HZ zint op sport-hbo O "I A.S. ZONDAG OPEN O Annie en Tops vallen voor piloten Verzekeraar Fortis ontmanteld HET WEER: v. Bewolkt WWmPZC.NL Volg de Kustmarathon: Het laatste nieuws Foto's, filmpjes en uitslagen Zet uw foto's in het fotoalbum De beste lezersfoto's komen maandag in de krant Zaterdag 4 oktober 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 237 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 l WALCHEREN Vandaag bij de PZC: special over de Sloelijn zie ook film op www.pzc.nl Steeds meer dieren in verzorgingshuizen GOES - Zeeuwse zorginstellingen vinden het steeds vaker goed dat ouderen hun huisdier meenemen als ze moeten verhuizen. In de praktijk komt het echter nog wei nig voor. Pagina 2/3: Niet altijd plaats voor kat of hond in zorginstel ling. O Stuur uw dierendagfoto's naar de PZC: www.pzc.nl/foto/fotoalbum Sport-hbo is aanwinst voor Zeeland Topbeloningen in bedrijfsleven zijn ongrijpbaar eens 58% oneens 42% aantal reacties: 349 Zeeland: 2, 3, 29 t/m 43; Binnen land: 5 t/m 8; Buitenland: 9,10 en 11; Meningen: 12 en 13; Econo mie: 16, 17 en 18; Buitengebied: 23, 24 en 25; Weer: 26; Strips: 27; Cultuur: 44; Agenda: 45; Sport: 47 t/m 53; Televisie: katern Media ioads5.nl tel 0900-23556637 Als hogeschool plan doorzet, start opleiding in 2010 bij Cios Goes. door Frank Balkenende GOES - De Hogeschool Zeeland wil een hbo-sportopleiding beginnen. Een dergelijke opleiding ontbreekt in de provincie. Tilburg is het dichtst bij. Als het plan doorgaat, begint de opleiding in 2010 in Goes. De HZ en ROC Zeeland (Cios, mbo) pra ten daar al een tijdje over. Daarom wordt in de nieuwbouw van het Cios bij Sportpunt Zeeland - de bouw begint binnenkort - reke ning gehouden met de komst van de hbo-opleiding. Het is eenvou dig voor de HZ er een verdieping op te bouwen. Voorzitter Adri de Buck van het college van bestuur van de HZ ver wacht dat eind dit jaar de knoop wordt doorgehakt. „Momenteel lo pen er twee onderzoeken naar de haalbaarheid. Ook kijken we of het een klassieke opleiding voor li chamelijke opvoeding, die sportdo- centen aflevert, moet zijn of een hbo voor sport en management, waarmee je studenten opleidt tot managers bij bijvoorbeeld profes sionele organisaties als het NOCNSF." Uit de onderzoeken moet blijken of een hbo-sportopleiding vol doende studenten trekt. Het suc ces van mbo-zusje Cios is daarbij wel hoopgevend. Ook moet duide lijk worden wat de markt vraagt. De Buck: „Je ziet dat de markt voor recreatie, beweging en vrije- tijdssport groeit, innoveert en pro fessionaliseert. Daar is veel vraag naar hbo-geschoold personeel." Komt de hbo-opleiding er, dan hoeven studenten niet meer de provincie uit. Cios-studenten die verder willen leren, moeten nu Zeeland verlaten. Dat is voor de HZ geen doorslaggevend argu ment. De Buck: „De marktrelevan- tie weegt het zwaarst. Er moet geld mee te verdienen zijn." Voor de HZ is zo'n opleiding een nieuwe tak van sport. Daarom werkt de hogeschool nauw samen met ROC Zeeland. „Die heeft de expertise én de faciliteiten. Een hbo heeft bijna altijd minder stu denten dan een mbo. We krijgen dit niet in ons eentje rond." ARNEMUIDEN - Annie M.G. Schmidt en haar vrien din Tops - op de foto gespeeld door Sanne Vogel (met groene jas) en Terence Schreurs - gaan rond 1928 stiekem naar een vliegshow en worden daar verliefd op twee piloten, allebei Jan gehe ten. Annie zou daarna met haar Jan - haar eerste echte liefde - een kortstondige relatie krijgen. De episode komt terug in de televisieserie over het leven van Annie M.G. Schmidt. Gisteren wer den op vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemui- den opnamen gemaakt voor deze serie. foto Lex de Meester AMSTERDAM - De geplaagde Bel gisch-Nederlandse bankverzeke raar Fortis wordt ontmanteld. Het nieuwe reddingsplan vervangt de versie van afgelopen zondag. De Nederlandse overheid krijgt de Nederlandse bank- en verzeke- ringstalc van Fortis geheel in han den. Ook krijgt Nederland de vo rig jaar door Fortis voor 24 miljard euro overgenomen delen van ABN Amro. Nederland betaalt daarvoor 16,8 miljard. In het vorige plan be taalde Nederland 4 miljard voor een belang van 49 procent in For tis Bank Nederland. De Belgische overheid houdt vooralsnog 49 pro cent van Fortis Bank België in han den, voor 4,7 miljard euro. De Amerikaanse president Bush ondertekende gisteren het red dingsplan voor de financiële sector in de VS. Hij deed dat nadat het Congres het plan, waarmee zeven honderd miljard dollar is gemoeid, eindelijk had goedgekeurd. pagina 4: Staat koopt Fortis pagina 9: Huis stemt in met reddingsplan VS bijlage Spectrum: vertrouwen is de sleutel KAATSHEUVEL, Amerikastraat 14 (Industrieterrein 'De Kets') telefoon 0416-283282 Kijk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl. ^TEINfAUS W h/WELTMEISTER KOCHE*/ DAN ANDERETOPMERKEN! a>.,u

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1