Crimineel geld in skihal A PZC Kerstkoopjes in Wonderschoon Veere Kerstmis in het Meisje (8) niet omgebracht TWEEDE KERSTDAG OPEN SIEÏISHAUS Zie pagina 8 en 48. Paul PI M WALCHEREN Zet uw kerst- en nieuwjaarswens op de PZC-site. Kijkopwww.pzc.nl V, WOENSDAG 24 december 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 306 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 TARIN KOWT - In Kamp Holland in Tarin Kowt ver- tereenvolgende jaar Kerstmis in het kamp in de sieren verpleegkundigen de kerstboom. Afghaanse provincie Uruzgan. De Nederlandse missie viert voor het derde ach- foto Rick Nederstigt/ANP pagina 36: lezersfoto's pagina 36/37: 'Zeeuws' op kerstmenu van restaurants door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - Het 8-jarige meisje wier lichaam gisterochtend leven loos in bed werd aangetroffen in haar opvanghuis in Vlissingen, is niet door een misdrijf omgeko men. Dat wijst een eerste sporen onderzoek van de politie uit. Wat de doodsoorzaak wel was, moet nog blijken. Het ernstig ge handicapte kind woonde in een huis van Arduin, instelling voor ge handicaptenzorg, aan de Touten- burg in de Vlissingse wijk Bossen- burgh. Volgens buren werd zij, sa men met haar jongere zusje, per manent begeleid door Arduin. pagina 31'is het niet te verkla ren, dan is het niet natuurlijk' ■BHWBWWMMPWI Ontslag Willem van Hanegem is terecht reageer op www.pzc.nl Zie pagina 41 Internet maakt apothekers overbodig «ens 5% oneens 95% aantal reacties: 478 EN VERDER.. Beslag justitie op skihal is volgens rechtbank terecht. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De skihal in Terneu- zen is voor een groot deel gefinan cierd met drugsgeld. Dat is de con clusie die de rechtbank in Middel burg trekt. Het beslag dat het Openbaar Ministerie (OM) op de skihal heeft gelegd, blijft bestaan. Dat kan uiteindelijk tot gevolg heb ben dat de skihal wordt verkocht. Volgens de rechtbank is in elk ge val 7,s miljoen euro vanuit de Ter- neuzense coffeeshop Checkpoint naar de skihal gegaan. Daarnaast bestaat het 'ernstige vermoeden' dat de rest van het benodigde be drag, 13,5 miljoen euro, ook door Checkpoint is betaald. De recht bank meldt dat naar een deel van dat geld, 6,5 miljoen, nog onder zoek wordt gedaan. Justitie wil Checkpoint vervolgen als criminele organisatie. De eige uit je winst! GOES, Marconistraat 28 (Meubelboulevard Goes) tel 0113-227077 MIDDELBURG, Mortiereboulevard 28 (Mortiereboulevard) tel 0118-606690 Kijk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl. naar van de shop is hoofdverdach te. Volgens het OM heeft de organi satie in twee jaar tijd ruim 27,5 mil joen euro verdiend met criminele activiteiten. Om dat geld terug te krijgen, besloot het OM deze zo mer beslag te leggen op de hal. Als de rechtbank tot een veroorde ling komt, volgt een nieuw proces waarbij Justitie het geld probeert op te eisen. Als de rechtbank het OM gelijk geeft, kan dat uiteinde lijk betekenen dat de skihal wordt verkocht, zegt Elke Kool van het OM. „Maar in de tussentijd blijft de skihal gewoon open." Tussen de skihal en Checkpoint bestaat geen directe eigendomsrela tie. Toch meent de rechtbank dat het OM terecht beslag heeft ge legd. Volgens de rechtbank had den de eigenaren van de skihal kunnen weten dat het geld dat in de hal is gestoken van een misdrijf afkomstig was. ®pag. 2/3: 'bedacht om geld wit te wassen'; pag. 3: commentaar JAGUAR Uw Regionaal Jaguar Centrum BOGAERS JAGUAR GOES ANTHONY FOKKERSTRAAT 77 4462 ES GOES T. 0113 - 271 817 www.bogaers-jaguar.nl 1 I www.intratuinvuurwerk.nl Zeeland: 2, 3, 25 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Eco nomie: 15, 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 38; Weekagenda: 39; Sport: 41 t/m 47. Bijlage: Media met daarin Televisie: 58 t/m 63. KOOPZONDAG 28 dec. 12.00 uur-17.00 uur "la grande finale 2008" Jan Gielenplein 6 OUDENBOSCH Nu verkrijgbaar: PZC Jaarboek 2008 Verkoopadressen vindt u op www.pzc.nl/lezersextra 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1