PZC EVolg het jeugddebat Privéwindmolen levert niets op Thoolse nertsenfokkerij doelwit Zeeuwse ontslaggolf op komst Bemanning ARM 4 zou in Vlissingen AID'ers bedreigd hebben. Word ook abonnee! Zandbijen volop bezig met de voortplanting WK-medailles bieden ischaatsers geen garanties Beren ontwaken uit hun winterslaap in Rhenen 'Spookverhalen' drukken opkomst Zeeuwse vaccinatiecampagne woensdag van 14-16 uur j Minister waarschuwt vissers door Emile Calon MIDDELBURG - Minister Verburg (LNV) heeft de visserijsector ge waarschuwd dat ze het intimide ren en bedreigen van leden van de Algemene Inspectie Dienst door Walcherse vissers niet tolereert. Juriste E. Reijnders van het minis terie maakte dat gisteren bekend na afloop van een rechtszaak van de firma Van Belzen uit Arnemui- den tegen het ministerie. Beman ningsleden van de ARM 4, eigen dom van Van Belzen, worden ver dacht van intimidatie en bedrei ging van AID'ers. Ze zouden op 17 februari inspecteurs verhinderd hebben een loods in de Vlissingse haven te doorzoeken. Om die re den wil de minister dat de ARM 4 drie weken langs de kade blijft. Raadsman J. Schieman vroeg de Middelburgse rechter dat stilleg gen af te wijzen. Volgens hem was er die bewuste vrijdag niets bijzon ders aan de hand en lag de fout bij de AID'ers omdat ze zich niet legi timeerden. „Toen ze aan de deur van die loods stonden te trekken kregen ze in klare taal te horen dat ze moesten oprotten." Na afloop van de zitting stelde Reijnders dat het incident niet op zichzelf staat. Volgens haar vinden de laatste tijd in Vlissingen meer bedreigingen en intimidaties van AID'ers plaats. Om die reden heeft de minister de sector gewaarschuwd dat ze geen herhaling wenst van 1988, toen de ME wekenlang AID'ers moest be schermen. Vice-voorzitter H. van Geesbergen van beheersgroep Delta-zuid is ver baasd dat de juriste uit een beslo ten overleg klapt. Tegelijkertijd stelt hij dat de minister haar bewe ring over meerdere incidenten niet hard kon maken. „Ons is maar één incident bekend. Als het om meerdere zaken gaat, moet daarvan aangifte worden gedaan, zodat de rechter straffen kan opleg gen." Volgens Reijnders is alleen van het incident met de ARM 4 aangifte gedaan. STAVENISSE - Tientallen nertsen lo pen waarschijnlijk nog vrij rond op Tholen, nadat dierenactivisten zaterdagnacht ruim drieduizend nertsen lieten ontsnappen uit een nertsenfokkerij bij Stavenisse. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edel- pelsdierhouderij, vreest een slach ting onder kippen en kleingedier- te. De meeste losgelaten nertsen zijn zondag teruggezet in de kooien. Een aantal is op de open bare weg doodgereden. „Terroristen", noemt Verhagen de actievoerders. De nationale recher che is ingeschakeld. Voorzitter Jack van Bruggen van de Dierenbe scherming Noord- en Midden-Zee land veroordeelt de actie scherp. Hij vindt dat het loslaten van de nertsen averechts werkt. „Ik ben hier echt woedend over." door Claudia Sondervan MIDDELBURG - Eén op de vijf Zeeuwse werkgevers ontslaat de komende maanden personeel. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel. Relatief veel mensen in vaste dienst worden ontslagen. Zeeuwse bedrijven hebben mogelijk min der werknemers met een 'los' dienstverband, denkt woordvoer der Mare Volleman van de KvK. De somberste sectoren in omzet- verwachting en werkgelegenheid zijn transport, bouw, industrie en horeca. De detailhandel lijkt in om zet het minst gedeerd door de cri sis, maar kent wel de meeste ont slagen: 33 procent daling van werk gelegenheid. pagina 2: Zeeuws bedrijf heeft meer vlees op de botten pagina 3: commentaar DEN HAAG - Particulieren verdie nen geen cent door het plaatsen van een windmolen op hun dak of in hun tuin. De kleine windtur bines zijn daarvoor veel te duur en ze leveren te weinig energie, zegt Senter Novem, de duurzaamheids denktank van het ministerie van Economische Zaken. Die heeft de turbines op een testveld in Zee land geplaatst. Uit testresultaten van april 2008 tot en met januari 2009 blijkt de best presterende tur bine, Montana, 2160 kilowatt te hebben geleverd, 62 procent van het gemiddelde jaarlijkse gezinsver- bruik van 3500 kilowatt. Een forse opbrengst, maar met een aanschaf prijs van 18.508 euro moet de con sument volgens Senter Novem diep in de buidel tasten. fe-tnuRr-" 8 "ü- ln crisistijd is loonsverlaging bespreekbaar reageer op www.pzc.nl Zie pagina 11 UW reacties: 447 Dierenactivisten gooien eigen ruiten in Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 10; Beurs: 11; Buitenge bied: 12 en 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 29; Sport: 31 t/m 33; Televisie: 34 en 35. Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530 Vrij zonnig DINSDAG 17 maart 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 65 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN MIDDELBURG - Krap de helft van de opgeroepen meisjes heeft gisteren in Middelburg een vaccin tegen baarmoederhalskanker gehaald. Een teleurstellende eerste dag van de Zeeuwse vaccinatiecampagne, zegt CCD Zeeland. „We hoopten op zeventig procent", reageert cam pagnecoördinator Leo Meijaard. Landelijk was de opkomst zestig procent. Ais oorzaak voor de lage opkomst noemt Meijaard de 'spookverhalen' die de ronde doen over het vaccin. „Je zou onvrucht baar worden of zelfs dood kunnen gaan door het vaccin. Die verhalen zijn op interpretaties en niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd." De komende twee weken kunnen ruim negendui zend meisjes van dertien tot zestien jaar in heel Zeeland nog een prik halen. foto Ruben Oreel bekijk de video op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1