r Fortis vervangt topman hét reiskatern van deze week een uitgebreid overzicht van de Blof binnen op nummer i met titelnummer van album Oktober Byvanck naar nieuw museum Wegpiraatje BBESÜ3S3I w^Van jole Word ook abonnee! Reizen i Daar moetje naar toe. HET WEER: VT* Wielrenner Erik Zabel (38) neemt afscheid Filip Dierckx moet vertrouwen herstellen van aandeelhouders. www.vanjole.com Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 11688 555547 Zaterdag 27 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 231 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00WALCHEREN Elke week in de zaterdagkrant MIDDELBURG - De Zeeuwse band Blof komt vandaag met Oktober op nummer 1 binnen in de Single Top ïoo. Deze hitlijst is gebaseerd op verkoopcijfers en het aantal le gale downloads. Blof haalde eer der de hoogste positie van de lijst met Holiday in Spain (2004), Aan zoek zonder ringen (2006) en Alles is liefde (2007). In de Nederlandse Top 40 stijgt het nummer deze week van 32 naar 20. Oktober is het titelnummer van het nieuwe album van Blof, dat volgende woensdag in Paradiso in Amster dam wordt gepresenteerd en dat twee dagen later officieel uitkomt. Spectrum: interview met Blaf mfSjk voor filmpje zie www.pzc.nl MIDDELBURG - Directeur Valentijn Byvanck verlaat het Zeeuws Mu seum. Hij wordt inhoudelijk direc teur van het nieuwe Nationaal His torisch Museum in Arnhem. On der zijn leiding werd het Zeeuws Museum ingrijpend vernieuwd. pagina 36 en 37: Zeeuws Mu- vseum herboren na vernieuwen de aanpak Byvanck OSLO - De Noorse politie heeft gis teren een 10-jarige jongen aange houden die met snelheden op lopend tot 90 kilometer per uur over een drukke weg reed. De be stuurder reed over een afstand van 20 kilometer naar Trondheim en kwam meermaals op de andere weghelft terecht, eer de politie hem van de weg kon duwen. De jongen was net lang genoeg om over het stuur heen te kijken. Blaf is de beste band van Nederland reageer op www.pzc.nl Zeeuwse bestuurders moeten plan privéziekenhuis steunen eens 62% aantal reacties: 370 WSrMï Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 37; Bin nenland; 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Meningen: 14 en 15; Beurs: 16; Economie: 17; Buitenge bied: 19 t/m 21; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 38; Agenda: 39; Sport: 41 t/m 47; Televisie: katern Media Advle* en Management v>V80 Veel zon - Bouwvakkers gebruiken de groot ste palenkraker van Europa voor het koppensnel len van funderingspalen. Die worden aangebracht voor de nieuwe elektriciteitscentrale van EON op de Maasvlakte bij Rotterdam. Deze zogeheten kolen/biomassa gestookte centrale produceert stroom van poederkool en wordt gebouwd op in totaal zeshonderd funderingspalen. De centrale krijgt een nettocapaciteit van 1070 megawatt en zal ongeveer 7 procent van het bin nenlandse elektriciteitsverbruik produceren. foto Ton Borsboom/ANP Fortis zet de Belg Dierckx (1955) aan het roer om het bedrijf in rus tiger vaarwater te loodsen. Dat luk te Verwilst gisteren na vier dagen van opeenvolgende flinke koersver liezen niet. Zijn mediaoffensief om de gemoederen te bedaren pak te zelfs averechts uit. Verwilsts ver zekering dat Fortis niet afstevent op een faillissement kon de waar dedaling van het aandeel niet stop pen. Fortis verloor gisteren bijna 21 procent, waardoor de koers naar het laagste niveau in vijftien jaar kelderde. Ook de mededeling dat Fortis 10 tot 15 miljard euro wil binnenha len door nog meer bedrijfsonder delen te verkopen, suste de beleg gers niet. Fortis stoot meer activi teiten af dan het aanvankelijk van plan was, ook in de thuismarkt Be nelux, om de overname van een deel van ABN Amro te betalen. Om kasgeld te genereren wil het concern gebouwen verkopen en ze vervolgens terughuren. Het concern kraakte deze week W* Het geplaagde Fortis heeft top- man Verwilst vervangen door Dierckx. Dat gebeurde nadat Ver wilst er niet in slaagde de onrust rond het bankconcern te sussen. ook onder aanhoudende geruch ten in de financiële wereld die vol gens Verwilst bedoeld zijn om het bedrijf in diskrediet te brengen. Verontruste klanten keren Fortis inmiddels de rug toe. Sinds begin dit jaar is 3 procent overgestapt naar een andere bank en is voor 5 miljard euro aan spaargeld van de rekeningen gehaald. Dierckx is al sinds 1998 lid van de raad van bestuur van Fortis. Offici eel moet zijn benoeming tot be stuursvoorzitter nog worden goed gekeurd door de vergadering van aandeelhouders. Wanneer die wordt gehouden is nog onbekend. door Gert van Harskamp UTRECHT - Fortis heeft Filip Dier ckx .aangesteld als bestuursvoorzit ter. Hij neemt met onmiddellijke ingang het werk over van interim topman Herman Verwilst. Dat maakte Fortis gisteravond bekend. Dierckx staat voor de zware taak het vertrouwen van aandeelhou ders en investeerders in de Bel gisch-Nederlandse bankverzeke raar terug te winnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1