Dow Terneuzen snijdt diep PZC* $5 Kerstcruise RIJN MOEZEL 31 Lego speelt rol in onderzoek boulevard Vlissingen sss Hardglazen deuren Bewolkt 331 Wilders nu 'officieel' extreem-rechts DONDERDAG 11 december 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 295 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Alle Zeeuwse kinderen moeten een fietshelmpje op WALCHEREN Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten bij chemiebedrijf. door Raymond de Frel TERNEUZEN - Dow Chemical sluit nog dit jaar drie van de 26 fabrie ken in Terneuzen. Daardoor staan tweehonderd banen op het spel. Mondiaal krimpt het personeelsbe stand met elf procent. Volgens Dow-woordvoerder Matthijs van Meerveld is het aannemelijk dat dit percentage Ook wordt toege past op de 2150 medewerkers in Terneuzen. Over het personeel van de drie te sluiten fabrieken en het verdwij nen van andere banen hopen het management en de ondernemings raad begin 2009 helderheid te ge ven. Dat een aantal medewerkers zijn baan kwijtraakt betekent vol gens Dow-woordvoerder Matthijs van Meerveld niet automatisch dat er gedwongen ontslagen vallen. „We streven naar herplaatsing op andere Dow-fabrieken in Terneu zen. Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over ontslagen of vertrekregelingen", aldus Van Meerveld. Wel is al besloten dat al le 2150 Dow-medewerkers om kos ten te besparen voor eind februari verplicht tien vakantiedagen moe ten opnemen. Een van de drie fabrieken is al dicht, de andere volgen spoedig. De toekomst van een flink aantal werknemers van Dow in Terneu zen is nog ongewis. Het chemie bedrijf sluit nog dit jaar drie van de 26 fabrieken in die stad. Het gaat volgens Van Meerveld om drie 'kleinere' afdelingen, waar vijftig mensen ethylbenzeen, styr een en polystyreen maken. De pro ductie verhuist naar modernere fa brieken in Terneuzen en elders. Or-voorzitter Ewald de Backere spreekt van een zorgelijke situatie. „Wij streven ernaar zoveel moge lijk werk te behouden, maar dat is lastig door de huidige economi sche crisis." The Dow Chemical Company kon digde eerder deze week vergaande maatregelen aan. Mondiaal schrapt het concern vijfduizend voltijdsba- nen. Twintig locaties sluiten we gens dalende verkopen. Dat levert naar verwachting een jaarlijkse be sparing op van 700 miljoen euro. Wegens de slechte marktsituatie wordt ook de productie van circa 180 fabrieken grotendeels stilge legd. Het aantal contractormedewerkers daalt wereldwijd met circa zesdui zend. pagina 14: bond heeft twijfels over reden ingreep Dow VLISSINGEN - Veel jongens vinden spelen met le go leuk. Als je er dan ook nog serieus onderzoek mee kunt doen, wordt het extra boeiend. Scholie ren van de Middelburgse scholengemeenschap Nehalennia onderzoeken met de Hogeschool Zee land en het project Zeeweringen welk effect gol ven hebben op de boulevard van Vlissingen. Daar voor hebben ze de boulevard nagebouwd met Ie- go. In het waterloopkundig laboratorium van de HZ wordt de legoboulevard blootgesteld aan gol ven. De oplossingen van de scholieren worden morgen getest. foto Ruben Oreel transparant en chique /V\ Glashandel 1 WMELIESTE Nieuwe eerste burger Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - De beoogd nieuwe bur gemeester van Schouwen-Duive land komt uit Limburg. De 55-jari- ge Gerard Rabelink is nu nog bur gemeester van de gemeente Maas- bree, maar verruilt die positie - bij gunstige beslissing van de minister - voor die van eerste burger van de gemeente Schouwen-Duiveland. pagina 29: ervaren Limburgse be- stuurder EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Beurs: 14; Economie: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Weekagenda: 34 en 35; Cultuur: 36 en 37; Agen da: 39; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. De Champions League is voorspelbaar geworden reageer op www.pzc.nl Zie pagina 41 „'4/ Ouderschapsverlof moet door de ouders zelf betaald worden eens 74% oneens26% aantal reacties: 625 r *1 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 L. J 8 711688 555530 1 KOOPZONDAG UITVERKOOP 14 dec. 12.00 uur - 17.00 uur 21 dec. 12.00 uur - 17.00 uur Jan Gielenplein 6 OUDENBOSCH waarom zou je verder zoeken Gegarandeerd vertrek: 21 december per MS Prinses Christina*** o.b.v. volpension www.kras.nl/29109

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1