Oorzaak crash onduidelijk Wie is dep goedkoopste? UitGids HH Bel nu 0800-4684 of kijk op nederlandenergie.nl Vandaag 1 EURO Vandaag in de Winkelen in Heinkenszand Zeeuws Museum vol franje Freak en andere folk zie ook: www.pzc.nl/uit Vandaag de PZC met de UitGids voor een speciale introductieprijs van 1 euro DONDERDAG 26 februari 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 49 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN Gewonde passagiers van de Boeing 737 van Turkish Airlines worden afgevoerd. foto Cynthia Boll/GPD Ramp met Turks toestel eist negen levens; 86 mensen raken gewond. SCHIPHOL - De oorzaak van de vliegtuigcrash bij Schiphol, waar bij negen mensen om het leven kwamen, was gisteravond nog on duidelijk. Beide zwarte dozen wor den vandaag geanalyseerd. Bij het ongeluk met de Boeing 737 van Turkish Airlines raakten 86 mensen gewond, van wie gister avond laat er nog zes in kritieke toestand verkeerden. Onder de do den zijn de twee piloten en een derde bemanningslid. Naar ver wachting wordt vandaag de identi teit van alle slachtoffers bekend. Het toestel met 127 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord vertrok even voor half ne gen gisterochtend plaatselijke tijd vanuit Istanbul naar -Amsterdam. Rond half elf raakte de Boeing in de problemen en stortte neer in een akker, enkele honderden me ters van de Polderbaan, tussen het Rottepolderplein en Schiphol. Bij de crash brak het vliegtuig in drie delen. Er brak geen brand uit. Gisteravond was nog onduidelijk Vandaag wordt wellicht meer dui delijk over de oorzaak van het ongeluk gisteren met het Turkse vliegtuig, dat net voor de landing op Schiphol neerstortte. of er kort voor de crash nog con tact was tussen de gezagvoerder en de luchtverkeersleiding. Voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Vei ligheid zei dat de bemanning zo lang mogelijk heeft geprobeerd te blijven vliegen. „Door gebrek aan snelheid lukte dat op een gegeven moment niet meer en is het vlieg tuig letterlijk uit de lucht geval len", aldus Van Vollenhoven. Nadat het was neergestort kwam de hulpverlening razendsnel op gang. Zestig ambulances brachten de gewonden naar ziekenhuizen. Familieleden en nabestaanden van de slachtoffers kwamen gister avond even na tien uur aan op Schiphol vanuit Istanbul. Premier Balkenende en staatssecretaris Al- bayrak bezochten slachtoffers en familieleden. pagina 5: overlevingskans groeit 'iedereen bleef fotograferen' Nederlandse mm Berekening op basis van gemiddeld jaarverbruik: 3 500 kWh elektriciteit en 1.850 m3 gas (in gasregio 4) verbruik vastrecht energiebelasting heffingskorting totaal stroom gas '3/rvar/o6*0 verbruik vastrecht energiebelasting totaal gas Totaal Ned. Energie 281,89 83.88 451.85 -379,16 438,46 347,84 1.169,21 1.607,67 Nuon 396.90 23,88 451.85 -379.16 493,47 954,42 29,88 347,84 1332,14 1.825,60 Eneco 375,18 23,88 451.85 -379,16 471,75 960,51 23,88 347,84 133233 1.803,98 Essent 365,40 24,99 451.85 -379,16 463,08 916,86 24,99 347,84 1389,69 1.75237 BESPAAR BESPAAR BESPAAR C217,93 «196,31 €145,10 - Gemiddeld jaarvertxufc zoals vermeld op do bekende vcrgctpangssite GasOctitcom Oe vergefjkk op de websites van Nuon. Eneco on Essenl Ie vindon waren Er wwdt vergeleken mei hel mees! vi •Hol vastrecht Hgttnj ons wis hoger Oh betekent dot uw worded tk, mndot verbrui kleme, zot Bq mt volgt berekend 01281 pot kWh, €0.1880 por m3 on 379.16 holtingskorting Totalen z^i mekjsiet BTW en Enetgiebelashng. os Voedselbanken zijn volgende week leeg VLISSINGEN - De voedselbanken in Zeeland kunnen vanaf volgende week amper meer eten uitdelen aan de zeshonderd klanten. Bedrij ven leveren door de recessie min der aan het centrale magazijn in Rotterdam. Bovendien maken door het tv-programma Effe geen Cent te Makken meer mensen ge bruik van voedselbanken. pagina 25: voedselbanken krij gen geen extra hulp uit regio EN Zeeland: 2, 3, 17 t/m 25; Vlieg ramp: 4, 5; Binnenland: 6, 7; Buiten land: 8, 9; Achtergrond: 10; Menin gen: 11; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 27 t/m 33; Televi sie: 34,35; UitGids: 1 t/m 15. Meisjes geprikt tegen baarmoederhalskanker MIDDELBURG - Ruim negenduizend meisjes in Zeeland in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar worden vanaf maandag 16 maart gevacci neerd tegen baarmoederhalskan ker. De vaccinaties worden gege ven in Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen, Kruiningen, Hein kenszand, Zierikzee, Hulst, Terneu- zen en Oostburg. Ieder meisje krijgt drie prikken: één in maart, één in april en één in september. Vanaf september krijgen alle meisjes die in het jaar erop dertien worden vanzelf een oproep voor de vaccinatie. Vanaf die maand is de prik opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. pagina 3: commentaar pagina 2 en 3: we hebben voor elk meisje anderhalve minuut Voedselbank verdient steun Bos geer op w\ reacties: 507 Bonden moeten zich achter oproep Donner scharen I 34% 66% PZC met de

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1