen de meest betrok ken ministers voor de eerste keer bij elkaar om over de begroting te spreken. Op Prinsjesdag presen teert het kabinet officieel zijn plan nen voor volgend jaar. DOETINCHEM - Het Slingeland Zie kenhuis in Doetinchem heeft een einde gemaakt aan illegale verstrek king van medicijnen door een van zijn specialisten. De internist-onco loog Erik Muller vroeg patiënten hun overgebleven pillen in te leve ren, waarna hij die aan nieuwe pa tiënten meegaf Niemand contro leerde de middelen. Hij overtrad hiermee de geneesmiddelenwet. Het ziekenhuisbestuur wist al die tijd van niets. De directeur heeft Muller op het matje geroepen en laat de medicijnen vernietigen. pagina 4 en 5: even in de archiefkast kijken Gebruik overtollige medicijnen is prima reageer op www.pzc.nl reacties: 381 Dierproeven blijven altijd nodig eens 35% Zeeland: 2, 3, 17 t/m 21; Binnenland: 4, 5; Buitenland: 6, 7; Economie: 10, 11; Me ningen: 13; weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 23; Sport: 26 t/m 29; Televisie: 30, 31; bijlage: Zomerkrant. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 4-STERREN CRUISE vanuit Parijs naar o.a. Caudebec, Rouen en Honfleur! Alléén vertrek op 19 en 22 oktober! www.kras.nl/32146 AMSTERDAM - Jean 'Toots' Thielemans (87) heeft gisteravond in Amster dam de Concertgebouw Jazz Award 2009 uitgereikt gekregen. Het is een oeuvreprijs voor een internationaal vermaarde jazzmusicus die jaarlijks wordt toegekend. foto Rick Nederstigt/ANP waarom zou je meer betalen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1