Offensief tegen ID-fraude Aantal studenten op Hogeschool en Roosevelt Academy neemt toe WD eist vertrek Duyvendak Fietsende agenten bereiken Peking na tocht van 12.000 kilometer Schade door valse papieren loopt in de miljarden euro's. Word ook abonnee! PEKING - Ze legden twaalfduizend kilometer af in honderd da gen. Twaalf politieagenten vertrokken op 13 april bij het Olym pisch Stadion in Amsterdam. Gisteren kwamen ze aan in Pe king, waar ze op de Nederlandse ambassade ontvangen wer den door prins Willem-Alexander. Onder de bikkels was ook Anton Hagen (50, tweede van rechts) uit Wilhelminadorp. „Ik voel me beresterk", zei hij opgetogen. „Ik had nog wel driedui zend kilometer gekund, maar het is mooi geweest. Het avon tuur zit erop." De agenten hebben met hun fietstocht geld in gezameld voor een project in Cambodja van de organisatie Right to Play. Zondag maken de fietsers bekend hoeveel geld ze bijeen hebben gebracht. „Het is in elk geval meer dan vijf tigduizend euro", verklapt Hagen alvast. pagina 2 en 3: Anton voelt zich 'perfect' na 12.000 kilometer door Marcel Proos DEN HAAG - De politie begint een grootschalig offensief tegen identi- teitsffaude, nu de schade daardoor is opgelopen tot miljarden euro's per jaar. Agenten worden versneld bijgeschoold in het herkennen van valse papieren. Afgelopen jaar werden 200.000 gel dige Nederlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen als vermist opgegeven, ongeveer 50.000 meer dan vijf jaar geleden. De politie gaat ervan uit dat die toename verband houdt met iden titeitsfraude. De pakkans van per sonen die met een valse identiteit frauderen of misdrijven plegen, is te klein, zegt hoofdcommissaris Wim van Vemde, die belast is met de strijd tegen identiteitsfraude. Agenten leren degenen te herken nen die gebruik maken van het paspoort of rijbewijs van een an der. Via een hotline kunnen ze op straat binnenkort direct de hulp in roepen van experts op het bureau. Als agenten op iemand met een vals ID-bewijs of een 'lookalike' - een ID-bewijs van een dubbelgan ger - stuiten, kan straks op het poli GOES - De Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Academy stevenen af op een forse groei van het aantal studenten. De HZ heeft nu al bijna evenveel studenten als vorig jaar, terwijl studenten zich nog tot oktober kunnen inschrijven. De RA zit al vol met een recordaantal van 220 studenten. Daar komt bij tiebureau direct de echte identiteit worden achterhaald. In alle politieregio's komen bu reaus met apparatuur om vingeraf drukken en foto's van verdachten te nemen en om de echtheid van identiteitsbewijzen te controleren. Een wetswijziging maakt het van af medio 2009 mogelijk vingeraf drukken te nemen en foto's te ma ken van verdachten van een mis drijf waar minstens vier jaar cel- Ni De politie gaat identiteitsfraude harder aanpakken. Criminelen maken steeds vaker gebruik van valse identiteiten en richten voor miljarden euro's schade aan. straf op staat. Hierdoor moet de identiteit van verdachten 'onom stotelijk' vast komen te staan, al dus Van Vemde. Met gemeenten wil de politie 'veel- vermissers' aanpakken, ofwel men sen die vaak hun paspoort kwijtra ken. Van Vemde: „Als iemand drie keer of vaker in een jaar zijn pas poort als vermist opgeeft, moet er eerst onderzoek plaatsvinden voor dat hij een nieuwe krijgt. Of als ie mand zijn paspoort kwijtraakt, moet de prijs voor een nieuw exemplaar maar omhoog." pagina 4/5: Diefstal van identi- teit is erg lucratief dat dit jaar in Middelburg voor het eerst ook het Middelburg Center for Transadantic Studies (MCTS) met een kleine 50 studenten be gint onder de vleugels van de RA. pagina 2 en 3: Vlissingen en Mid delburg zijn niet echt studenten steden DEN HAAG - Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks moet opstappen. Dat vindt de WD naar aanleiding van Duyvendaks betrokkenheid bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken in 1985. Duyvendak schrijft daarover in een binnenkort te ver schijnen boek. „Een minister of staatssecretaris moet in zo'n geval meteen opstappen", zegt WD-Ka- Duyvendak moet opstappen reageer op www.pzc.nl Controle op ziekteverzuim moet veel intensiever llhftns 14% aantal reacties: 445 Zeeland: 2,3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Cultuur: 28 en 29; Weekagen da: 30 en 31; Sport: 32 t/m 37. merlid Helma Neppérus. „Een Ka merlid kan echter blijven zitten. Daar heb ik moeite mee." „Duy vendak koketteert ermee dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Dat komt zijn geloofwaardigheid niet ten goede", zegt CDA'er Eddy van Hijum. GroenLinks-fractie- voorzitter Femke Halsema wil pas na de presentatie van Duyvendaks boek op 20 augustus reageren. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800- 0231 231 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1