Prijzen van huizen kelderen PZC Axelaar (82) in eigen woning overvallen 54S®C3aGiGfe __s mm m Mug verraadt autodief in Finland Zangeres Brandi wacht een druk jaar met haar band 2 Zeeuwse Komedie brengt met Kerstmis de wind in de wilgen 28 Yvonne Wisse mikt in 2009 op ,-jWK in Berlijn 36 DINSDAG 23 december 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 305 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN AXEL - Een 82-jarige inwoner van Axel is gisteren aan het eind van de middag in zijn woning aan de Bankert- straat overvallen. De man werd daarbij door de overval lers vastgebonden. Het slachtoffer raakte bij de bero ving gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Van de Ontdek de vele vroegboekvoordelen van de verschillende reisorganisaties zoals honderden euro's vroegboekkorting, gratis vakantieweken, gratis halfpension, 1-oudervoordeel, extra kinderkortingen of autohuurvoordeel. Ga naar één van de 220 Globe Reisburo's ofwww.globereisburo.nl. Internet maakt apothekers overbodig reageer op www.pzc.nl Zie pagina 10 en 11 uw 2K3 MSU - i Leefstijl gaat verhuurder niets aan 55% 45% aantal reacties: 474 gaat nét even verder EN Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Themaspread: 10 en 11; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Agenda: 28; Cultuur: 29; Buitengebied: 30 en 31; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Kredietcrisis eist haar tol op de Zeeuwse huizenmarkt. door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - De Zeeuwse huizen markt kraakt in zijn voegen. Over het hele jaar genomen daalden de huizenprijzen gemiddeld met procent. Maar in november zakten ze - afgezet tegen oktober - met 3 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster gisteren hebben bekendgemaakt. De gege vens laten zien dat de financiële crisis de huizenmarkt hard raakt. Consumenten zijn voorzichtiger geworden met grote aankopen, ter wijl banken de kredietverlening aan banden hebben gelegd. Dat vertaalt zich direct in de verkoop cijfers. In november werden min der huizen verkocht (280) dan in oktober (427). Alle types woningen op de Zeeuw se huizenmarkt worden voor lage- daders - het zou om twee mannen gaan - ontbrak giste ren elk spoor. De melding van de overval kwam even na half zes binnen bij de politie. Die heeft vervolgens spo renonderzoek gedaan in en rond de woning. Het is on bekend wat en hoe groot de buit is. foto's Frans Bosscha Onder invloed van de kredietcri sis staan de woningprijzen onder druk. Vooral buiten de Randstad, met name in Zeeland, vallen zwa re klappen. re prijzen verkocht. Vooral de vrij staande woningen worden minder waard. In het afgelopen jaar wer den ze 3 procent goedkoper, in de afgelopen maand zakte de waarde met maar liefst 5,9 procent ten op zichte van de maand daarvoor. De pijn op de huizenmarkt wordt vooral buiten de Randstad ge voeld. Naast Zeeland wordt Gro ningen het hardst getroffen: daar daalde de gemiddelde prijs van een verkochte woning met 2 pro cent. In Gelderland, Noord-Bra bant en Limburg werden dalingen van meer dan 1 procent genoteerd. In november daalde, landelijk ge zien, de gemiddelde prijs van een verkochte bestaande woning met 0,9 procent in vergelijking met de maand ervoor. De verkoop zakte zelfs met bijna 30 procent in tot ruim 11.600 woningen. De situatie op de Nederlandse hui zenmarkt is nog wel rooskleuriger dan in Groot-Brittannië en de Ver enigde Staten. Daar worden al ge ruime tijd op jaarbasis dalingen van meer dan 10 procent gemeld. De situatie in 2009 is onzeker; sommige toplieden in de bank- en vastgoedsector zouden al hebben gezegd dat prijsdalingen met enke le tientallen procenten mogelijk zijn. HELSINKI - Een mug heeft de Finse politie op het spoor gezet van een autodief. De agenten troffen in de gestolen auto een mug aan, die zich had volgezogen met bloed. Het DNA in het bloed werd verge leken met dat van mensen die bij de politie geregistreerd staan. Daarna kon een man aangehou den worden, meldde de politie gis teren. De verdachte zegt de wagen niet te hebben gestolen, maar een lift te hebben gekregen van iemand. Of de rechter het bloed in.de mug voldoende bewijs vindt voor een veroordeling voor autodiefstal is nog even afwachten. „Het is geen gewoonte om mug gen te gebruiken bij onderzoek", al dus een woordvoerder van de poli tie. Nu verkrijgbaar: PZC Jaarboek 2008 Verkoopadressen vindt u op wmw.pzc.nl/le2ersextra 1688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1