HET WEER: Veel zon Vandaag bij de PZC de bijlage Film by the Sea Kledij die hele lichaam bedekt straks in onderwijs taboe. Zilveren sprong op Paralympische Spelen Eis twaalf jaar voor moord AZC u KENNISQUIZ t&ülSh 'Stemmen? Voor het waterschap?' m N Groene hoofdbrekers Word ook abonnee! Dinsdag 9 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 213 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Boerka op school verboden DEN HAAG - Het dragen van boer- ka's wordt op en rond scholen ver boden. Alle kleding die het gezicht bedekt, is in het onderwijs 'onwen selijk'. Dat zegt minister Plasterk van Onderwijs. Het verbod geldt niet voor het hoger onderwijs om dat het 'om onderwijs aan volwas senen gaat'. Volgens Plasterk moeten gezichts uitdrukkingen op scholen zicht baar zijn, zowel van leerlingen als van leerkrachten. Een bedekt ge zicht, ook met een bivakmuts of helm, staat communicatie in de weg. Een kind moet de gezichts expressie en de daarbij behorende gevoelens van een leraar kunnen zien, en andersom. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij dat er met de wet nu eindelijk duidelijkheid wordt ge schapen. „In de paar gevallen dat iemand een boerka draagt, staat dat de interactie tussen leraar en leerling in de weg", zegt een woordvoerder. De regels gelden voor leerlingen, leraren, ouders en ook leveranciers die op de school of het school plein komen. Brommerrijders mo gen wel een helm dragen. Volgens de AOb moet gelden: „Fietsenstal ling uit, helm af" Het Contactorgaan Moslims en Overheid is niet tegen een boerka- verbod: „Een boerka moet geen be lemmering vormen. Bovendien gaat de wet voor", aldus voorzitter Driss el Boujoufi. PEKING - De Nederlandse afvaardiging op de Para- van 3,63 meter zilver bij het verspringen. Eerder een bronzen plak. lympische Spelen heeft de eerste medailles bin- won ook zwemster Mirjam de Koning zilver. Mike nen. Annette Roozen (foto) won met een sprong van der Zanden, eveneens zwemmer, behaalde pagina 37: goede oogst ploeg MIDDELBURG - Twaalf jaar cel. Offi cier van justitie W. Smeenk eiste die straf gisteren tegen een 38-jari- ge Libische vluchteling. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 30 mei in het asielzoekerscentrum in Mid delburg Ibrahim Adam Said Kha- mis met één fatale messteek in de rug van het leven beroofde. „Moord met voorbedachten rade", aldus de officier. De advocaat van de Libiër weer sprak dat. Volgens hem handelde de verdachte uit paniek. Hij vroeg om hooguit vier jaar celstraf voor doodslag. De rechtbank doet 22 september uitspraak. pagina 27: man weet niets meer van messteek GOES - Maar heel weinig mensen weten dat er in november verkie zingen zijn voor de waterschapsbe sturen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête door de Water- bond. Slechts 12 procent van de Nederlanders gaf aan ervan af te weten. De campagnes voor de verkiezin gen moeten overigens nog op gang komen. Het waterschap Zeeuwse Eilanden brengt volgen de week een verkiezingskrant uit, evenals het waterschap Zeeuws- Vlaanderen. Dit jaar hoeven de kiesgerechtigden niet meer naar de stembus te gaan. Zij kunnen voor het eerst hun voorkeur schrif telijk kenbaar maken. pagina 2: niet meer naar de stembus, maar op de post 81% foto Diego Azubel/EPA Waterschapsverkiezingen moeten worden afgeschaft Speeltuin voor ouderen is de ultieme betutteling IPffffMffffffflllllTTIII Oneerjs 19% aantal reacties: 419 EN Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 27; Bin nenland; 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 13; Beurs: 14; Econo mie: 15; Weer: 18; Strips: 19; Cul tuur: 28; Agenda: 29; Buitenge bied: 30 en 31; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39 GOES - Wie weet het meeste van de Zeeuwse natuur en landschap? De PZC en natuurmuseum Terra Maris in Domburg organiseren de Zeeuwse kennisquiz. Vandaag staat in deze krant de eerste voor ronde met vragen over het thema 'verleiding in de natuur'. Na de voorrondes gaan er zes inzenders door naar de finale. pagina 31: de kennisquiz wil verleiden Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530 ga >bereisburo.nj witiww en word ook v/\nn33' www.globereisburo.nl gaat nét even verder 220 winkels

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1