m WCT raakt buiten beeld Nu 10% korting* op de PZC Walcheren krijgt grootste panorama ïsüïiüiwooN square Pianorecital Philip Glass gehele collectie! vMOhTEL 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 \\t I, 'I t%s Fraaie dag 20" Nederland telt meer vrouwelijke rechters dan mannelijke 12 Showbizzkoppel Jan en Yolanthe zijn uit elkaar 6 In de Ovezande spettert De Dijk op Craauwrock Amerika's grootste museum lééft zie ook: www.pzc.nl/uit WOENSDAG 20 mei 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 118 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Nieuwe problemen bij planologische voorbereidingen. door Ben Jansen MIDDELBURG - De kans op een Wes- terschelde Container Terminal (WCT) neemt verder af Bij de voorbereidingen voor een nieuw besluit over de containerkade doe men steeds nieuwe problemen op. Zo blijkt een afzonderlijk milieuef fectrapport te moeten worden ge maakt voor de natuurcompensatie die in verband met de WCT bij Ritthem is voorzien. Om dit ge bied onder invloed van eb en vloed te brengen, moet het be staande Rammekensschor worden doorgraven en dat kan zwaarwe gende effecten hebben. Bovendien is het een zware dob ber aan te tonen dat het noodzake lijk is voor de WCT too hectare Westerschelde in te polderen. De zelfde Westerschelde waarin koortsachtig naar mogelijkheden voor natuurherstel wordt gezocht. In het besluit van het kabinet af te zien van ontpoldering van de Hedwi|epolder wordt de locatie waar de WCT zou moeten komen, genoemd als plek waar extra schor en slikvorming mogelijk is. Het mi nisterie van LNV heeft laten we ten kritisch te bezien hoe wordt omgegaan .met het spanningsveld tussen 6oo hectare natuurherstel en too hectare inpoldering. Het voornemen was de aanzet voor de planologische procedure vóór de zomer af te ronden. Daar komt nu zeker een jaar bij. Gedeputeerde Harry van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) wilde niet ingaan op de consequenties van de nieuwe vertraging. „We zijn in allerlei overleggen bezig de WCT tegen het licht te houden. Het doel blijft in Vlissingen-Oost op flinke schaal containers over te kunnen slaan." pagina 15: luchtkasteel WCT MIDDELBURG - Als het aan de ondernemer Dick Hulshof (rechts) ligt, krijgt Walcheren over enkele jaren het grootste panorama ter wereld. Kunstenaar Kees van Citters is in september begonnen aan het 350 meter lange kunst- jk X r/or/F/rA\ers IlipDK 1 LAAGSf 1 PRIJZIN VANSOeS !ÜJr lm wtm ZIE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT werk waarop de Walcherse kust wordt afgebeeld. foto Lex de Meester Pagina 2 en 3: lopen van Veere naar fort Rammekens ■Kü Zeeland: 2 en 3; 25 t/m 35; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Economie: 14, 15; Meningen: 16; Cultuur: 19; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 39 t/m 43; Televisie woensdag en donderdag: 44 t/m 47. mm'ïM Stekker moet uit WCT reageer op www.pzc.nl reacties; 270 Dubbelfunctie is wenselijk in kleine provincie WÊÊWHÊBBÊÉ 56% oneens M 44% Oppositie kraakt plan sluiten gevangenissen DEN HAAG - Het plan van staatsse cretaris Nebahat Albayrak van Jus titie om tot 2012 acht gevangenis sen te sluiten is slecht gevallen. De WD, PW en SP hebben een spoeddebat aangevraagd, dat van avond wordt gehouden. Door de sluiting verdwijnen er 1200 banen. Voor Torentijd in Middelburg heeft: het plan geen gevolgen. To rentijd telt 209 cellen. Daar veran dert de komende jaren niets aan. pagina 3: commentaar pagina 6 en 7: 'we houden een flinke buffer reservecellen' MIDDELBURG - Philip Glass (70), de meest gespeelde en populairste componist van dit moment komt naar Middelburg. Glass opent zaterdag 26 september met een pianorecital het nieuwe seizoen in de Zeeuwse Concert zaal. Zijn opera Einstein on the Beach krijgt vrijdag 9 oktober een concertante uitvoering door het Attaca Ensemble. De voorintekening voor deze con certen begint vrijdag via het bestel formulier van Theater Exploitatie Zeeland. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 8 "7 "Vraaq naaf de actievoorwaarderi in de winkel DESIGN BY Exclusief en betaalbaar zitcomfort mei mei mei mei mei mei mei mei mei juni Hemelvaartsdag en 2° Pinksterdag open www.montef.nl Montèl vindt u op de volgende woonboulevards: Alkmaar, Amersfoort. Amsterdam, Apeldoorn, Beverwijk. Breda. Cruquius. Den Bosch, Den Haag. Eindhoven, (Soes. Groningen, Hazerswoude, Heerenveen, Heerlen. Leiderdorp, Nijmegen, Oldenzaal, Sliedrocht, Sleenwljksmoer, Utrecht, Waalwijk, Zevenaar, Zutphen en Zwolle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1