Taakstraf staat ter discussie Winter te voelen in de portemonnee 34 Ministerie raadt vakantie in Mexico af Cokebende op Curasao opgerold KONINGINNEDAG OPEN! 1 f/ 15% KOMING K»™'.' STEÏWAUS Cannachopper ruikt de hennep vanuit de lucht WOENSDAG 29 april 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 100 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Ryan Giggs krijgt eindelijk zijn oeuvreprijs WALCHEREN Licht bewolkt 15° OM onderzoekt of instrument nog spoort met rechtsgevoel. DEN HAAG - Het Openbaar Ministe rie (OM) wil onderzoeken of een taakstraf nog van deze tijd is. Dat zei procureur-generaal Harm Brou wer gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij wil weten of een werkstraf wel tegemoetkomt aan het rechtsgevoel in de samenle ving. Werd in 2004 nog 29 procent van de volwassenen veroordeeld tot een werkstraf, vorig jaar was dat eenderde. Driekwart van de ver oordeelde minderjarigen kreeg vo rig jaar een taakstraf Volgens het OM staat die trend op gespannen voet met de kritiek op de taakstraf De PW diende maandag nog een voorstel in om werkstraffen in te ruilen voor minimumgevangenis- straffen. De partij beschouwt taak straffen als 'een aai over de bol'. Brouwer zegt niet tegemoet te wil len komen aan 'onderbuikgevoe- lens'. „De taakstraf heeft zijn spo ren verdiend", aldus de procu reur-generaal. „We moeten het kind niet met het badwater weg gooien, maar wij hebben ook te maken met de discussie in de sa menleving. Misschien blijkt uit een onderzoek wel dat de vergel ding in een taakstraf zwaarder moet wegen." Het laatste onderzoek naar taak straffen dateert uit 1993. Toen bleek de acceptatie groot, hoewel het sentiment in de maatschappij ook anders was. Brouwer: „Het was de tijd dat daders werden heengezonden vanwege het cellen tekort." Toch merkten de onder zoekers ook toen al op dat het draagvlak snel zou verdampen als te veel werkstraffen werden opge legd. Volgens het OM stroken de gevoe lens van onveiligheid niet met de cijfers, die uitwijzen dat 'Neder land geleidelijk steeds veiliger wordt', stelt Brouwer. pagina 3: commentaar pagina 29: minder misdaad opge spoord MIDDELBURG - Meer dan de helft van de klanten van energiebedrijf Delta moet dit jaar bijbetalen als de jaarfactuur in de bus valt. In de jaarfactuur worden de maandelijk se voorschotten verrekend met het werkelijke verbruik. Zestig procent van de klanten die in de eerste drie maanden een jaar factuur ontvingert arnoet bijbeta len. Twintig pracens v~m die groep zelfs meer dan 500 Veertig procent kreeg geld terug (gemid deld 150 euro). De afgelopen jaren lag de verhouding precies anders om: zestig procent kreeg geld te rug, veertig procent moest bijbeta len. Na drie zachte winters is het gasverbruik afgelopen winter flink hoger geweest, wat in de jaarfactu ren duidelijk te zien is. Ook de ge steeen gasprijs speelt een rol. pagina 2: koude winter doet pijn Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688 555530 DEN HAAG - Toeristen dragen mondkapjes tijdens hun vakantie in Cancun in Mexico. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanwege de var- kensgriep alle niet-essentiële reizen naar Mexico af. Het gaat niet om een negatief reisadvies. Vol gens het ministerie moeten reizigers zelf bepalen of hun reis nog verantwoord en noodzakelijk is. Het advies is voor reisbureaus of verzekeraars geen reden de reissom te vergoeden. Mensen die hun vakantie naar Mexico uit veiligheidsoverwe gingen annuleren zijn veelal (een deel van) hun geld kwijt. foto Elizabeth Ruiz/EPA pagina 10: 'kleine kans dat griepvirus nog ge vaarlijker wordt' WILLEMSTAD - Justitiediensten van Curaqao, Nederland, Venezuela, Colombia, België en de VS hebben gisteren op Curasao zeventien ver moedelijke leden van een drugs bende aangehouden. Justitie zegt dat de bende contac ten onderhield met criminele net werken die in het Midden-Oosten de Libanese terreurgroep Hezbol lah financieel ondersteunen. De or ganisatie was verantwoordelijk voor de in- en uitvoer van zeker 2000 kilo cocaïne per jaar. De bende bleek cocaïne en xtc in te voeren vanuit Venezuela en Co lombia. Ook werden zeecontai ners met cocaïne verscheept naar Nederland, Spanje en Jordanië. Taakstraf werkt beter dan de gevangenis reageer op www.pzc.nl wV.. reacties: 386 Internet is een prima alternatief voor balie eens 38% oneens C~^HI 62% Zeeland: 2 en 3; 21 t/m 29; Binnen land 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Economie: 12 en 13; Meningen: 15; Weer: 16; Strips: 17; Cultuur: 33; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39; extra: bijlage Nieuwbouw. Keuken t 11 j' k w f'. ff w OP KEUKEN1 I K5»/oKomiNG=; */wElTMEISTÉ« HOCHEhS luit je winst! MIDDELBURG, Mortiereboulevard 28 (Mortiereboulevard) tel 0118-606690 Kijk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1