Zware strijd in Zuid-Ossetië De lekkerste boerenkaas van Zeeland komt uit Nieuwerkerk Wereld omarmt de Spelen Al honderden doden bij escalerend conflict in afvallige regio Georgië. SBSLftd Tienduizenden mensen bij Rescue Viissingen Word ook abonnee! Zaterdag 9 augustus 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 187 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 PEKING - De temperatuur in het Vogelnest liep gisteren op naar grote hoogte. Ondanks de hitte in het nationaal stadion in Peking gin gen de Nederlandse sporters uit hun dak bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Jeroen Delmee genoot als vlaggendra ger het meest. Met 242 sporters heeft Neder land een recordaantal deelnemers. Ruim de helft van hen was erbij toen de Oranje-equipe op basis van het Chinese alfabet als 150e land het Vogelnest inging. Ze werden toegezwaaid door onder meer prins Willem Alexander, prinses Maxima en minister-president Jan Peter Balkenende. foto Kay Nietfeld/EPA pagina 7: politieke onrust TSCHINVALI - De escalatie van de strijd in Zuid-Ossetië heeft geleid tot een vluchtelingenstroom naar Rusland en in Georgië zelf Vol gens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties staken gis teren minstens duizend vluchtelin gen de grens over naar Noord-Os- setië - deel van de Russische fede ratie - nadat Georgische troepen 's ochtends de afvallige republiek binnendrongen en een groot deel ervan bezetten. Na de Georgische actie trok het Russische leger met tanks en zwaar materieel Zuid-Ossetië bin nen en heroverde een deel van de hoofdstad Tschinvali. Russische straaljagers wierpen bommen af boven Georgië, onder meer op een militaire basis bij de hoofdstad Tbi lisi. De Georgische president Mi- chaïl Saakasjvili beschuldigt Rus land van 'grootschalige militaire agressie'. Hij vroeg de wereldge meenschap om hulp. De Amerikaanse president George Bush riep de partijen gisteren op de strijd te staken en via overleg een oplossing te zoeken. Op ver zoek van Rusland besprak de Nu de Spelen zijn begonnen moeten de protesten stoppen reageer op www.pzc.nl Er moet een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens komen ■■■■■78% EN Pi eens oneens 22% aantal reacties: 511 Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 31; Binnen land; 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Themaspread conflict Zuid-Ossetië: 10 en 11; Gezond heid: 17; Cultuur: 13; Beurs: 14; Economie: 15 en 16; Weer: 18; Strips: 19; Service (inclusief week einde- en kerkdiensten): 29; Sport: 33 t/m 40; Televisie: katern Media VN-Veiligheidsraad de Georgische inval, maar tot een besluit is het niet gekomen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Za ken raadt reizigers af naar 'onveili ge gebieden' in Georgië te gaan. Volgens Saakasjvili was de aanval op Zuid-Ossetië noodzakelijk. Se paratisten hadden vanuit de repu bliek, die zich in de jaren negentig afscheidde van Georgië, het vuur geopend kort nadat hij een wapen rok De Georgische president Saakasj- vili beschuldigt Rusland van 'grootschalige militaire agressie' en vraagt wereldgemeenschap om hulp. stilstand had bevolen. Het Georgi sche leger zette tanks, raket- en bommenwerpers in. Na zware ge vechten werd de hoofdstad Tschin vali ingenomen. Tientallen gebou wen in de stad stonden in brand. Een ziekenhuis zou zijn verwoest. Russische tanks rukten later op naar de noordelijke stadswijken, die vervolgens op de Georgiërs werden heroverd. Bij de strijd heb ben honderden Osseten het leven verloren en vielen talloze gewon den. Ook aan Georgische kant wer den verliezen geleden. pagina 3: commentaar -s pagina 10/11: bom is gebarsten GOES - De lekkerste Zeeuwse boe renkaas komt van kaasboerderij De Stolpe in Nieuwerkerk. Dat vin den 22 mensen die acht soorten Zeeuwse belegen boerenkaas proef den, in de PZC-boerenkaastest. De proevers gaven de Nieuwer- kerkse kaas een 7,5, vanwege zijn romige en frisse smaak. De kaas VLISSINGEN - Naar schatting 40.000 mensen hebben gisteren op en bij de boulevards gezien hoe reddingsdiensten zich presenteer den tijdens Rescue Viissingen. Een van de hoogtepunten was een stuntende F-t6. Zeven stellen maakten gebruik van de mogelijkheid om tijdens Rescue op het strand of zelfs met de voeten in de zee in het huwe lijk te treden. pagina 2/3: F-16 dendert over het Vlissingse strand van kaasboerderij Schellach in Mid delburg werd tweede (7,2), derde was kaasboerderij Pitteperk (7,1). piA Spectrum: En de lekkerste Zeeuwse boerenkaas komt uit... bekijk ook de filmpjes op www.pzc.nl Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1